Kendilik kapasitesi

James F.MASTERSON

1. Duygulanımın spontaneliği ve canlılığı

Duygulanım derin bir halde, canlılık, sevinç, kuvvet, heyecan ve spontane bir halde hissetmek için gereken kapasite

2. kendini haklı görme

3.kendilik aktivasyonu tezi ve takviyesi

Kişinin biricik bireyleşmeci isrteklerini belirleme ve onları gercek hayatta söz edebilmek desteklemek ve taarruza maruz kaldıklarında savunabilmek için bağımsız inisiyatif ve argüman gücünü kullanabilme kapasitesi

4.kendilik aktivasyonu kabulü ve kendilik hürmetinin sürdürülebilmesi

Kişinin kendiliğinin bir his durum ve/ yahut çevresel sorun ya da etkileşimle olumlu ve uyumlu bir halla başa çıktığını belirleyip kabul etmesi. Bu kabul kâfi bir kendilik hürmetinin bagımsız bir biçimde atağa kalkabilmesi için gerekli olan itici güçtür.

5. Acı veren duygulanımları yatıştırmak

Bağımsız bir halde plan yapma kapasitesi, acı veren duygulanımları sınırlama, minimuma indirme ve yatıştırma aygıtıdır

6. Kendiliğin sürekliliği

Tesirli bir çok düzenleme sayesinde; makul bir deneyimin öznesi olarak ” BEN,, in vakit içinde sürekliliğini devam ettirdiği ve diğer bir tecrübeye ilişkin “BEN, , le özdeşleşebildiğinin tanıması ve kabulü

7. Kararlılık

Kendiliği bir objeye ya da ilgiye adamak ve bütün pürüzlere karşın amaca ulaşmakta ısrarcı davranmak

8. Yaratıcılık

Kendiliği eski tanıdık örüntüleri yeni ve farklı hale dönüştürmek için kullanmak

9.yakınlık

Kendiliği yakın bir ilgi içerisinde, terk edilme ya da yutulma konusunda asgarî anksite hissederek, tam olrak söz edebilme kapasitesi

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir