Bel ağrısı

Akut Bel Ağrısı
Ağır kaldırma yahut direkt travmaya bağlıdır. Travma ile birlikte belde ağrı başlar. Başlangıçta ağrı hafiftir. Daha çok kas spazmına bağlı sertlik vardır.Hasta geçer kanısıyla işine devam eder. Ağrı gitgide artar. Hastayı hareketsiz bırakır. En küçük hareketle bile çok şiddetli ağrı başlar.
Ağrı birden fazla kere tek taraflıdır. Bir bölgede hudutlu kalır. Sırt muayenesinde lumbosakral kaslarda tek yahut çift taraflı spazm vardır. Hasta öne gerçek eğilemez. Paraspinal kas spazmı tek taraflı ise hasta ağrılı bölgeye hakikat eğildiği vakit biraz rahatlar. Aksi tarafta şiddetlenir. Kimi tek taraflı olaylarda konkavitesi ağrılı tarafa olmak üzere skolyoz gelişir. Spazm geniş bir alana yayılmışsa alt ekstremite hareketleri ağrılıdır. Refleks ve sensoryal bulgular olağandır. Radyolojik muayenede lumbosakral bölgede rastgele bir patoloji yoktur. Lumbar eğim düzleşmiş olabilir.
Hastaya mutlak yatak istirahati verilmelidir.
Kronik Lumbosakral Tansiyon Ağrısı
Kronik lumbosakral tansiyon bel ağrısında en sık görülen etkenlerden birisidir. Orta yaş hastalığıdır. Öbür bel ağrıları kadar şiddetli değildir. Buna rağmen tedavisi zordur.
Orta yaşın üzerinde sık rastlanır. Ağrı çok geniş bir bölgeyi fiyat. Çoklukla orta şiddettedir. Hastanın tabibe gelmesi için uzun müddet geçmesi gerekir. Dikkatli bir anamnezle hastanın geçmişinde travma olduğu görülür. Hasta uzun müddet ayakta kaldığı vakit ağrı artar. Dinlenince azalır. Kas spazmı yoktur.
Bu sendromun asıl nedeni kişinin beden sıhhatine gereğince kıymet vermemesidir. Yetersiz beslanme, konstipasyon, dinlenememe üzere etkenler rol oynar. Bilhassa mesken bayanlarında, topuklu ayakkabı giyenlerde daha sık rastlanır.
Tedavide evvel detaylı bir değerlendirmeye gitmek gerekir. Rutin laboratuvar tetkiklerinin yanı sıra radyolojik inceleme faydalı olur. Hastaya uzun müddet ayakta durmaması, şişmansa kilo vermesi öğütlenir.
Lumbar Disk Hernisi
Bedenin anatomik yapısı nedeniyle yük en fazla L4-L5 ve L5-S1 ortasına biner. Bu baskı annulus fibrosus halkasında dejeneratif değişikliklere yol açar.
Dejeneratif değişiklikler bir kere ortaya çıktıktan sonra güzelleşme zordur. Bunun nedenleri, birincisi delenerasyona neden olan ağrılar ortadan kalkmaz, ikincisi intervertebral diskin kanlanması zayıftır. Dejenerasyon gitgide artar. Annulus fibrozusun zayıf olduğu art cidardan nukleus pulposus kayar. Art spinal ligamentlerin ortasının kalın, kenarların ince olması intervertebral diskin yana hakikat kaymasının en büyük nedenidir.
Ağrı hafif başlar. Bu nedenle hastalar semptomların ne vakit başladığını birçok defa hatırlamazlar. Hasta fazla hareket etmez. İstirahat ederse semptomlar resen hafifler. Hasta tabibe artık ağrıya dayanamaz hale geldiği vakit başvurur.
Bir travma, ağır kaldırma yahut eğildiği vakit ağrı başlar. Hasta bunu bıçak saplanması biçiminde tanımlar. Hastalığın başlamasında iki besbelli özellik vardır: Belde ağrı ve elektrik çarpması, iğne batması usulünde siyatik. Otururken yahut kalkarken lumbar vertebralar üzerine binen yük artar. Öksürme, hapşırma ve ıkınma ile ağrı şiddetlenir.
Orta çizgide meydana gelen disk kaymalarında alt ekstremitelerde ve belin alt kısmında yaygın ağrılar vardır.
-Omurların ortasında yer alan diskler güçlü liflerden yapılmış darbe emici yastıklardır.
-Disk patolojileri bel ağrısının en sık nedenlerinden biridir.
-Her disk, anulus fibrosus denilen sağlam bir halka ve anulusun çevrelediği jöle kıvamında bir unsur olan nu cleus pulposus’tan oluşur
-Aksırma, öksürme, eğilme çoklukla ağrıyı arttırır.
-Genellikle yalnızca bir taraf etkilenir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir