Anesteziden korkmayın

Rastgele bir sıhhat sorunu nedeni ile gittiğiniz hekim yaptığı kimi tetkikler sonucu ameliyat olmanız gerektiğini söyledi. “Ameliyat sırasında acı çeker miyim” diye sorduğunuzda, “hayır operasyonu genel anestezi altında gerçekleştireceğim, hiçbir şey duymayacaksınız” karşılığını aldınız ve birden ürperdiniz, içinizi tuhaf bir kaygı sardı: “ya uyur da uyanamazsam”.
O denli ya televizyonda, gazetelerde “narkoz kurbanları” hakkındaki haberler çok da seyrek değildi. O anda çekingenlik göstererek hekiminize kaygılarınızdan kelam edemediniz. Buraya kadar olanlar pek çok kişinin başına gelmiştir ve bu endişelerle ameliyat sürecini yaşamışlardır.
Uygun koşullar altında, işinin ehli anestezi uzmanı hekim tarafından ihtimamla uygulanan anestezi sizin operasyon sırasında güvenliğinizi ve konforunuzu sağlayacak, bu koşullar altında ameliyat olduğunuzu bilmeniz bu süreci kaygısız olarak yaşamanızı sağlayacaktır.

İşte size anestezi ve anestezi uzmanı hekiminiz ile ilgili merak ettikleriniz:

Anestezi Nedir ?

Anesteziyoloji, öncesi ve sonrası da dahil olmak üzereameliyat müddetince hastanın ağrı duymamasını, konforunu ve yapılan teşebbüse tahammülünü sağlamak üzere geliştirilmiş bir dizi tıbbi uygulamayı içeren bilim kolunun ismidir.

Anestezi uzmanı hekiminiz, Tıp Fakültesi mezunu, bu kısımda dört yıllık uzmanlık eğitimi almış olan, üst seviye tıp teknolojisini kullanabilen ve bu bilgi ve marifeti ile sizin ameliyat sürecini inançla geçirerek sıhhatinize kavuşmanıza imkan sağlayan kişidir.

Anestezi, söz manası olarak “hissizlik, duyusuzluk” demektir. Bundan ötürü ameliyatlar hasta için ağrısız ve hatırlanmayan süreçlerdir. Lakin inançla ameliyat olabilmeniz için duyunun ortadan kaldırılması gerekli olmakla birlikte kâfi değildir. Ameliyat sırasında, teneffüs, deveran üzere yaşamsal fonksiyonlarınız de denetim altında tutulmaktadır daha da ötesi anestezi hekiminiz sizin her bakımdan koruyucunuzdur.

Ameliyatlar yaklaşık 150 yıldır anestezi ile yapılmaktadır ve ameliyat tekniklerinin gelişmesi anesteziyolojideki gelişmeler ile mümkün olmuştur.

Anestezi hekiminiz ameliyat öncesi sizi muayene edip, yapılacak ameliyat için en uygun anestezi sistemine sizinle birlikte karar verecektir.

Kaç türlü Anestezi vardır?

1. Genel Anestezi:

Şayet hasta anestezi altında büsbütün şuursuz ise buna “Genel Anestezi” denir. Genel anestezi için pek çok ilaç kullanılır. Bunlar damara verilen ilaçlar olduğu üzere, oksijen ile birlikte kullanılan gazlar da vardır. Her hastanın özelliğine nazaran gerekli ilaçlar seçilir. Evvelden çok kullanılan ve anestezi ile özdeşleşmiş olan eter son yıllarda kullanılmamaktadır; yerini çok daha düzgün sonuçlar veren çağdaş tıp teknolojisi ile geliştirilen diğer ilaçlara bırakmıştır.

2. Bölgesel Anestezi:

Bedenin bir kısmının; ( kol, bacak, göğüs vs. ) iğne yapılarak uyuşturulmasına “Bölgesel Anestezi” denilir. Bunun da spinal, epidural, hudut bloğu üzere çeşitleri vardır.

3. Lokal Anestezi:

Küçük cerrahi teşebbüslerde yalnızca teşebbüsün yapıldığı kısım uyuşturulur. Uyuşturma sürecini ameliyatı yapacak olan hekiminiz yapabilir, fakat yaşamsal fonksiyonlarınızın takibi yahut sakinleştirilme ihtiyacı doğduğunda anestezi hekiminiz yeniden yanınızda olacaktır.

Anestezi hekiminiz ve siz…

Çoklukla anestezist çalışırken hasta, uyku halinde olduğundan onun neler yaptığını ve kendisine nasıl yardım ettiğini bilmez. Ameliyatın öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere daima yanınızdadır.

Ameliyattan evvel :

  • Sizin sıhhat durumunuzu inceler. Sizi odanızda ziyaret edip, yapacaklarını anlatır ve sorularınızı cevaplandırır.
  • Yapılmasını istediği muayene, tedavi ve bakımı salık verir.
  • Anesteziden evvel size gereken ilaçları yaptırır.
  • Muayenelerin sonucuna ve hastalığınıza nazaran size en uygun anestezi yolunu seçer.

Ameliyat mühletince :

Ameliyatta ağrı duymamanız için gerekli ilaçları verir, kalbinizin ve akciğerlerinizin nizamlı çalışmasını denetim eder, bunların ve öbür organlarınızın yeterli bir formda çalışması için gerekli tedavileri yapar, serum, kan ve başka ilaçları verir.
Siz, ameliyatta anestezistinizin, cerrahın işini kolaylaştırmak ve sizi yaşatmak için yaptığı bütün bu işlerden habersizsinizdir !
Ameliyat boyunca anestezistiniz sizinle birliktedir ve sizin en yakın koruyucunuz, bütün varlığınızın bekçisidir. Başınızda anestezistiniz varken cerrahınız sizin bakımınızın emin ellerde olduğunu bilerek, bütün dikkatini kendi işine verir.

Ameliyattan sonra :

Anestezist sizi yalnız uyutmakla değil, tıpkı vakitte uyandırmakla da vazifelidir. Onun öteki kıymetli bir işi de ameliyatta aldığınız ilaçların tesirinden kurtulmanız, ameliyattan sonra da ağrı duymamanız ve sağlıklı kalmanız için gerekli bakım ve tedavilerin hazırlığını yapmak ve bunları uygulatmaktır. Son yıllarda ameliyat sonrası ağrılar, sizin de denetiminiz altındaki bir metot ile (hasta denetimli analjezi) anestezist tarafından dindirilmektedir.
Bütün bunlar, uygun koşullar altında, kâfi bilgi donanımı olan bireylerce uygulanmakta olan anestezinin son derece inançlı ve ameliyat sürecinde konforunuzu, daha da değerlisi, ameliyata tahammülünüzü sağlayacak bir uygulama olduğunu göstermektedir.

Ameliyathane dışındaki Anestezi Doktoru…

Anesteziyoloji zannedildiğinden daha geniş kapsamlı bir tıp koludur. Günümüzde anestezi hekimlerinin ameliyathane dışında da pek çok uğraşı alanları vardır. Anestezi hekiminin diplomasında “Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı” müellif. Animasyon, bilhassa tatil köylerinde “canlandırma” manasında sık olarak kullanılan bir tabirdir. Reanimasyon ise “yeniden canlandırma” manasına gelir, yani rastgele bir nedenle hayatı kesintiye uğramış hastalara temel ve ileri hayat takviyesi uygulayarak, neden ortadan kalkıncaya kadar hayatta kalmasını sağlamaya yönelik uğraşların tümüdür. Bu yaklaşım pek çok insanı hayata döndüren, Ağır Bakım Üniteleri’nin temelini oluşturmuştur. Ağır Bakım Üniteleri ameliyattaki hastalarını ağır bir biçimde takip etme tecrübelerinden ötürü anestezi uzmanı tabiplerin idaresindedir.

Son yıllarda çağdaş tıbbın içerisinde Algoloji Bilim Kısmı süratle gelişmiş ve bugünkü pozisyonuna gelmiştir. Herkes hayatının rastgele bir periyodunda şiddetli ağrıdan yakınmıştır. Bu yüzden ağrının geçmişi insanoğlu kadar eskidir. Geçmişte hastalık bulgusu olarak görülen ağrı – bilhassa kronik ağrı artık başlı başına bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Hastalıklara bağlı ağrılar, o hastalığın tedavi edilmesi ile birlikte ortadan kalkabilmektedir. Lakin kimi kronik ağrı sendromları vardır ki nedeni belirli değildir, bazen de neden ortadan kaldırılamaz, bu üzere durumlarda gayretler yalnızca şahsa ağrısız bir hayat sürdürmesini sağlamaya yöneliktir. Ağrı Tedavi Merkezinde kronik ağrılı hastaların kıymetlendirilmesi, teşhislerinin konulması ve uygun tedavileri multidisipliner bir anlayışla yapılmalı, bilimsel temellere dayandırılarak oluşturulan protokollerle tedaviler uygulanmalıdır.

Anestezi uzmanı tabipler ameliyat sırasındaki ağrıyı ortadan kaldırmadaki tecrübeleri nedeni ile bu alanda da e
tkin ve primer rol almaktadır. Geliştirilmiş olan pek çok yol ile ameliyat sonrası akut ağrıların denetimi, ağrısız doğum ve dindirilemeyen kronik ağrıların tedavisi mümkün olabilmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir