Migren, başağrıları ve akupunktur

Yaygın Başağrısı Tipleri
1) Sinuzit: Ağrı ekseriyetle kaşların üstü yada göz kürelerinin altında hissedilir. Başı haraket ettirmek ağrıyı artırır.
2) Cluster: Ağrı genellile bir göz etrafında, ani ve çok şiddetlidir.
3) Tansiyon Tipi Başağrısı: En yaygın görülen başağrısı tipidir. Ağrı başın tamamında yada bant stilinde vede sıkıştırıcı niteliktedir.
4) Migren: Bilhassa başın bir bölgesinde siddetli ağrı hissedilir. Işığa, kokulara, sese hassasiyet; bedenin birtakım bölgelerinde hissizlik, mide bulantısı üzere bulgularla birliktelik gösterebilir.

Migren ve Öteki Yaygın Başağrısı Tiplerinin Tesir Düzenekleri
Migren, ülkemizde her 6 şahıstan birinde rastlanmakta olan önemli bir sıhhat meselesidir. Bir çok araştırmacıya nazaran migren atağı öncesinde beyin damarlarında kasılma, atak esnasında ise genişleme olması beyin kan akımı üzerinde bir değişiklik oluşturur. Araştırmacılar bu değişikliklerin ağrıya yol açtığını düşünmektedir. Bununla birlikte serotonin üzere çeşitli nöromediatörlerin migren atağı esnasında kan düzeylerinde oluşan dalgalanmalarının beyin kimyasını etkilediği ve bu değişimin de migren ataklarına yol açtığı görüşünü savunanlar da bulunmaktadır.

Sinüzit hastalığının temelinde yüz kemiklerindeki sinüs boşluklarını örten epitelin iltehabı yatar. Ağrı, ise büsbütün iltehabın hudut uçlarını tahriş etmesinden kaynaklanır.

Cluster tipi baş ağrısı ise nisbeten daha seyrek görülmekte olup, yüz hudutlarını çevreleyen kan damarlarının şişmesi ve hudutlara baskı yaparak ağrı oluşturması temeline dayanır. Damarlardaki bu şişmenin sebebi kesin olarak ortaya konamamış olsa da serotonin hormonunun sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Tansiyon tipi baş ağrısı ise en sık görülen baş ağrısı cinsidir. Bu tipte ağrıyı oluşturan günlük külfetli ömür olayları ve gerilime bağlı olarak baş ve boyun kaslarının çok gerginliğidir.

Akupunkturun Başağrısı Tedavisindeki Yeri
Akupunktur, öbür tüm ağrılı hastalıklarda olduğu üzere başağrılarında da çok tesirli ve emniyetli bir tedavi metodudur. Akupunkturun başağrılarında son derece tesirli olmasının sebebi, ağrıyı oluşturan sebeplerin yalnızca birine değil, ağrı oluşumunda rol oynayan sebeplerin tümüne tesirli olması ve bedenin ağrı dindirme ile ilgili tüm sistemlerini devreye so-kabilmesidir.

Başağrıları cinslerine nazaran farklı sebeplerden oluşmaktadırlar. Akupunktur tedavisi, kelam konusu başağrısı cinsinde hangi düzenek ön planda ise direkt o mekanizmayı engellemek sureti ile ağrıyı durdurmakta ve tekrar oluşumunu da önle- mektedir (kasların gevşetilmesi, kan damarlarının daraltılma- sı, gerilimin önlenmesi yada ağrıyı başlatan kimyasalların salınımın engellenmesi gibi).

Akupunktur, ağrıyı oluşturan sistemleri durdurmanın yanı sıra, ağrı dindirici düzenekleri başlatmakta da çok tesirlidir. Bedenimizde endojen opioitler, enkefalin, endorfin, dinorfin, nörotensin, serotonin, ACTH, kortikosteroidler üzere direk ve indirek yollardan ağrı algısını azaltan endojen kimyasal hususlar bulunmaktadır. Akupunktur ile yapılan ağrı tedavisinde kelam konusu bu kimyasalların hepsinin kan bedellerinin yükseldiği gösterilmiştir.

Tüm üstte sayılanlara ek olarak akupunktur tedavisinin hiç bir yan tesiri olmadığı da göz önünde bulundurulması gereken çok değerli bir bilgidir. Çünkü başağrılarını ilaçlarla denetim altında tutmanın uzun vadede böbrekler ve karaciğer üzerine çok önemli toksik tesirleri vardır. Bu bilgilerin ışığında akupunkturun gerek başağrılarının atak tedavilerinde gerekse ağrının tekrar oluşumunun önlenmesinde (profilaksi) çok tesirli ve sağlam bir tedavi yolu olduğu aşikardır.

Başağrısı Nöbetleri İçin Teklifler

Başağrınızı neyin tetiklediğini bulmaya çalışın: Bir yiyecek, uykusuzluk, çok konuşmak, çok gülmek, gürültü, loş ışık, gerilim üzere.

Öğün sisteminize dikkat edin. Aç kalmak birçok vakit başağrısını tetiklemektedir. Bilhassa tatil günlerinde öğün sisteminizi müdafaaya itina gösterin.

Kafein, alkol ve sigara tüketimi başağrınızı başlatabilir. Bunları kullanırken başağrısı açısından dikkatli olun.

Bol ölçüde magnezyum alın. Magnezyum damarlarda gevşeme yaparak ağrının başlamasını engelle-yici rol üstlenebilir. Yeşil yapraklılar, sebzeler ve fındıkta bol ölçüde magnezyum bulunmaktadır.

Uyku nizamınıza dikkat edin. Alışageldiğiniz saat-lerde uyuyamamak başağrısı atağı başlatabilir. Sistemli antrenman yapmaya ihtimam gösterin.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir