Konuşma Bozuklukları ve Konuşma Gecikmesi

Konuşma, sözel lisanın seslerle tabir biçimidir. Beşerler ortası irtibatta konuşma son derece değerlidir.

Çocuklarda yaş ile yanlışsız orantılı bir konuşma seviyesinin var olması, konuşmayı irtibat hedefli kullanabiliyor olması, söylediklerinin ebeveyn dışındaki şahıslarca de anlaşılıyor olması, yaşına uygun söz dağarcığı ve tümce yapısı ile konuşuyor olması, takılmadan akıcı bir halde konuşması gelişimsel manada yaşından beklenen olgunluk seviyesinde olup olmadığını gösteren temel özelliklerdir.

Pek çok etmenden ötürü konuşmada gecikme yahut bozulma görülebilir. Bunlardan başlıcaları nörolojik, genetik yahut motor sorunlar, işitme manisi, zihinsel gerilik, otizm gibisi bağlantı sorununa sahip olmak, duygusal gerilim içerisinde olmak, sosyo-ekonomik seviyede kısıtlılık, ebeveynin çocuğa konuşmayı destekleyici uyaranları vermemesi yahut yetersiz bakım, ebeveynden mahrumluk, ailenin eğitim seviyesinin düşük olması, meskende çift anadil konuşulması, ailede konuşma gecikmesine sahip bireyler olması olarak sıralanabilir.
Artikülasyon bozukluğu dediğimiz, konuşma seslerinin söylemindeki bozukluk (k sesi yerine t sesi kullanmak: köpek yerine töpet), yahut fonolojik bozukluk dediğimiz (kelime içindeki seslerin yer değiştirmesi yahut yutulması), çocuğun kendini tabir etmesini güçleştirebilir, toplumsal etrafında yadırganmasına, reaksiyon almasına sebep olabilir. Okul öncesi periyotta yaşla bir arada seslerin pek birçok gerçek söylem edilmeye başlar, lakin 5-6 yaşından sonra sesleri hala yanlışlı çıkarıyor olmak okuma yazma öğrenmeye başlayan çocuğunuzda yanlışlı öğrenmelere sebep olabilir ve okul muvaffakiyetini etkileyebilir.

Konuşmanın yaşla gerçek orantılı olarak gelişmemesi, ileride önemli irtibat sorunlarına sebep olabilir. Konuşmanın olmaması yahut geç gelişmesi üstte sıraladığımız pek çok sorundan birinin belirtisi olabilir. Erken yaşta sorunların belirlenmesi ve tahlil yoluna gidilmesi çocuğunuzun akranları ve toplumsal etrafı ile ahenk içesinde büyümesine, başarılı, sağlıklı ve keyifli bir birey olarak yetişmesine yardımcı olacaktır.
Çocuğunuzda üstte sıralanan sorundan biri olduğundan şüpheleniyorsanız ya da konuşma gelişiminin yaşına uygun olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız kurumumuza başvurabilir, lisan ve bağlantı maharetlerini güçlendirecek programlardan yararlanabilirsiniz.

.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir