Çocuklarda gece işemesi (enürezis nokturna) tedavisi

Ekseriyetle 5 yaşın üzerindeki çocuklarda görülen, bilhassa geceleri tekrarlayarak devam eden idrar kaçırma durumudur. Enürezis nokturnadan kelam edebilmek için, idrar kaçırma sıklığının haftada ikiden fazla ve tekrar eden durumlar olması gerekmektedir.

Halk lisanında “gece işemesi”, tıp lisanında ise “enürezis nokturna” olarak isimlendirilir.

5 yaşın üstündeki çocukların yaklaşık %15’inde görülmektedir.

İdrar kaçırma, yalnızca geceleri ya da hem geceleri hem de gündüzleri olabilir.

Enürezis nokturna çocuklarda ve ailelerinde toplumsal ve duygusal travmaya neden olmaktadır. Bu çocuklarda aileleri tarafından beğenilmeme ve kardeşler ortasındaki sataşmalar nedeni ile özgüvenleri azalmaktadır.

Nedenler:

Enürezis nokturna (gece işemesi) oluş nedenlerinin başında ailesel yatkınlık gelmektedir.

Çocuğun içinde bulunduğu ruhsal durum gece işemesine neden olabilir.

Merkezi hudut sistemindeki gerekli düzeneklerin gelişmemiş olması

Mesane kapasitesinin azlığı

Antidiüretik hormon salınımında anormallikler (normal bireylerde gece boyunca böbreklerde idrar üretimini azaltan bir hormonun yetersiz salgılanıp, uyku sırasında idrar ölçüsünün artması)

.Uyku sorunları de gece işemesine sebep olmaktadır. Kişi derin uykuda olduğundan mesane kasılmalarını algılayamaz ve mesane basıncını hissedemediğinden altını ıslatır.

Doğumsal yapı bozukluğu

Gece İşemeleri ve Akupunkturla Tedavisi

Akupunktur, sempatik ve parasempatik sistem denen bedendeki birbirine zıt işleyişi olan, lakin birbirlerini dengeleyen iki sistemi ayarlar. Bu ayarı yaparken, çok çalışan sistemin çalışmasını azaltır, az çalışan sistemin çalışmasını arttırır. Örneğin, parasempatik sistem bedendeki tüm sıvı salgılarını arttıran ve idrar yaptıran sistemdir. Sempatik ise, beden salgılarını azaltan, idrarı tutan sistemdir. Bu örnekte olduğu üzere bir tarafın az ya da fazla çalışıyor olması dengeyi bozacaktır.

Bedenin kendi salgıladığı ilaç tesiri olan kimyasal hususları ortaya çıkartır. Bu kimyasal unsurları beden ürettiği için, yani dışarıdan bedene bir kimyasal ilaç verilmediği için, büsbütün yan etkisiz ve zararsız bir tedavidir.

Akupunkturla düzgünleşme hem fizikî hem zihinsel ve ruhsal açıdan gerçekleşir.

Çocuklarda iğnesiz akupunktur olan lazer akupunktur uygulanır. Enürezis nokturna tedavisinde yüksek oranda muvaffakiyet ve düşük oranda tekrar görülür.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir