İnterstisyel sistit tedavisinde sakral sinir stimülasyonu

İnterstisyel sistit, mesanenin sebebi bilinmeyen kronik bir hastalığıdır. Çoğunlukla bayanlarda görülen ağrılı idrar yapma ve şiddetli alt karın ağrısı ile karakterize olan bu hastalık ortalama 40 yaş civarında başlamakla bir arada, hastaların %25’i 30 yaşının altındadır. Hastalığın belirtileri bazen epeyce şiddetli olabilmekte ve hastaların hayat kalitesini olumsuz istikamette etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda interstisyel sistitli hastaların ömür kalitesinin kronik böbrek yetmezliği olan hastalardan bile daha makûs olduğu saptanmıştır.

Günümüzde ABD’de interstisyel sistit tanısı konmuş olan 700.000 hasta olduğu bildirilmektedir. İnterstisyel sistit, az görülen bir hastalık olarak bilinmesine rağmen gerçekte Kistik Fibrozis yahut Hemofili üzere hastalıklardan çok daha yüksek oranlarda görülmektedir. Yapılan istatistiklerde interstisyel sistitli hastaların gerçek tanıyı almaları için geçen mühletin ortalama 2-4.5 yıl ortasında olduğu saptanmıştır. Bir çok hasta teşhis konmadan 10-30 yıl mühlet ile bu hastalıkla birlikte yaşamaktadır.

İnterstisyel sistit, 100 yıldan daha uzun bir müddettir bilinmesine ve bu hususta hayli ağır araştırmalar yapılmasına karşın Hanash ve Pool’un 1969 yılında, “Hastalığın sebebi bilinmemektedir, teşhisi epeyce zordur, tedavisi süreksiz ve palyatiftir” biçiminde yaptıkları tespitler günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır.

Sakral hudut stimülasyonu, lokal anestezi altında küçük bir cerrahi müdahale ile uygulanabilmesi ve hastanın şikayetlerinde çok önemli rahatlama sağlaması sebebiyle son yıllarda sıklıkla uygulanmaya başlanmıştır. Sakral hudut stimülasyonu, mesane bölgesinin uyarılmasından sorumlu olan hudutların bulunduğu bölgeye bir elektrot (kablo) yerleştirilmesi ve bu sonlara düşük elektrik akımı verilmesi sonucu mesane işlevlerinin düzenlenmesi ve ağrı duyusunun ortadan kaldırılması temeline dayanmaktadır.

Uygulama radyolojik görüntüleme eşliğinde ve lokal anestezi altında (narkoz verilmeden) yapılmakta, cilt altına yerleştirilen uzun ömürlü bataryalar (ortalama 12 yıl) sayesinde hasta yakınmalarında kurtulmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir