Küresel ısınma ve etkileri

GLOBAL ISINMA VE TESİRLERİ

İngiltere hükümeti tarafından yaptırılan bir araştırmaya nazaran global ısınma göçmen kuşlarda dahil bir çok hayvan tipinin tükenmesine yol açabilir denilmektedir. Raporda global ısınmanın şimdiden birtakım kuşların ve öbür birtakım hayvanların göç yollarında değişikliğe yol açtığı kaydedilmektedir. Uzmanlar şimdiye kadar kuşlar, balıklar ve deniz kaplumbağalarının göç yollarında global ısınma nedeniyle oluşan bir çok değişikliği saptamış durumdadırlar. Halkalı yağmur kuşu üzere kimi balıkçıl kuş çeşitleri artık kış mevsimlerini İngilterenin batı kıyısı yerine doğu kıyılarında geçirmeye başlamışlardır. Evvelden yazları İngilterede geçirip kışları güneye göç eden birtakım kuş tipleri artık büyün yılı İngilterede geçirmeye başlamışlardır.

Kutup ayıları ve fokların doğal etrafları kuzey kutbundaki buzulların erimesiyle giderek yok olmaktadır.

Deniz sıcaklığındaki küçük değişiklikler bile örneğin bir çok deniz canlısının besinlerini oluşturan plankton ölçüsünde kıymetli değişiklikler yaratarak bir çok hayvanın bahtında değerli rol oynamaktadır.

Deniz düzeyindeki yükselme, deniz kaplumabağalarının yumurtalarını bıraktıkları kumsalları yok etmeye başlamıştır. Foklar ile balıkçıl kuşları da kumsal tabiatının yok olmasından fevkalede etkilenmeye başlamışlardır.

Birtakım bölgelerde artan kuraklık su kuşlarının göç yolundaki konaklama yerlerinin yok olmasına yol açmıştır. Sahra çölünün genişlemesi, uzun bir göç yolu olan kırlangıç üzere göçmen kuş çeşitlerinin yolda su içme sürecini (su ikmali yapmasını) güçleştirmektedir.
Birkaç yıl öncesine kadar global ısınmadan ve iklim değişikliğinden bahseden bilim insanları ya başı bilimkurguya yatkın küçük beşerler, gereksiz, karamsar yada ’’ aman bunlar et, tavuk da yemiyor ’’ denen marjinal yaratıklar olarak görülürdü.
Bilhassa ; geç gelen kış mevsimi ve kar yağışı, istikrarı şaşırmış yağmurlar, erken tomurcuklanıp meyve ümidi vermeyen ağaçlar, kış uykusuna yatmayan ayılar, eriyen buz kütleleri, boğulan kutup ayıları ve foklar, haritadan yok olan ada haberlerini vakit içinde gazetelerde görürseniz artık şaşırmayın.

Kaçkarlarda ve Hakkari’ de buzulların % 9 u eriyor. Konya ovasında kuraklık başlıyor. Tuz gölü kurumaya başlıyor. Bütün bunlar global ısınmanın bir sonucu. Derhal tedbir alınmalıdır.

Tropik hastalıklar geliyor, bilhassa sıtma, batı nil ateşi, şarkçıbanı üzere tropikal hastalıkların artışından kelam edilebilir. Bunlar tropik bölgelerde sivrisinek üzere vektörler dediğimiz küçük hayvanlarla bulaşan hastalıklardır. İklim değişikliğiyle tropikal bölge daha şimdiden ılıman bölgeye gerçek 200 km kadar genişlemiş durumdadır ve malesef tedbirler alınmazsa daha da genişlemeye devam edecektir.
İkinci büyük tesir kuraklık ve içme suyunun yetersiz hale geliş olacaktır. Bu da suyla bulaşan tifo, kolera, dizanteri üzere hastalıkların yaygınlaşması riskini doğuracaktır. İshalli hastalıkların artışı, bebek ve çocuk vefatlarını yükseltme tehlikesi taşımaktadır.
Son yapılan araştırmalardan biri İngilterenin ürettiği CO2 gazının % 4 e yakın bir kısmından yiyecek ve içecek sanayisini sorumlu tutmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda daha az CO2 üretimine neden olacak teknolojik gelişmeler beklenmektedir. Daha düşük düzeyde CO2 gazı üretmek için yeni kuşak buzdolapları, pişirme araç gereçleri ve teknikleri üzere teknolojik gelişmelerin olması gerekmektedir.
Başka yandan değişen iklim şartları tarım teknolojilerinde yeniliklere hamiledir. İnsanlık açısından kuşkuyla yaklaşılan genetik değişime uğramış (GDO – genetiği değiştirilmiş organizmalar) tarım eserleri (tahıl, bitki tohumları vb.) kendi başına bir sanayi haline gelmiş durumdadır ve daha da çok yaygınlaşacaktır. GDO lu tohumları kullanan çiftçilere Biyotek çiftçi denilmektedir. Biyotek çiftçilerin sayısı dünyada şu anda 8.5 milyon dolayındadır ama önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu sayının 20 milyona çıkacağı kestirim edilmektedir.

Şarap sanayisi paniklemiş durumdadır. Çünkü düzgün kalite şarap üretimi için gereken dengeli hava şartları, ısı ve nem oranları global ısınma nedeniyle artık yok cins.
Yüksek ısılarda şaraplık üzüm bitkisinin fotosentez meşakkati çektiği, şekerin parçalandığı ve münasebetiyle üzümü kaliteli şarap üzümü olmaktan çıkardığı bilinmektedir. Sibiryada bile yetişebilen genetiği ile oynanış (GDO) üzümlerden elde edilmiş şarapları yakında piyasada satılırken görürseniz sakın şaşırmayınız.

Avrupada ve A.B.D. de ’’ Hayvancılık sanayisinin metan gazı ve CO2 üretimine katkısı ve bunun azaltılması araştırmaları ’’ ismi altında konferanslar düzenlenmektedir. İleriki vakitlerde kimbilir yediğimiz et nasıl bir değişecek ?
Tropik bölgelerden başlayarak üretim mevsimi kısalmaları milyarlarca insanın bırakın yeme – içme adetlerini, hayatta kalma kurallarını etkileyecektir.
Organik tarım usulleriyle üretilmiş yiyecek ham unsurları yani zerzevat, meyve ve tahıllar çok revaçtadır.

Bilim insanları global ısınmanın 2100 yılından itibaren dünyanın yarısına yakınında görülmemiş kuraklıklara yol açacağını öngörmektedir.

Global ısınma bilhassa gelişmekte olan ülkelerde tarım üretiminde ve içme suyunda ani düşüşe neden olacak buda yüz milyonlarca insan için bulaşıcı hastalık riskini beraberinde getirecektir.

Yağmurların azalması birçok yoksul ülkede hayvancılık için büyük öenem taşıyan otlakların kurumasına yol açacak, otlakların kuruması da hayvanların ölmesine ve hayvancılıkla geçimini sağlayan göçer insanların açlıkla karşı karşıya kalmasına neden olacaktır. Kimi yorumlara nazaran kuraklık afrikada kabileler ortasında çatışmaların da önünü açacaktır. Bilhassa Etiyopya, Somali ve Tanzanya da 11 milyon insan yine açlık riskiyle karşı karşıya kalacaktır.

Bilim insanları kuraklık kestirimi yaparken global ısınmanın yağmur rejimine tesirini ve sıcaklığın artışını 2 parametre olarak ele almaktadırlar. Bu sayede global ısınmanın farklı tesirlerinin birbirlerine bütünleşik tesiri hesaba katılmış olmaktadır. Araştırmaya nazaran çok kuraklığa maruz kalacak alan 2100 yılında şimdiki % 3 oranından % 30 a çıkacaktır.

Bilim insanları, buz çağından sonra yırtıcı atların ve mamutların soylarının tükenmesinin nedeninin insanların avlanması değil global ısınma olduğunu ileri sürmektedirler.
Global ısınma kuşları aç bırakacaktır. Global ısınma tabiattaki avcı – hayvan – yem istikrarını bozacaktır. Kimi kuş tiplerinin yemleri olan tırtılları bulamaması sonucunda soyları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya durumdadır.

Ayılarda global ısınmaya uydular.İspanyol bilim insanları, İspanyanın kuzey dağlık bölgelerinde yayılım gösteren boz ayıların kış uykusu tertiplerinin bozulduğunu açıkladılar. Bölgede yaşayan ve daima olarak izlenen ayılardan birkaç dişi ayı, yavrularıyla bir arada uyanık ve faal halde görülmüştür.
Sağlıklı günler dileği ile…

Uzman Dr.Ali AYYILDIZ
Veteriner Doktoru – İnsan Anatomisi Uzmanı Dr.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir