Akupunktur tarihçesi ve tedavi metodları

Latince acus iğne, punctura batırmak, delmek manasına gelir. Batı lisanlarındaki akupunktur sözcüğü Çince’de zhen jiu (zhen:akupunktur, jiu:moksibasyon) olarak kullanılır. Moksa isimli bitki yakılarak birtakım noktalar ısıtılır. Buna moksibasyon denir.

Çok eski devirlerde, akupunktur tedavisi için keskin kenarlı taşlar kullanılmaktaydı. Vakitle bu taşların yerini kemik yahut bambudan yapılan malzemeler aldı. Daha sonra değişik metallerden yapılan iğneler kullanıldı. Günümüzde ise tek kullanımlık altın, gümüş ve çelikten üretilen iğneler kullanılmaktadır.

Akupunktur beden akupunkturu ve mikrosistemler olarak uygulanır. Beden akupunkturunda 12 çift, 2 tek 14 ana meridyen ve ekstra meridyenlerin gövde, baş, boyun, kollar ve bacaklarda bulunan noktaları kullanılır. Mikrosistemler ise kulak (auriculotherapy), eller – ayaklar (su jok akupunktur) ve baş (scalp acupuncture) bölgeleridir.

Meridyenler tüm bedenimizi baştan ayağa dolaşırlar. Chi (qi) ismi verilen hayat gücü de bu meridyenlerde akış halindedir. Klasik Çin tıbbına nazaran rastgele bir nedenle Chi’nin bedende dolanımı engellendiğinde hastalıklar ortaya çıkar.

İnsan bedeni kırık bir kemiği güzelleştirdiği üzere kendisini güzelleştirme yeteneğine sahiptir. Akupunktur noktalarına iğne batırılarak beyne ihtar gönderilir ve insan bedeninin kendisini uygunlaştırma yeteneği ve sistemleri harekete geçirilir. Böylelikle bloke olan gücün akışı ve tedavi için gerekli unsurların beden tarafından salgılanması sağlanır. Güç akışı istikrara gelince hastalık da güzelleşmiş olur.

Akupunktur Tarihçesi

Akupunktur 5000 yıllık geçmişi olan bir tedavi prosedürüdür.

Akupunktur hakkında bilinen birinci kitabı Sarı İmparator Huang Di Nei Jing milattan iki yüzyıl evvel yazmıştır. Bu kitapta akupunktur noktaları tanımlanmış ve pek çok hastalığın nasıl tedavi edildiği yazılmıştır.

17. yüzyılda Çin’e giden misyonerler akupunkturun batıya geçişini sağlamışlardır. Akupunktur batıda uygulanmaya başlamışken 19. yüzyılın birinci çeyreğinde Çin’de bilhassa sarayda yasaklanmış olmasına karşın halk ortasında uygulanmaya devam etmiştir. 20. yüzyılın ortasında ise yine yaygın formda uygulanmaya başlamıştır. Akupunktur bilen, yalın ayak tabipler (barefoot doctors) olarak isimlendirilen sıhhat işçileri tüm ülkeye yayılarak birinci basamak sıhhat hizmetinde değerli rol oynamışlardır.

Akupunkturun birinci defa Uygur Türkleri tarafından uygulandığı da söylenmektedir. Kimi hafriyatlarda bulunan ve akupunktur noktalarını gösteren eserler bu görüşü desteklemektedir.

Akupunkturun tesirleri:

*Analjezik tesir: Akupunkturun en çok bilinen ve kullanılan tesiridir. Çeşitli ağrıların giderilmesinde kullanılır.

*İmmun sistemi düzenleyici tesir: Akupunktur bedenin direncini artırır.

*Homeostatik tesir: Homeostazis organizmanın iç ortamının sabit tutulması, korunmasıdır. Akupunktur otonom hudut sistemi üzerinden homeostazisi sağlar.

*Sedatif tesir: Akupunktur tedavisi sırasında çekilen EEGlerde beyin dalgalarında değişimler tespit edilmiştir. Uyku bozukluklarının tedavisinde akupunkturun bu tesirinden yararlanılır. Akupunktur seansı sonrasında hastalar epeyce dinlenmiş ve rahatlamış hissederler.

*Psikolojik tesir: Akupunktur ile dopamin ve serotonin seviyeleri artırılabilmektedir.

*Motor düzgünleştirici tesir: Birtakım felçlerde düzgünleşme sağlanabilir.

*Rejenerasyon yapan tesir: Akupunktur bölgesel kan akımını artırır. Böylelikle hücre yenilenmesini sağlar.

Akupunktur Nasıl Uygulanır?

Akupunktur belirli noktalara özel iğnelerin yerleştirilmesiyle uygulanır. İğnelerde rastgele bir ilaç yoktur.

Akupunktur seans sıklığı hastalığa nazaran değişir. Her gün, haftada 2-3 sefer, haftada 1 kere yahut ayda 1 sefer yapılabilir. Birtakım durumlarda, her yıl belirli devirlerde bir kaç seans tedavi uygulamak gerekebilir

Akupunktur seansının müddeti çoklukla son iğne batırıldıktan sonra 20-30 dakika ortasındadır.

Akupunkturun Yan Tesiri Var Mıdır?

Kâfi eğitimleri almış bir tabip tarafından uygulandığı takdirde akupunktur epey inançlı bir formüldür. Bazen iğne batırılan yerde morarma olabilir.

Akupunktur uygulamalarında steril ve tek kullanımlık iğneler kullanılması gerekir. Bu enfeksiyon hastalıklarının bulaşmasını önlemek için koşuldur.

Akupunktur İğnesi Acıtır Mı?

Bedenine iğne batırılması fikri pek çok insanı huzursuz eder. Akupunktur iğneleri çok ince altın, gümüş ya da çelikten yapılan iğnelerdir. İğne batırılırken acı hissedilmez ya da sinek ısırığı stilinde hafif bir acı hissedilebilir. Bedenine batırılmış iğneler olmasına karşın, seans sırasında kimi hastaların uyuduğu görülür.

İğne fobisi olanlar ve çocuklarda lazer akupunktur uygulanabilir.

Akupunktur Seansı Öncesi ve Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar Nelerdir?

Akupunktur seansı öncesi ağır yemek yenmemeli yahut çok aç olunmamalıdır. 4 saat evvel ve 2 saat sonraya kadar (seans günü uzak durulursa daha iyi) alkol alınmamalıdır. Çok aktivitede bulunulmamalıdır. Seans günü istirahat etmekte yarar vardır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir