ÇİFT – AİLE TERAPİSİ

Toplumun en küçük ünitesi ve temel taşı olan aile, bireylerin psikogelişim süreçlerinin ve ruhsal

sağlıklılık ya da sağlıksızlık hallerinin belirleyicisidir. İnsanın gereksinimlerini karşılayabileceği doğal

ve inançlı yer kendi ailesidir.

Ailenin tarifi üzerinde şimdi bir mutabakata ulaşılamamıştır. Aileye yaklaşımda en sık kullanılan

sistemik bakış açısına nazaran; aile bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, ferdi aile üyelerinin

ve ailenin bütününün gereksinimlerini karşılamak için stratejiler planlayan bireylerden oluşmuş

kompleks bir yapı olarak tanımlanır.

Aile işlevlerini yerine getiren ve üyelerine doyum sağlayan ailelere sağlıklı aile denir.

Hisleri paylaşma

Ferdî farklılıkları kabullenme

İlgi ve sevgi hislerinin gelişimi

İşbirliği

Mizah duygusu

Ömrü sürdürmek ve güvenlik için temel gereksinimlerin karşılanması

Sorun çözme

Geniş bir felsefi fikir

Taahhüt

Takdir etme

Bağlantı

Birlikte vakit geçirme

Maneviyat

Başa çıkma marifetleri

Aile işlevlerinin birkaç farklı kısımlarının gereğince yerine getirilememesi nedeni ile sıhhatsiz

aileler oluşabilir.

Ailenin gücünü, aile içi irtibat belirler. Günümüz şartlarında, gelişen teknoloji, sosyoekonomik

sıkıntılar vs nedeni ile irtibata kâfi ehemmiyet verilemeyebilmektedir.

Humphyres (1998) sağlıklı ve sıhhatsiz ailenin bağlantı kalıplarını tanımlamıştır.

Etkin dinleme

Yargılamama

Özgür bırakma

Empati

Eşitleme

Açık olma

Hazırlıklı olma

Tutarlılık

Yargılama

Denetleme

Üstünlük taslama

Katılık

Nötralize etme

Zıtlık içeren bildiriler

İkili bildiri

Fazla kabullenme/fazla eleştirme

Ferdileştirme

Günah keçisi yapma

Amaç değiştirme

Üçgenleme

Mitler

Sırlar

Aile içinde krize neden olan her durum, profesyonel yardım gerektirebilir. Evliliğin birinci yılı, doğum

sonrası periyot, çocukların ergenlik periyodu, çocukların meskenden ayrılma süreçleri, emeklilik periyodu

aile içi krize aday devirlerdir. En sık müracaat nedenlerinden biri, eşlerden birinin evlilik dışı

bağlantısının olması ve öteki eşin bunu öğrenmesi sonucu yaşanan krizdir. Bireyler ortasında bağlantının

bozulduğu, çatışmaların ağırlaştığı, şahısların kendilerini mutsuz olarak tabir etmeye başladıkları

her durumda, dışarıdan uzman bir gözün yardımı ile alakayı gözden geçirmek, bağlantının yine

yapılanmasını sağlayıp, geri dönüşsüz sonuçları engelleyebilmek mümkündür.

Ülkemizde pek ender olmakla birlikte, dünyada birçok ülkede, çiftler evlenmezden evvel bağları ile

ilgili danışmanlık almayı ve evliliklerine daha sağlıklı adımlar atmayı sıklıkla tercih etmektedirler.

Ya da boşanmak üzere olan bir çift, ayrılma süreçlerini pahalandırmak için danışmanlık hizmeti

almayı isteyebilmektedir.

Çift/aile terapisinde, bu alandaki çeşitli kuramsal yaklaşımlardan faydalanılarak, aile ile ilgili bilgi

toplanır, aile kalıpları incelenir. Bireylerin bağ içindeki motivasyonları, ilgiden beklentileri, kişilik

ve davranış özellikleri ve bunun ilgi üzerine yansımaları, irtibat kalıpları, genogramları, ilgi

içindeki koalüsyonları üzerinde çalışılır. Vakit zaman ödevler verilerek, bağlantıdaki aksak alanlar

onarılmaya çalışılır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir