Akupunktur ile yüz felci tedavisi

Bell paralizisi ani başlangıçlı, tek taraflı, nedeni bilinmeyen yüz felcidir.
Neden olarak, immün, viral, iskemik nedenlerle hududun hasarı yahut seyri sırasında geçtiği anatomik yapıların içinde oluşacak ödemle sıkışması ileri sürülebilir.
Kulak ardındaki ağrı, saatler içinde gelişen fasiyal güçsüzlük, bazen tam felcin öncesinde görülebilir.
Tutulmuş taraf düzleşmiştir ve yüz ifadesizdir, hasta çekilmekte olan sağlam taraftan şikayetçidir.
Ağır olgularda gözler kapanamaz. Hasta, yüzünde uyuşukluk ve yük hissinden yakınabilir, ancak gösterilebilir duyu kaybı yoktur. Hududun daha gerideki lezyonları, tad duyusunu, tükrük ve gözyaşı salınımını etkileyebilir ve hiperakuziye neden olabilir.
Güzelleşmeyi hudut hasarının genişliği belirler; hudut iletim çalışmaları ve elektromiyelografi faydalıdır. Total paralizide ise sonuçlar değişkendir. Elektriksel uyarana karşılık alınabilen olgularda tam güzelleşme %90 oranında beklenirken; elektriksel ihtara karşılık alınamayan olgularda ise bu oran %20’dir.
Yüz felçlerinde akupunktur tedavisine vakit kaybetmeden başlanırsa güzelleşme bahtı çok daha yükselebilir. Akupunktur ile hastanın yüz felcinden ortaya çıkan üstteki şikayetleri süratle toparlanmakta, ödem çözücü tesiri hudut harabiyetinin yerleşmesine pürüz olmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir