Otizm ve Çevresel Faktörler

Otizm spektrum bozukluğu, toplumsal etkileşim ve bağlantı bozukluğu ile kısıtlı ve tekrarlayıcı davranışlarla karakterize nörogelişimsel bozukluklardan biridir. Son yapılan çalışmalara nazaran her 68 çocuktan birinde Otizm görülmektedir.

Otizm sebepleri ortasında genetik ve çevresel faktörlerin tesirli olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda birtakım çevresel faktörlerin otizm riskini arttırdığı gösterilmiş olup bu yazı da otizmle bağlı olduğu ya da olmadığı gösterilen esas çevresel faktörlere bilimsel datalar ışığında değinilmiştir.

1960’larda bulantı kusma için kullanılan Talidomid, epilepsi için kullanılan Valproik asid, istenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasında kullanılan Misoprostol’ün otizm riskini arttırdığı bilinmektedir. Ağır metallerden Civanın  otizm riskinin arttırdığı bilinmektedir. Tekrar Otistik çocukların kimi metallere duyarlılıklarının artmış olduğu düşünülmektedir.

Gebelikte gelişen şeker hastalığı, kanama, prematüre doğum otizm riskini arttırabilmektedir. Gebeliğin birinci 3 ayında Kızamıkçık üzere teratojen casuslara maruz kalan annelerin bebeklerinde otizm gelişme riski artmaktadır. Kızamık, Kabakulak, Su çiçeği, CMV, HSV’nin otizme yol açtığına dair kâfi delil bulunmamaktadır. D vitamin seviyesi düşük toplumlarla otizm sıklığı yüksek olduğu gözlenmiş olup D vitamini eksikliğinin Otizme yol açtığına dair bilgiler hala kesin netlik kazanmamıştır. 

Sigara kullanımının otizme yol açtığı bilinmekte olup hamilelik sırasında sigara kullanımı otizm riskini 2 kat arttırmaktadır. Buna rağmen, alkol tüketiminin otizme  yol açtığına dair bilgi bulunmamaktadır.

İleri yaşta çocuk sahibi olan babaların çocuklarında otizm riski yüksektir. Tüp bebek üzere yardımcı üreme teknikleri de otizm ile potansiyel bağlantılı olduğu öne sürülmüştür. Ancak yapılan çalışmalarda zihinsel gerilikle alakalı olduğu bulunmuştur.

Gebelik devrini kış ayında geçiren annelerin bebeklerinde otizm riskinin artmaktadır. Kış aylarındaki gebeliklerde yaza kıyasla otizm riskinde %6 artış olduğu gösterilmiştir. Kış ayının otizmle olan alakası D vitamini seviyesindeki düşüklükle bağlı olabileceği düşünülmektedir. Gebelikte depresyonu olan annelerin çocuklarında da otizm riski artmaktadır.

Gebelik devrinde hava kirliliği maruziyeti, otizm riskinde artışa yol açmaktadır.  Bilhassa de ağır metaller ve partiküllü unsur içeren havanın bu risk artışında kıymetli hissesi bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda, yüksek düzeyde hava kirliliğine maruz kalan çocuklarda, en düşük düzeyde hava kirliliğine maruz kalan çocuklara nazaran otizm riski 3 kat fazla olduğu bulunmuştur.

Kapalı etraf faktörlerini araştıran bir çalışmada, çocuk ve ebeveyn yatak odası Polivinilklorid  (PVC) döşeme olan konutlarda otizm riskinin iki kat arttığı gösterilmiştir. 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir