Akupunkturun tarihçesi

Akupunktur; dünyada çabucak hemen uygulanan en eski tıp bilimlerinden birisidir. Günümüzden 5000 yıl öncesine dayanan bu tıp bilimi gün geçtikçe tüm dünyada da saygın yerini alarak ilerlemektedir. Günümüzden tam 4700 yıl evvel Çin’in Sarı krallık periyodunda yazılan “Huang Di Nei Jing =Klasik Dâhiliye Kitabında” ki günümüzdeki tıp alanında yazılmış en eski kitap olarak bilinir. Bu kitabın Akupunktur ve Moksa ile ilgili (ısı ile yapılan bir tedavi ) Çin Tıbbının babası olarak bilinen Shen Nung’dan bile daha evvel yazılmış olduğu söylenir.
Shen Nung’a nazaran bedende bir gücün var olduğu; bunun da bedenin her yerinde dolaştığı söylenir. Çin’de bu güce Qi=Çi ismi verilir. Çi, bedenin ruhsal, emosyonel=tavır, davranış, mental=akıl ve de fizikî aktivitesi olarak kabul edilir. Çin deki bu inanışa nazaran; Çi=enerji; YİN=negatif ve YANG = olumlu manasında üniversal güçlerin tesiri altındadır. Çindeki bu inanışa nazaran beden gücünün (Çi) rastgele bir azlığı, istikrar bozukluğu yahut kesintiye uğraması Yin ile Yang’ın ortasındaki istikrarın de bozulmasına neden olur ,bu da şahısların hasta olmasına yol açar.
Çin tababetine nazaran Çi=Enerji; bedende birtakım özel meridyenler ve kanallar ile taşınır ve dolaşır. Bu meridyenlerin 12 adeti bedenin her iki tarafında olmak üzere çifttir. Ayrıyeten bedenin ön ve art kısmından giden 2 ekstra meridyen vardır. Bu meridyenler bedenin dikeysel olarak deri altından bir üst bir aşağı dolanır. Bu meridyenler üzerinde de akupunktur noktaları bulunmaktadır. Meridyen boyunca güç akımındaki rastgele bir tıkanıklık, eksiklik yahut istikrar bozukluğu Yin ve Yang ortasındaki dengeyi de bozacağından hastalıklar meydana çıkar. İşte Akupunktur bu dengeyi sağlamak için meridyen üzerindeki özel akupunktur noktalarına iğne batırmak suretiyle yapılır. Böylelikle hastalığı yenmek için belli aralıklarla seanslar (15–45 dakika) biçiminde uygulanır.
Yin ve Yang akupunktur tedavisindeki tartışmalarda kullanılan en değerli bir teori (Tao filozofisi) haline gelmiştir.
TAO filozofisi:
YİN=negatif, bayan, gece, karanlık, pasif, soğuk, nem, elektron, baz
YANG =pozitif, erkek, gündüz, aydınlık, etkin, sıcak, kuruluk, proton ve asit i temsil eder. Dikkat edilirse bu her iki öğe:
1-Birbirine zıt, (negatif- pozitif)
2-Birbirlerini takip eden (gece bitince gündüzün gelmesi üzere )
3-Birbirlerini çeken bir güç olması(negatifin müspeti çekmesi üzere )
4-Her bir öğenin az da olsa birbirlerini kendi içinde barındırması yahut birbirine dönüşebilmesi.
5-Birbirlerini doğurması kuşağını devam ettirmesi(Her bayanın (Yin) yahut erkeğin (Yang)bir annesi(Yin) bir de babası (Yang) vardır.
Çin’deki bu inanışa nazaran bu öğeler sağlıklı bedenlerde daima bir istikrar içindedir. Yin meridyenler bedenin daha çok müdafaaya muhtaç olan iç kısımlarında (kol ve bacakların medial=iç kısmında) bulunurken, Yang bedenin ve uzuvların (bacak ve kol )dış ve art kısmında yer alır. Burada da görüldüğü üzere iç kısımlar (kıllardan az olan bölgelerdir) korunmaya muhtaç Yin=kadınsıdır. Bacak ve kolların ön ve dış ce art kısımları (kıllı olan kısım) darbelere daha sağlam olan Yang=erkektir.
Akupunktur tedavisinde kullanılan en eski tedavi maksatlı iğneler İsa’dan 550 yıl evvel BİAN ismi verilen sert taşlardan yapılmıştır. Birinci bulunan
Yine eski Mısır’a baktığımızda (günümüzden 2500 sene evvel ) Hiyelografik yazılarında Mısırlılar akupunktur iğnesi ile kulağın makul bölgesini dağlayarak siyatik tedavisinde kullanıyorlardı.
1911 yılındaki Çin’deki krallık periyodu bittikten sonra Çin kapalı bir kutu devrini kapattıktan sonra Akupunktur daha fazla yayılmaya başlamıştır. Bu yayılma bilhassa 1944 den sonraki Lider Mao Zedong’ un bu hususa kıymet vermesi ile de sürat kazanmıştır. Akupunktur 1945 yılında Çin’de birinci kere enternasyonal bir hastane de uygulanmaya başlanmıştır.1948 yılından itibaren de resmi olarak eğitim verilmeye başlamıştır.
1970 yılından itibaren WHO (Dünya Sıhhat Örgütü) tarafından onaylanmış ve desteklenmiştir.
1998 yılında ise Amerika’nın NIH (National Institute of Health=Ulusal Sıhhat Örgütü) tarafından da akupunkturun birçok hastalığın tedavisinde çok faal olduğunu açıklamıştır.
Birinci kez 1972 yılında Amerikan lideri Çin’i ziyaret etmiştir. Hatta o devirde Amerikalı gazetecilerden biri apandisit ameliyatını akupunktur anestezisi altında hiçbir genel anestezi yapılmadan ağrısız bir formda uygulanmasını müteakip Amerikalı bilim adamları bu tarihten itibaren akupunkturla çok yakından ilgilenerek eğitim almaya başlamışlardır.
Avrupa ülkelerine baktığımızda akupunkturla birinci ilgilenen ülke 2. Dünya Savaşı sıralarında (1945) Fransa olmuştur.
Evvelce alternatif tıp olarak tanımlanan akupunktur artık tamamlayıcı tıp olarak tanımlanmaktadır.
Almanya , Fransa, İsviçre,A.B.D ve İngiltere üzere ülkelerde akupunktur metotları uygulanmakta olup, bu metotları uygulayan tedavi merkezleri üniversiteler ve vakıflar tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Amerika,İsviçre ve Almanya’da Sıhhat Sigorta şirketleri, akupunktur tedavisinde sigorta kapsamı içine almış bulunmaktadırlar. Ülkemizde de artık üniversitelerde akupunktur poliklinikleri açılmaya başlanmıştır.
Bugün Türkiye’de bulunan Tıp Fakültelerinin uygulamalı hastanelerinin çabucak hemen yarısında Akupunktur uygulanmaktadır. Ayrıyeten Bakanlık 17 Eylül 2002 yılında Akupunktur direktörlüğünü geliştirerek son haline getirmiştir.
30 yıldır dünyadaki çabucak her tıp fakültesi ve üniversitelerinde yaygın bir formda uygulanmaktadır. Akupunktur Türkiye’de 29 Mayıs 1991’de Sıhhat Bakanlığı tarafından resmi olarak alternatif değil, bilimsel bir tedavi metodu olarak kabul edildi.
Sıhhat Bakanlığı son olarak 2002 yılında Akupunktur (17.09.2002 tarih 24879 Resmi Gazete) tedavisi uygulanan özel sıhhat kuruluşları ile bu tedavinin uygulanması hakkında yönetmeliği çıkarıp geliştirerek son haline getirmiştir. Sıhhat kuruluşlarında ”Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası” olmayan tabipler akupunktur tedavisi uygulaması yapamayacaklardır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir