Astım bronşiale , akupunktur ile tedavisi

Astım Bronşiyale,toplumda en sık görülen kronik karakterli bir kaç hastalıktan biridir. Hastalık her yaş kümesinden bireyleri etkilemekte ve birtakım durumlarda mevte bile sebebiyet vermektedir. Ayrıyeten hastalığın prevalansının yapılan çeşitli araştırmalarla çocuk ve genç erişkinlerde artış gösterdiği anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalarda ülkemizde erişkinlerde % 2-4, çocuklarda % 6-8 civarında astımlı hadise olduğu gösterilmiştir.

Son 20 yılda hastalığın patoloji, patofizyoloji, immünoloji ve farmakolojisinde değerli ilerlemeler kaydedilmiş olmasına karşın hastalık hala tam olarak tanımlanabilmiş ve sınıflandırılabilmiş değildir.

Kısaca Astım; wheezing (hışıltı) ve nefes darlığı semptomlarına yol açan, çoklukla reversibl havayolu obstrüksiyonu ve çok hassaslığı ile karakterize kronik enflamatuar bir havayolu hastalığıdır. Patolojik çalışmalar,en hafif astımda dahi,havayolunda enflamasyon olduğunu, bu enflamasyonun hastalığın asemptomatik devirlerinde dahi devam ettiğini ve havayolu çok hassaslığı ile direk olarak bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Çocukluk çağı astımlarının % 90 ‘ı, erişkin astımlarının ise % 50-60 ‘ı allerjik sistemlere bağlı olarak gelişir.

Hassas bireylerde nöbetler halinde gelen hışıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi ve öksürük yakınmaları olmaktadır. Yakınmalar bilhassa gece ve/veya sabaha karşı görülür.

AKUPUNKTUR İLE TEDAVİSİ
Astım yakınmaları ile gelen hastanın şayet tıbbi olarak tanısı konmamış ise; evvel fizik muayenesi yapılarak,o hasta için en uygun olan teşhis yollarına başvurulur.Kan ve idrar analizleri, akciğer röntgen filimleri yada gerekirse akciğer tomografisi,nefes ölçüm testleri(spirometrik test) yaptırılarak,astım tanısı güçlendirilir.Eğer hasta tek başına bir astım hastası ise,beraberinde öteki ikincil akciğer hastalığı (amfizem,kronikbronşit,bronşiektazi,kor pulmonale vb.gibi) yok ise akupunktur tedavisine uygun bir hadise demektir.

Kulak ve vücud akupunkturu ile tam bir tedavi sağlanır.Bu nedenle,öncelikle kulak akupunktur noktalarının elektriksel potansiyelleri ölçülerek,yapılacak tedaviye bedenin ne derece karşılık vereceği saptanır.Özel olarak geliştirilmiş olan nokta tarama (dedektör) aygıtları ile elektronik ortamda noktaların elektriksel yükleri ölçülür.Yani akupunktur noktalarının hangi elektrik yükü ile yüklü oldukları tesbit edilir.Çünkü kulakta,her organ ve doku sistemlerinin daima haberleşme içinde olduğu elektriksel noktalar vardır.Cihazlarımızla bu noktaları belirledikten sonra,noktanın (-) yada (+) yüklü oluşlarına nazaran;altın yahut gümüş iğneler kullanılır.

Hastalığın müzminleşme mühletine ve şiddetine nazaran,ortalama 9’ar seanstan toplam 27 seans planlanır.Yani her oturum tedavisi 9 seans olmak üzere toplam 3 oturumluk tedavi yapılır.9 seanslık her oturum sonrası,1 ay tedaviye orta verilerek vücud dinlenmeye alınır.Bu tedavi ile,vücudumuzda yaradılıştan varolan tedavi edici hususlar (hormon,nörotransmitter)salgılanır.Vücudun kendini tedavi etme süreci güçlenmiş ve hızlanmış olur.

Astımla birlikte ikincil bir akciğer hastalığı olmadığı sürece,akupunkturun başarısı %98 şifadır.Yani tedaviye alınan,her 100 hastanın 98’i,kalıcı bir halde güzelleşiyor demektir.Geriye kalan %2’lik hadise,tam iyileşemese bile krizlerin şiddetinde ve müddetinde bariz azalma meydana gelmekte yada kullanılan ilaçlara eskisinden daha az gereksinim duyulmaktadır.Bu bile %2’lik olaylar açısından çok kıymetli bir gelişmedir.

Özetle,ilaçsız ve yan etkisiz olan akupunktur,astım hastalığını %98 üzere yüksek bir oranda tedavi etmektedir.2000 yılında,Avusturya’nın başşehri Viyana’da katılmış olduğum 9.Uluslararası Dünya Akupunktur Kongresi’nde, İngiliz Kraliyet Akademisi Akupunktur Enstitüsünden bir küme araştırmacı, çocuklardaki astımın da öncelikle akupunkturla tedavisinin yapılması gerektiği konusunda,çok kapsamlı bilimsel bildirim sunmuşlardır. İğnelerden korkusu olmayan (ki bu iğneleri en fazla 0.1 mm. derinliğe kadar batırmaktayız.) her yaş ve cinsiyetteki astımlı çocuklara da akupunktur uygulanabilmektedir.Hatta çocukluk çağında uygulandığında, erişkinlerin tedavisine oranla çok daha kısa müddette sonuç alınabilmektedir.Aynı klinik yaklaşım,Viyana Tıp Fakültesi’nde kurulmuş olan “Ludwig Boltzman Akupunktur Enstitüsü”nde de yapılmaktadır. Akupunktur tedavisi ile,ömür uzunluğu ilaç almak zorunda kalan insanlarımız bu ilaçlardan kurtulmuş olacaklardır.Tabii tüm bu anlattıklarımız, yalnızca astımı olan,ikincil akciğer hastalığı olmayan hastalar için geçerlidir.İkincil teneffüs sistemi hastalığı olanlarda,akupunktur yalnızca rahatlama sağlar,köklü tedavi etmez.Zaten bu ayırımı yapacak olan akupunktur uzmanı hekim,mutlaka aydınlatıcı tetkiklerden sonra kararını verecektir.

Tedavide,sadece astım noktalarını değil,aynı vakitte psikosomatik noktaları da tedaviye alırız.Çünkü,kişi astımından ötürü,ruhsal bir çökkünlük durumuna girebilmektedir.Depresyon,astımlı hastalarda çok daha kolay gelişebilmektedir.Bunun dışında,anksiyete,adını verdiğimiz ruhsal bunaltılar da görülebilmektedir.Dolayısıyla, bunlarla ilgili akupunktur noktaları da tedavi kapsamına alınarak,dört dörtlük bütünsel bir tedavi uygulanmış olur.Ayrıca,kişi atmosferik olarak hava değişikliklerinden de etkileniyorsa,bu durumla ilgili “hava değişimi” noktaları da tedavi kapsamına alınarak,bütüncül tedavi tamamlanmış olur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir