ÇOCUKLARLA ETKİLİ İLETİŞİM

    Çocukların psiko-sosyal gelişimleri ailesi ve etrafı ile şekillendiğinden çocukların hayatına istikamet vermede anne ve babalarının rolü önmli bir yerde durmaktadır.Ebeveynlerin çocuklarına karşı irtibatları ve tavırları epey kıymetlidir. Anne ve babalar bu noktada şuurlu davrandıkları vakit çocuklar sağlıklı bir toplumsal etraf edinir ve sağlıklı bir hayat sürdürebilirler. Bu süreçte ebeveynlerin kendi ruh sıhhati da epey değer yeri bulunmaktadır.Sağlıklı bir toplum oluşumu için en kıymetli etken sağlıklı ailenin varolmasıdır. Sağlıklı aile, çiftler ortasındaki alaka ve ebeveyn ile çocuklar ortasındaki münasebet ile sağlanmaktadır.İlişkiler bireylerin ruhsal ve fizyolojik sıhhatini, toplumsal yaşantısını kıymetli seviyede etkilemektedir.
    İletişimin temelleri çocukların birinci yaşlarında başlamaktadır. Çocukların birinci yıllarında toplumsal etrafı ailesi olmasından ötürü anne ve babaları ile kurduğu bağlantılarda dikkat edilmesi gerkemektedir.Bu dönemlerdiki bağlantı gelecekteki toplumsal etrafı ile kurulacak bağlantının habercisi olabilmektedir.Çocuklar etrafındaki bireylere karşı davranışlarını, irtibatlarını ebeveynlerinden ve öğretmenlerinden öğrendikleri tecrübeler doğrultusunda şekillendirmektedir. Ebeveynlerinin kendi ruhsal süreçleri çocukları ile irtibatını yüksek seviyede etkilemektedir. Çocuklar ile sağlıklı irtibatın oluşması için aile içerisindeki bireylerin birbirlerine karşı kararlarına , fikirlerine hürmet duyup bedel vermesi ve bunu çocuklarına hissetirmesi gerekmektedir. Unutmayalım ki çocuklar da bir bireydir ve onlarda ailenin içerisinde var olmalıdır. Aile içerisinde bir karar alınırken ebeveynler,çocuklarının da fikirlerini almalıdır. Böylelikle çocuklar aile içerisindeki pozisyonunu ve yerini vakit içerisinde oluşturmaya başlayacak, yetişkinlik periyotlarında de aile içerisindeki pozisyonunu, sürdürdüğü irtibatını toplumsal etrafındaki pozisyonu ile özdeşleştirip kendini toplum içerisinde de var etmeye çalışacaktır. Bu nedenle aile içerisinde çocuğunuzun pozisyonunu oluşturmak için çocuğunuzla irtibat kurup dahil etmeniz gerekmektedir.
İrtibat Araçları ile Çocuklar
    Teknolojinin gelişimi ile birlikte paralel gelişmekte olan bağlantı araçlarının kullanımı çocukların ömrünü son vakitlerde kıymetli seviyede etkilemektedir.Çocukların irtibat araçlarını yanlış kullanması, o bağlantı araçlarına yönelik zihinsel manalarının yanlış oluşmasından ve ebeveynlerin hudut koymamalarından kaynaklıdır.İletişim araçları çocukların ömürlerini güçlendirici ve geliştirici tesire sahipken çocukları gerileyici ve engelleyici, hazır bilginin saplanması sonucunda zihin tembelliği etkiside bulunmaktadır. Bu noktada ebeveynlerin tavır ve davranışları epeyce kıymetlidir. Çocuklarınıza hudutlar koyarak onların bağlantı araçlarını nasıl kullanması gerektiğine karar verebilirsiniz.

Çocuklar ile Tesirli Bağlantı Nasıl Olmalıdır ?
    Çocuklar ile tesirli bağlantı sağlamanın makul yolları bulunmaktadır.Bunlardan en değerlileri; çocuğunuzla EMPATİ kurabilmeli, onun varşığına hürmet duymalı ve çocuğunuzu koşuılsuz kabul ettiğinizi hissetmesini sağlamaktır. Bu davranışları yapablen anne ve babalar çocukları ile sağlıklı irtibat kurabildiğini göstrmektedir. Sağlıklı irtibat kurabilen çocuklar anne ve babaları ile birlikte paylaşımlarda bulunurlar. En değerlisi bu noktada çocuklar kendini gerçekleştirmeyi ve kendi biricikliğini hissetmesini başlarlar. Öğrendiği bu bağlantısı ise çocuk  model alıp toplumsal etrafına hayatı boyunca uygulamaktadır..
          Çocuklarınızla irtibat kurarken onların ferdî özelliklerine, cinsiyetlerine, gelişimsel seviyesine göz önünde bulundurmalısınız.Onların anlayabileceği halde irtibat kurmak hem onların hemde sizin hayatınızı kolaylaştıracaktır.
      Tesirli irtibat için en kıymetli faktörlerden bir başkası GÖZ TEMASI kurabilmektir.Çocuğunuz ile bağlantı anında göz teması kurulması ile birlikte kendisinin anlaşıldığını hisseder ve sağlıklı irtibat kurulmasını sağlar.
     Çocuğunuzla bağlantı anında konuşurken kelamının bitmesini beklemelisiniz.Böylece hem onun kelamına hürmet duyulduğunu hisseder hemde beşerlerle toplum içerisinde konuşurken, çocuğunuzda başka şahıslara hürmet duymayı öğrenir.Unutmamalısınız ki çocuğunuz irtibatı birinci ebeveynleri ile kurar ve öğrenir.Siz çocuğunuzun kelamını dinlemeyi sağlamanız doğrultusunda çocuğunuzda etrafındaki insanları dinlemeyi öğrenecektir.
      İrtibat kurulan ortam ve etrafındaki şartların değişmesi irtibatın tesirinde kıymetli yeri bulunmaktadir.Çocuğunuz kendisini bağlantı halindeyken rahat hissetmeli ve âlâ söz edebilmelidir.Konuşulan ortamın değişmesi çocuklarınızın kendisini söz etmesini engelleye bilir.
         Çocuğunuzla bağlantı esnasın konuşma suratınıza, vücut dilinize, ses tonunuza, mimiklerinize ve hislerinize dikkat etmelisiniz.Çocuklarınız bu faktörlerden etkilenip sizinle olan irtibatında manilere yol açabilir.
Yapılan Bağlantı Mahzurları
      Çocuklar sorun getirdiklerinde ebeveynleri direkt o soruna odaklanıp müdahale ederek tahlil yolları aramaktadır.Bu durum çocuk üzerinde kimi irtibat mahzurlarının oluşmasına neden olabilmektedir.Yetişkinlerin çocukları ile yaşadıkları birtakım bağlantı manileri bulunmaktadır.Ebeveynler bunları birtakım vakitlerde fark etmeden yaparlar ve çocukların bazen davranışlarının nedenlerini bulamazlar.Aslında fark etmeden yanlış iletilerle çocukları ile irtibatlarında mahzurlar koymuşlardır.Bu mahzurların kimileri şunlardan oluşmaktadır;
Buyruk kipli cümlelerin kullanımı
Var olan soruna yönelik tahliller bulma
Bahse ait ilgisizlik ve ciddiye almamak
Göz temasında bulunmamak 
İrtibat alanında uzaklıklı durmak
Jest ve mimiklerle imalarda bulunmak
Beden lisanının kullanımı(baş hareketleri, ayakların sallanması vb.)
Ebeveynlerin kendileri ile yada çocuklarını sevdiği birşey ile tehdit etmek
Tahlil etmek ve sorgulamak
Çocukların davranışlarını eleştirmek
   Ebevynleri tarafından dinlenmediğini yahut anlaşılmadığını hisseden bir çocuk, etrafındaki beşerlerle bağlantıya girmekte zorlanır,kaçınır yahut kendini irtibata kapatmaktadır.En kıymetlisi çocuklarla sağlıklı irtibatı uygulayabilmek ve onlara bu irtibatı sağlamalarında yardımcı olabilmektir.Çocuklar bilgiye ve öğrenmeye açık olmalarından ötürü yalnızca anne ve babalarının bu bahiste takviyelerine muhtaçlıkları vardır.Sağlıklı bağlantıya sahip çocuklar kendisinin ve karşısındaki insanın hissine, kararlarına hürmet duyup irtibat esnasında kendinden emin ve kendini söz etme noktasında sorun yaşamazlar.Bu durumun sağlanması sonucunda çocukların kendilerine olan inançları ve ömürlerine duydukları hürmetin artmasına tesiri bulunmaktadır.
    

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir