Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi

Kısa Müddetli Dinamik Psikoterapi

TLDP (Time-Limited Dynamic Psychotherapy)

Freud’ la başlayan psikoterapi tarihi, günümüzde tanımlanmış, netleştirilmiş,

çerçevesi çizilmiş 400’ e yakın psikoterapi tekniğine ulaşmıştır. Neredeyse sınırsız sayıda

psikoterapi tekniği olsa da temelinde tüm teknikleri dört ana kümede toplayabiliriz.

En eski psikoterapi yolu hiçbir teknik ve kuramın bulunmadığı periyotlarda

gelişmeye başlayan, hala de birçok ruhsal problemde yararlandığımız, insan davranışlarını

gözlemleyerek bunlardan mana çıkarma ve oradan sonuca gitmeye yönelik davranışçı

İlerleyen devirlerde algı süreci, zihnin çalışma prensipleri, algıyı kıymetlendirme,

hafıza ile ilgili laboratuvar çalışmaları sırasında ulaşılan bilgiler sonucunda bilişsel terapiler

Bilinçdışı kavramını ve savunma düzeneklerini ortaya koyan Freud’la ise ödipal

periyodu odağına alan dinamik psikoterapi ve psikoanalitik psikoterapi doğmuştur. Bu ekole,

anne çocuk ortasındaki bağlanmaya dikkat çeken obje alakaları kuramıyla Melanie Klein farklı

bir perspektif kazandırmış, ego psikolojisi, farklı bağlanma tarzları ve bunların nörobiyolojik

açılımlarının anlaşılmasıyla çok güçlü bir dinamik bakış açısı yakalanmıştır. Bu dinamik

döngü, davranışsal ve bilişsel çarpıtma ve şemalarla birlikte işlemektedir.

Bu bağlamda günümüzde yıllar alan psikoterapi süreçlerinin yerini, olabilecek en

büyük değişimi değil, mevcut kaynaklarla en süratli ve kısa müddette ulaşılabilecek en büyük

değişimi gerçekleştirmeye yönelik kısa periyodik ya da mühleti sonlu psikoterapiler almaya

başlamıştır. Kısa Müddetli dinamik psikoterapiler çok uygun sonuçlar verebilmektedir.

Kısa Periyodik dinamik psikoterapi, genel çerçevesi psikodinamik olmakla birlikte obje

bağlantıları ve kendilik psikolojisi kuramlarını içine alan, aktüel kişilerarası bağlantıları bilişsel

davranışçı yaklaşımda harmanlayan esnek bir psikoterapi tekniğidir.

Psikiyatrik araştırmalarda ayaktan tedavi gören hastaların büyük çoğunluğunun

tedavileri için kısa müddetli tedavileri seçtiklerini saptanmıştır. Bu danışanlarımız birden fazla defa

duygusal acılarının bir an evvel bitmesi gereksinimindedir.

Kısa vadeli terapiler bu danışanlar için ülküdür. Mühleti hudutlu dinamik psikoterapilerde

terapinin başlangıç, orta ve son yapılandırması bulunduğundan danışanlar tedaviyi

sonlandırmaya daha istekli olmaktadırlar. Terapiyi sonlandırmak için muhakkak bir vakit verilmesi

hastaların terapiye bağımlı olurum dehşetlerini azaltmakta, terapiyle ilgili telaşlarını

Kısa periyodik dinamik psikoterapide sonlu odak ve hudutlu maksat vardır. Bu müddeti hudutlu

dinamik psikoterapileri açık uçlu psikoterapi yahut psikoanalizlerden ayıran en kıymetli

Odak çatışmalı çekirdek alakalar teması, rol-ilişki modelleri, çözülmemiş ödipal

çatışmalar plan formülasyon metodu, döngüsel maladaptif örüntü üzere çeşitli

formülasyonlarla saptanır.

Kısa Vadeli dinamik psikoterapilerin öteki özellikleri vakit konulması, terapötik

mutabakat, çabucak müdahale, planlanmış bitiş vakti, optimistlik ve mukaveledir. Kısa müddetli

terapilerde azamî seans sayısı 20’dir.

Kısa müddetli terapiler müddete hassas, faal vakitli, uygun maliyetli taraflarıyla öne

çıkarlar. Ego gücü, motivasyonu ve obje alakaları yüksek seviyede olan danışanlar kısa

terapilerden daha güzel yararlanırlar. Kısa vadeli dinamik psikoterapi çocukluk anıları, davranışın

bilinçdışı belirleyicileri, çelişkiler, transfer üzere temel psikanalitik kavramlar üzerine kurulmuş

olsa da, metapsikolojik modellere ya da Odipus kompleksi üzere çıkarımsal kavramlara girmez.

Hastanın güçlü tarafları vurgulanarak terapötik süreç gerçeğe dayalı tutulur.

Artık ve burada ilgisine konsantre olunur.

Kısa vadeli terapilerde terapistler en az radikal müdahaleyi tercih eder, gelişimsel

yetişkin bakış açısına sahiptir, kimi terapi modellerindeki sonsuzluk kavramını kabul etmez,

hayat gerçekliğini ve günlük hayatı her vakit terapide olmaktan daha kıymetli görür.

Kısa Vadeli dinamik psikoterapinin temel prensibi terapist ile danışan ortasında gelişen

ilgiyi kullanarak, danışanın kendisiyle ve başkalarıyla olan etkileşiminde değişiklik

Kısa periyodik terapilerde esnek bir yaklaşım sağlayan Kısa Vadeli dinamik psikoterapi güç

hastaların tedavisinde rahatlıkla tercih edilebilir.

Kişilik bozukluklarında ve kronik şahıslar ortası bağ ve bağlantı sorunlarında

hayli tesirli bir psikoterapi tekniğidir.

Kısa müddetli dinamik psikoterapide semptomlar üzerinde durulmaz.

Emel kişinin kendisiyle ve diğerleriyle ilgi kurma biçimini değiştirmek yani kişinin

karakter yapısında değişikliğe gitmektir.

Kısa müddetli dinamik psikoterapi uygulamaları ruhsal farkındalığa sahip, yeni fikirlere

açık, iç müşahede yapabilen, şikayetlerini sınırlayabilen, değişim için motivasyon sahibi, kendine

karşı dürüst, tedavinin sonuçlarına dair gerçekçi beklentileri olan danışanlarda kâfi olur.

Kısa Müddetli dinamik psikoterapi modernist görüşe sahip olup olaylara kişilerarası

perspektiften bakar.

Şahıslar ortası sorunlarda de, doğumdan sonra yaşayabilmek için muhakkak bir mühlet

diğerlerine bağlı olduğumuz gerçekliğinin rolü büyüktür. Kendimize bakış açımız ve kendimizi

nasıl hissettiğimizin, diğerlerine nasıl davrandığımız ve dünyayla olan bağımızın altında bu

Bireyin çocukluk çağında, ebeveynlerine inançlı bağlanması anksiyetenin olumsuz

tesirlerini değiştirmekte, sağlıklı gelişimi güçlendirmektedir.

Bu devirde kodlanan deneyimsel ve bilişsel şemalar binanın temelini oluşturmakta,

bu alt yapı kişinin ileri devirlerindeki şahıslar ortası bağlarında duygusal bağı müdafaa ve

sürdürmekte birincil rolü almaktadır.

Kısa Periyodik Dinamik Psikoterapide ise bu sürecin aşikâr bir noktada bitmediği,

bireylerin başkalarıyla etkileşimi sırasında dinamik olarak değiştiğine inanılır.

Kişinin ilişkisel özellikleri ömrün birinci yıllarında şekillense de, kişinin bu stili

sürdürüyor olması onun yeni yetişkin ömrüyle pekişmektedir.

Örneğin, çocukluğunda sakin ve yumuşak başlı, boyun eğici bir yaklaşım geliştiren bir

danışan, yetişkinlik periyodunda de hayatına yanlış, otoriter, dogmatik, cezalandırıcı şahısları

sokmakta, “vur ensesine al ağzından lokmayı” ilgi biçimini terk edememektedir.

Bu şekil, karşısındaki insanları daha baskın ve zorbaca davranmaya davet

etmekte, bir kısır döngüye girilmektedir. Bu yansılarla karşılaşan danışan kendini

alıştığı ortamda hissetmekte, lakin ruhsal istikrarı için için bozulmakta, içindeki

huzursuzluk büyümektedir.

Kısa Periyodik Dinamik Psikoterapi bu temelde çalışır ve bugüne vurgu yapar.

Erken periyotta yerleşen bozuk etkileşimler bugün de korunuyorsa, kişi bunu bugün

Geçmişteki çelişki ve acı gerçeklerin ortaya çıkarılmasına vakit harcamak yerine

bugün üzerinde çalışılmalı ve süratle sonuca gidilmelidir.

Kısa müddetli dinamik psikoterapiler bu taraflarıyla, ruhsal problemlerin tedavisinde süratli

ve ekonomik tahliller sunmakta ve sıklıkla tercih edilir hale gelmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir