Biorezonans nedir ?

İnsan organizması farklı elektromanyetik frekansları yayar. Hücreler, dokular, organlar v.s.. Bunların hepsinin kendine özgü-farklı frekansları vardır. Daima birlikte hastanın genel frekans spektrumunu belirlerler.

Bu hastanın kişisel frekansıdır. Hasta ve sağlıklı insanın frekans yapıları birbirinden farklıdır.

Hastanın frekans örneğinde saklanan yabancı frekanslar (Alerjenler, virüsler, bakteriler, amalgam, mycosis v.s..) olağan frekans nizamını bozarlar.

Bu frekans nizamını bozan elektromanyetik frekanslar belirlenir ve aygıta transfer edilir. Elektrotlar bedenin belirli yerlerine yerleştirilir. Aygıtta hastalık yapan frekanslar aykırı çevrilir ve hastanın bedenine geri verilir. GÜZELLEŞME terapi frekanslarıyla gerçekleşir. Biyolojik , fizikî frekanslar güçlendirilir.

HASTALIKLARIN TEDAVİSİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

Biorezonans bir güç tıbbı sistemidir. Biyofiziksel bir teknik olduğu için kimyasal ilaçlar kullanılmaz. Elektromanyetik frekanslarla uygulanır. Biorezonans aygıtından yayılan elektromanyetik frekansın gücü bir cep telefonundan yayılanın binde biri kadardır. Hiç bir yan tesiri yoktur. Bedenimize ziyan veren elektromanyetik frekanslar aygıt aracılığı ile aksi çevrilir ve şahsa gönderilir. Birbirinin tam aksisi iki manyetik alan karşılaşınca nötrlesir. Bu biçimde bakterilerin, virüslerin, parazitlerin, ağır metallerin vb. tüm ziyanlı etmenlerin manyetik bilgisi bedenimizden temizlenmis olur. Ayrıyeten bedenimize ilişkin tükürük, idrar üzere sıvılarda bulunan sağlıklı frekanslar da güçlendirilerek bireye verilir. Böylece bağışıklık sistemimiz desteklenmiş olur. Bu da iIaçsız, ağrısız ve kalıcı olarak. düzgünleşme manasına gelmektedir.

BİLGİ (enformasyon), GÜÇ, UNSUR, hayatın varolabilmesi için gerekli olan 3 kavram. 17.yüzyılın sonlarında Newton “varoluşun merkezi maddedir” diyerek tüm fen bilimlerinin temelinin atmıştır. Doğaldır ki bu alandaki keşifler durmamış,.20.yüzyılda Einstein “maddeyi güç alanının çok ağır olduğu uzay boşluğu olarak düşünebiliriz” diyerek bunu E:MC2 ile formüle etmiştir. Artık bilinmektedir ki tüm hayatın geçek kaynağı güçtür. Unsur yalnızca gücün çok ağır bir formudur.Dolayısı ile ölçülebilen, tartılabilen bir husus olarak insan bedeni da ağırlaşmış bir güç alanı yani elektromanyetik bir alandır. Bu alandan yayılan ossilasyon yahut frekans denilen titreşimler saptanabilmekte ve kaydedilebilmektedir. Bu frekanslar hücreler ortasındaki bilgi alışverişini sağlamakta dolayısı ile tüm biyokimyasal yani maddesel süreçleri yönetmektedirler. Biorezonans aygıtı tedavi sürecinde bu bilgi alışverişi seviyesine tesir etmektedir. Bu tedavi tesiri hücrenin frekansı ile aygıt tarafından bedene gönderilen frekansın REZONANS yani AHENK içinde olabilmesi ile gerçekleşir.

Biorezonans ile tedavi edilebilen hastalıklar

Hücreler ortasındaki ve bedenin bütünü içindeki irtibatı bozan yabancı frekansların ortadan kaldırılması beden üzerindeki gerilimi ortadan kaldırır ve sistemin düzgün biçimde işleyebilmesini sağlar. Düzgün işleyen bir sistemde hastalık oluşmaz ya da oluşan hastalık sistemin üzerindeki gerilimin ortadan kaldırılması ile geriye döndürülebilir. Biorezonans evvel beden üzerinde nasıl bir baskı olduğunun araştırmasını yapar. Bu baskı ağır metaller, alerjiler, zehirli hususlar, enfeksiyonlar, az bilinen parazitler, bulunamayan mantar enfeksiyonları, etraftaki ağır elektrik alanlar ya da yaşanılan bölgenin coğrafik özelliklerinin bireyde yarattığı tesirler olabilir. Biorezonans tüm bu ziyan vermesi olası faktörleri test edebilir. Bünye üzerinde saptanan baskılayıcı – ziyan verici maddenin- faktörün frekansı ortadan kaldırılır. Bünyenin içindeki güç akış yolları temizlenir. Sistemin düzgün işlemesi sağlanır. Teknolojinin kullanılmaya başlandığından beri edinilmiş deneyimler sunucu 400 kadar hastalıkta standart tedavi protokolleri belirlenmiştir. Her yıl yapılan kongrelerde dünyanın değişik ülkelerinden gelen biorezonans kullanıcısı hekimlerin ve biorezonans uygulayıcısı alternatif tıp mensuplarının deneyimlerini paylaşıyoruz. DÜnyadan devamlı gelen ve farklı hastalıklar için dökümente edilen başarılı tedavi örnekleri sahiden çok yürek vericidir. Biorezonansa “sağlıkta yeni çağın habercisi” denmesinin sebebi de budur.

Title

Egzama

Kontakt Dermatit

Alerjik Cilt Lezyonları

Ürtiker

Alerjik Astım

Alerjik Bronşit

Saman Nezlesi

Alerjik Konjuktivit

Elektromanyetik dalgalar kullanarak alerji testi yapılır. Bu testin bilinenj alerji testleri kadar kesin sonuçlar verdiği çalışmalar ile gösterilmiştir. Bu testin temel farkı ise bünye üzerinde temel makûs etkiyi yaratan saklı alerjilerin de ortaya çıkmasının sağlanmasıdır. Başka testlerde çıkmayan saklı bir alerji bulunduğunda bu alerjileri de hafifletir ve ortadan kaldırır. Bulunan alerji biorezonans kullanılarak ortadan kaldırılabilir. Bu alerji cilt tipi olabilir ya da teneffüs yollarını tutmuş olabilir. Birçok durumda ise geçirilmeyen kronik hastalığın sebebi olarak bir alerji bulunabilir ve alerjinin ortadan kaldırılması kronik hastalığı tedavi eder.

Title

Ağrılı Eklem Hastalıkları (kireçlenmeler)

Ağrılı Omurga Sorunları (bel-boyun fıtığı, kireçlenmeler)

Spor Yaralanmaları

Ağrılı Romatizmal Hastalıklar

Baş Ağrıları ve Bilhassa Migren

Ameliyatlar sonrasında geçmeyen ağrı durumları

Sebebi tam olarak anlaşılamayan ağrı durumları

Ağrılı Adet Devirleri

Ağrı o bölgedeki sorunun beden tarafından söz edilme yoludur. Kronik ağrılarda ise ağrının geçirilmesi sistemin bir bütün olarak ele alınmasını ve sistemin üzerindeki yükün temizlenmesini gerektirir. Sonuçlar bünyenin ne kadar gerilim altında/kirlenmiş vs. olduğuna nazaran değişir. Genel bir kural olarak çocuklardaki aktiflik her vakit daha güçlüdür.

Bağışıklığın Güçlendirilmesi

Geçirilemeyen Sistitler

Geçirilemeyen yahut tekrar eden enfeksiyonlar

Bağışıklığın düşmüş olduğu durumlar

Sistemin düzgün çalışmaması ve toksinlerin birikmiş olması kendini en sık bağışıklığın düşmesi ile gösterir. Geçirilemeyen enfeksiyon hastalıkları bazen biorezonansı yardımcı olarak kullanarak bazen de yalnızca biorezonans kullanarak geçirilebilir. Bu süreç enfeksiyon yapan casusa karşı biorezonans uygulamak yanında bağışıklığı bozan sebebin saptanıp ortadan kaldırılması ile yapılır.

Biorezonans bünye üzerinde gerilim yapan faktörleri tarar. Bu faktörlerden bir kısmı sistem üzerinde yük oluşturan zehirli unsurlardır. Bu unsurların freakanslarının sıfırlanmaya çalışılması ile detoksfikasyon yaratılır. Bünyenin temizlenmesi genel sıhhat durumunu güzelleştirir. Biorezonans ile detoksifikasyon yanında bünye üzerinde gerilim yaratan öbür faktörler de araştırılıp giderilebilir. Bunlar içinde amalgam dolguların yarattığı bozulma, cep telefonlarının yarattığı bozulma, yaşanılan coğrafik alanın yarattığı bozulma, evvelden yapılmış aşıların bünye üzerinde yarattığı bozulma sayılabilir. Tüm bu tesirler biorezonans ile ortadan kaldırılabilir.

Dünyadaki kullanımlarında kronik hastalıkların tedavisinde detoksifikasyonla birlikte lenf ve karaciğerin uyarılması genel bir kural olarak kabul edilebilir.

Biorezonans ile basitçe sağlanabilecek bir tesirdir. Spor yaralanmalarında kullanıldığı üzere amel
iyat sonralarında da kullanılabilir. Düşkün bünyelerde kişinin ameliyata hazırlanması ve direncinin arttırılması için de kullanılabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir