Nöralterapi nedir, nasıl etkili olur?

Nöralterapi, 1920’li yıllarda ‘’Huneke ‘’isimli tıp hekimi iki kardeşin evvelce uygulanan fakat unutulmaya başlanan bir metodu bir hastalarında tekrar kullanmak istemeleri ve âlâ sonuç alınca da bunu geliştirmeleri ile tekrar gündeme gelmiştir.

Bedenin Regülasyonunu sağlamak gayesiyle. belli noktalara yahut alanlara lokal anestezik enjeksiyonu ile yapılan bir tedavidir. Bu Regülasyonun oluşturulmasında bedeni çok geniş bir ağ ile saran vejetatif hudut sisteminin eksiksiz tertibi çok kıymetli rol oynar ve tesir düzeneği da bu sistem üzerinden açıklanmaktadır. Vegetatif ( Otonom ) hudut sistemi bedenimizde çok geniş bir elektriksel ağ yapısı ( network ) içindedir. Bu sistem birbirinden farklı lakin birbiri ile uyumlu çalışan sempatik ve parasempatik sistem ismi verilen iki farklı kısımdan oluşur.

VSS yahut nörovejetatif sistem, vücudumuzdaki tüm yaşamsal faaliyetleri denetim eder; Teneffüs, Dolanım, Sindirim, Hormonal Regülasyon, Metabolizmanın Regülasyonu yani kısaca “Homeostazis” in ( iç istikrarın ) sağlanmasından sorumludur.

Nöro-Vejetatif sistem her türlü uyarıyı hafızasına kaydeder ve şayet bu sorun ile beden başa çıkamamışsa yıllarca bedende değişik şikayetlere neden olur. Bedenin her noktasının bu sistem aracılığıyla oluşan refleks yollar nedeniyle kontakları vardır. Bütün nörovejetatif sistem işlevleri selüler, nöral ve hormonal düzenleyici sistemlerin ortalarındaki ayarlamalar sonucu gerçekleşmektedir.

Bu düzeneklerin yalnızca birinde oluşacak rastgele bir aksama, şayet beden bununla baş edememişse vakit içinde bütün sistemin işlevsel düzensizliği ile sonuçlanacaktır. Yani hastalık sırf bir organı değil, bütün bedeni etkileyecektir

Tedavi emeliyle Lokal Anesteziğin bedende belirli noktalara uygulanmasından sonra güzelleşmenin saniyeler içinde ortaya çıkması yani lokal anesteziğin kana karışması ve emiliminden çok evvel ortaya çıkması, bize sistemdeki elektriksel irtibatın varlığını gösterir. Bu türlü süratli bir iletiyi yalnızca Vegetatif Hudut Sistemi gerçekleştirebilir ve bu kimyasal bir tesirden çok fizikî bir tesirdir. Vegetatif Hudut Sistemi lifleri 500.000 km. uzunluğunda bir ağa sahiptir ve 25 milyar hudut hücresi ile fonksiyon görmektedir. Bu nedene yıllardır çözülemeyen sıkıntıların vejetatif hudut sisteminin regülasyonu ile çözülebilmesi mümkün olmaktadır.

Bozuk segmental dokuya lokal anestetik ile yapılan enjeksiyonlar iki değerli tesir yaratırlar. Patolojik refleks yolları ortadan kaldırır ve tıpkı vakitte bozuk hücre membranını hakikat potansiyele repolarize ederek, vejetatif işlevleri olağan hale getirmeye fayda.

Nöralterapi’nin değerli bir kısmını oluşturan Segment Tedavisi yalnızca Dermatomu değil o düzeyde bulunan Visserotom, Myotom, Osteotom üzere yapıları ilgilendirir.. Stimulus spinal kord yolu ile periferden, respectif segmentle assosiye olmuş organa ulaşır , ya da organdan spinal kord yolu ile başka organa ulaşır. Bu oluşumların yalnızca birinde oluşacak rastgele bir bozukluk öbür sistemlerinde işlevsel düzensizliği ile sonuçlanacaktır. Ve bu ihtar yalnızca o segmentle hudutlu kalmayıp daha uzak segmentlere de ulaşabilecektir.

Çeşitli patolojik uyaranlar hücre ya da hücre duvarına değil sempatik hudut liflerine tesir etmektedir.Burada bilhassa perivasküler sempatik lifler kıymetlidir.Hastalık bulgu vermeden evvel VSS’de ve lenfatik sirkülasyonda değişmeler başlar. Hücrelerarası bağ doku ve ekstra- sellüler sıvıdan oluşan Temel Unsur de değişimler olmaya başlar ve buradaki hür hudut uçları ve proteoglikan, konnektin , elastin üzere yapılar da birinci patolojik değişmeler başlar. Bu bulguları Pischinger ve daha sonra da H.Heine geliştirmiş ve “Grund System Teorisi” olarak isimlendirmiştir.

Günümüz beşerinin tepki ve regülasyon kapasitesi devamlı olarak değişmektedir. Gerilim, elektro smog, istikrarsız beslenme, bedensel aktivite eksikliği etraf ve hayat kalitesini bozan etkenler ve jeo patojen bozukluklar, ağır metaller, besin katkıları vb. bozucu odak yahut bozucu alanların oluşmasını kolaylaştıran faktörlerdir. Bozucu alan yahut odakların ortaya çıkmasında bireyin immun sisteminin kıymetli rolü vardır. Değişen etraf kuralları yaşayan bütün organizmaları birebir oranda etkilemekte ve bunun sonucunda bilinen tedavilere direnç gelişiminde artış ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalara nazaran, günümüzde Bozucu Alanlardan kaynaklanan hastalıkların oranı %30 civarındadır.

Nöralterapide anamnez çok kıymetlidir. Hastanın anamnezini alırken şikayetlerin başlangıcı ve hastanın yaşadığı çeşitli olaylar, geçirdiği hastalıklar ve cerrahi müdahaleler ortasında zamansal irtibat kurmak çok ehemmiyet taşır. Bu nedenle geniş kapsamlı bir anamnez alınmalı ve not edilmelidir. Daha sonra fizik muayeneye geçildiğinde anamnezin özelliklerine nazaran muayene yönlendirilebilir. Muayene sırasında anamnezin daha derinleştirilmesi gerekebilir. Bu müşahedeler sonucunda tedaviye geçilir, lakin birkaç seans sonrası hastanın durumunda hiç güzelleşme olmuyorsa tekrar anamnez ve muayeneye geri dönülür ve muhtemel bir bozucu alan aranır. Bu kapsamda bozucu alanların büyük kısmından sorumlu olan diş-çene kompleksi, tonsil ve sinüsleri unutmamak gerekir.

Sağlıklı bir Nörovegetatif sisteme sahip olmak sağlıklı ve kaliteli bir hayat ile muadildir. Hastalıklar oluşmadan evvel uygulanan Nöralterapi protokolleri yalnızca organların değil hücrelerin sıhhatini dahi olumlu etkileyecektir. Bu nedenle Nöralterapi tıpkı vakitte Hami Tıbbın en kıymetli ögesidir. Uzun ve sağlıklı hayatın sırrı sıhhatin korunmasından geçer.

Dr. Demet Erdoğan

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir