Kendilik kapasitesi

James F.MASTERSON

1. Duygulanımın spontaneliği ve canlılığı

Duygulanım derin bir formda, canlılık, sevinç, kuvvet, heyecan ve spontane bir halde hissetmek için gereken kapasite

2. kendini haklı görme

3.kendilik aktivasyonu savı ve takviyesi

Kişinin biricik bireyleşmeci isrteklerini belirleme ve onları gercek hayatta söz edebilmek desteklemek ve hücuma maruz kaldıklarında savunabilmek için bağımsız inisiyatif ve sav gücünü kullanabilme kapasitesi

4.kendilik aktivasyonu kabulü ve kendilik hürmetinin sürdürülebilmesi

Kişinin kendiliğinin bir his durum ve/ yahut çevresel sorun ya da etkileşimle olumlu ve uyumlu bir halla başa çıktığını belirleyip kabul etmesi. Bu kabul kâfi bir kendilik hürmetinin bagımsız bir biçimde atağa kalkabilmesi için gerekli olan itici güçtür.

5. Acı veren duygulanımları yatıştırmak

Bağımsız bir halde plan yapma kapasitesi, acı veren duygulanımları sınırlama, minimuma indirme ve yatıştırma aygıtıdır

6. Kendiliğin sürekliliği

Tesirli bir çok düzenleme sayesinde; muhakkak bir deneyimin öznesi olarak ” BEN,, in vakit içinde sürekliliğini devam ettirdiği ve diğer bir tecrübeye ilişkin “BEN, , le özdeşleşebildiğinin tanıması ve kabulü

7. Kararlılık

Kendiliği bir objeye ya da münasebete adamak ve bütün pürüzlere karşın amaca ulaşmakta ısrarcı davranmak

8. Yaratıcılık

Kendiliği eski tanıdık örüntüleri yeni ve farklı hale dönüştürmek için kullanmak

9.yakınlık

Kendiliği yakın bir alaka içerisinde, terk edilme ya da yutulma konusunda asgarî anksite hissederek, tam olrak tabir edebilme kapasitesi

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir