Akupunkturun başağrısı ve migren tedavisindeki yeri

İlaç tedavisi, kısa vadede tesirli bir yol olsa da uzun vadede istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sebeple, hastalar ve tabipler nizamlı olarak ilaç tedavisine alternatif yollar aramaktadır. Akupunktur bu evrede öne çıkan bir tedavi formülü olmuştur.

Almanya’da birinci olarak 794 migren hastası üzerinde yapılan bir araştırma, 6 haftalık 11 akupunktur tedavisinin sonuçları, 6 ay boyunca her gün alınan β-blocker önleyici ilaç tedavisi ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışma tıpkı takım tarafından 20 kez, toplam 4419 iştirakçi ile tekrarlanmış ve bulgular akut migren ağrılarında akupunkturun en az ilaç tedavisi kadar tesirli olduğunu kanıtlamıştır.[1]

Çin’de 5 hastanede 140 aurasız migren hastasında üzerinde yapılan bir öbür araştırmada hastaların yarısına haftada 3 sefer akupunktur tedavisi uygulanmış ve placebo ilaç verilmiş, denetim kümeye sham akupunktur uygulanmış ve flunarizin ilaç verilmiştir. 4. ve 16. Haftalarda yapılan denetimlerde akupunktur uygulanan kümede daha az migren atağı tespit edilmiş ve her iki kümede emsal derecede ağrı şiddetindeki azalma olmuştur.[2]

Gerilime bağlı tansiyon tipi baş ağrısında akupunkturun tesirini ölçmek için 2009 yılında 2317 hastada 11 seans akupunktur tedavisi uygulanmış ve çok şiddetli ağrıların dışında ağrı kesici ilaç kullandırılmamıştır. Akupunktur tedavisi müddetinde hastalarda baş ağrısı atakları azalmıştır. Akupunktur uygulanan kümede baş ağrılı gün oranı %50 azalırken, tıpkı oran denetim kümede %16’da kalmıştır. Sonuç olarak akupunkturun tansiyon tipi baş ağrılarında aktif sonuç veren, bedelli bir tedavi yolu olduğu tespit edilmiştir.[3]

Migren hastalarında işlevsel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) ile elde bilgiler istirahat hali beyin ağlarında işlevsel ve yapısal anormallikler gözlemlenmektedir. Akupunkturun sağ frontoparietal fasiculus üzerindeki tesirini ölçmek üzere12 aurasız migren hastasının beyin ağlarındaki bağlantı 4 haftalık akupunktur tedavisi sonrasında istirahat hali fMRI metodu ile görüntülenmiştir. Karşılaştırma için 12 sağlıklı birey de birebir yolla incelemeye alınmıştır. Araştırma sonucunda migren hastalarının sağ frontoparietal fasiculusunun işlevsel kontağında sağlıklı bireylere nazaran önemli bir düşüklük tespit edilmiştir. İşlevsel ilişkideki düşüklük ile migren ağrı şiddetinde ve sıklığı ortasında negatif korelasyon olduğu anlaşılmaktadır. Akupunktur uygulamasının ardından sağ frontoparietal bölgede işlevsel ilişki olağan seviyeye yükselmiş ve buna bağlı olarak migren ataklarının azaldığı tespit edilmiştir.[4]

Adet devri baş ağrısı olan 85 hasta rastgele deney ve denetim küme olarak belirlenmiştir. 3 adet periyodu boyunca deney kümeye beden akupunkturu, denetim kümeye flunarizin içerikli ilaç verilmiştir. Hastaların serum prostaglandin F2α ve plasma arginine vasopressin oranları sağlıklı bireylerinkine nazaran değerlendirilmiş ve tedavi öncesi ve sonrası datalar karşılaştırılmıştır. Adet devri başağrısı olan hastaların serum prostaglandin F2α ve plasma arginine vasopressin oranları sağlıklı bireylere nazaran yüksek çıkmıştır. Tedavi sonrasında her iki kümenin datalarında de düşüş olmuştur. Lakin, akupunktur tedavisi olan hastalarda %95.4 oranında düzelme görülürken, denetim kümede bu data %81’de kalmıştır. Araştırma sonucu olarak akupunkturun olağandışı düzeydeki serum prostaglandin F2α ve plasma arginine vasopressini regüle ettiği ve buna bağlı baş ağrısını giderdiği görülmüştür.[5]

2015 yılında Headache mecmuası, insanların başağrısı sebebiyle yılda milyonlarca dolar harcadığının, okul ve iş tertiplerinin bozulduğunun ve hayat standartlarının düştüğünün altı çizilmiştir. Bu güne kadar migren ataklarının sayısını azaltacak hiçbir ilaç bulunamadığı belirtilmiştir. ABD’de yapılan migreni önlemede akupunkturun tesirini kıymetlendiren birçok araştırma Arnaldo Neves Da Silva tarafından derlenmiştir. Sonuç olarak en az ilaçlar kadar tesirli olduğu kanıtlanan akupunktur yolu, sağlam, uzun vadede tesirini sürdüren ve maliyet aktif bir sistem olarak öne

[1] Li, Y., Zheng, H., Witt, C. M., Roll, S., Yu, S., Yan, J., … Liang, F. (2012). Acupuncture for migraine prophylaxis: a randomized controlled trial. CMAJ : Canadian Medical Association Journal, 184(4), 401–410. doi:10.1503/cmaj.110551

[2] Wang LP, Zhang XZ, Guo J, Liu HL, Zhang Y, Liu CZ, Yi JH, Wang LP, Zhao JP, Li SS. (2011). Efficacy of acupuncture for migraine prophylaxis: a single-blinded, double-dummy, randomized controlled trial.

Pain, 152(8),1864-71.

[3] Linde, K., Allais, G., Brinkhaus, B., Manheimer, E., Vickers, A., & White, A. R. (2009). Acupuncture for tension-type headache. Cochrane Database of Systematic Reviews (Online), (1), CD007587. doi:10.1002/14651858.CD007587

[4] Li, K., Zhang, Y., Ning, Y., Zhang, H., Liu, H., Fu, C., … Zou, Y. (2015). The effects of acupuncture treatment on the right frontoparietal network in migraine without aura patients. The Journal of Headache and Pain, 16, 33. doi:10.1186/s10194-015-0518-4

[5] Sun, L. Liang, Y. Li, X. Liu, L. Xu, X. Ma, H. Li, W. Shi, Fei. Gao, F. (2015). Efficacy of acupuncture combined with auricular point sticking on the content of serum prostaglandin F2α, and plasma arginine vasopressin in patients with menstrual headache. Zhongguo Zhen Jiu. 35(2):137-40.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir