Raynaud hastalığı

Ekseriyetle soğuk ya da gerilim varlığında tekrarlayan ataklar halinde seyreden, çoğunlukla el yahut ayak parmaklarına giden kan akımındaki bozulmalar sonucu oluşan bir hastalıktır.
Ataklar sırasında el ve ayak parmaklarındaki kan damarları kısa müddet daralır ve kan akımı süreksiz olarak bozulur. Bu sırada etkilenen parmaklarda renk değişikliği meydana gelir. Evvel kan akımının kesilmesiyle parmaklar beyazlaşır, gerisinden akımın durmasıyla birlikte toplardamarlarda göllenen kanın tesiriyle mavi renk değişikliği gelişir, kısa periyodik bu daralmayı takiben kan akımının olağana dönmesiyle de kırmızı renge döner. Hastalarda kan akımı durduğunda parmaklarda sızı ve hissizlik olabilir, kan akımı olağana döndüğünde de şişlik, karıncalanma, sıcaklık hissedilebilir.
Soğukta ya da çok heyecan üzere kuvvetli duygusal gerilimlerde kan damarlarında ani daralmalar gelişebilir ve bu da Raynaud Fenomenine sebep olabilir.
Ekseriyetle 18-35 yaş (%80-90 < 40 yaş) aralığında, bayanlarda, simetrik (bilateral) el ve parmaklarda ya da ayak ve parmaklarında, burun , çene ve kulakta (%10-50) görülmektedir.
Kliniğimize başvuran ileri derecede bir Raynaud hadisesinde kliniğimize gelmeden evvel ilaç tedavileri uygulanmış, hadisenin gitgide ağırlaşması sonucu amputasyon kararı alınmıştır. Bu ağır hadise sonucunda hastada, ağrı nöbetleri, uyku sisteminde bozukluk ve bunların sonucunda da önemli duygusal çöküntü meydana gelmiştir. Hastaya kliniğimizde Beden ve Kulak Akupunkturu, Soft Lazer Uygulaması ve Fitoterapi yolları uygulanmıştır.
Tedavinin birinci seansından itibaren hastanın uyku nizamında güzelleşme, ruhsal rahatlama, ağrı nöbetlerinde ve şiddetinde azalma görülmüştür.
Üçüncü haftadan itibaren yaralardaki kabuklar düşmüş takip eden seanslarda da el ve motor hareketlerindeki yeteneksizlik ve his kaybı düzelmeye başlamış, cilt rengi olağana dönmüştür.
Altıncı haftanın sonunda ise büsbütün düzgünleşme sağlanmıştır.
Akupunktur ve Soft Lazer Tedavisi uygulaması, hastada otonom hudut sistemi üzerinden tesir yaptığı için, süratli, tesirli ve kalıcı bir düzgünleşme göstermiştir. Takip edilen yıllarda da hastalığın tekrar nüksetmediği görülmüştür.
Bu tedavi mühletince kullanılan akupunktur, lazer ve fitoterapi uygulaması hasta için rastgele bir risk taşımamaktadır

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir