Omuz ağrısı (impingement sendromu)

Omuz Ağrısının Nedenleri?

Omuz eklemi, bedenimizde en geniş hareket açıklığına sahip olan eklemdir. Skapula (kürek kemiği), klavikula (köprücük kemiği) ve humerus (omuz) başı kemiğinin bir ortaya gelmesinden oluşan bir eklemdir. Omuz ekleminin olağan hareketlerini yapabilmesi için, bu üç eklemin ahenk içinde çalışması gerekir.
Omuz ağrısına neden olan en sık nedenlerde biri olan omuz sıkışması sendromu, eklem işlevinde bozulma nedeniyle, kolu üst kaldırmayı sağlayan kasın tendonunun omuz kemikleri ortasında sıkışması sonucu zedelenmesidir. Bu zedelenme sonucunda kol hareketleri ile omuz bölgesinde çoklukla üst kola yayılan ağrı ortaya çıkar. Hatta bazen zedelenme önemli boyutlarda olursa tendonun kopmasına yol açarak omuz eklem hareketlerinde önemli kısıtlılığa neden olabilir.

Omuzu 90 derece ve üzerine tartıyla birlikte kaldırmak, üstlere uzanarak iş yapmak, omuz eklemi 90 derece ve üst konumda uyumak, zorlayıcı travmalar üzere sebepler omuz kaslarının daha da çok sıkışmasına neden olur. Bunların sonucunda kişi ya vakit içinde yavaş yavaş artan ağrılar yahut ani bir hareket sonrası ortaya çıkan omuz ağrılarından ve birebir vakitte hareket kısıtlanmasında da şikayet edebilir. Bilhassa kolu geriye götürme, palto giyme hareketi yahut üst uzanma sırasında omuz ağrısından yakınabilir ve giderek omuz hareketleri kısıtlanabilir. “Donuk omuz” dediğimiz hayli önemli omuz eklemi hareket kısıtlanmasıyla sonuçlanabilir.

Omuz sıkışma hastalığının tanısı özel test hareketleri ile hastayı muayene ederek ve omuz MR tetkiki ile konur. MR tetkiki ile kasın tendonunun sıkışmasının sebebi, zedelenme derecesi ve yırtık olup olmadığı, varsa yırtığın derecesi tespit edilebilmektedir.

Tedavi
Tedavide öncelikle 2-4 hafta fizikî tedavi ve idman uygulanmalıdır.
Fizik tedaviye karşılık vermeyen ağrılarda omuz kaslarına giden hududa enjeksiyon uygulanması hastanın ağrısında önemli azalmalar sağlamaktadır. Genel uygulama sona ısı verilerek (Radyofrekans termokoagülasyon, RFT) ağrıyı ileten liflerin hissizleştirilmesi formunda olmaktadır. Sürecin ultrasonografi altında uygulanması muvaffakiyet bahtını artıracaktır. Supraskapuler RFT uygulaması denilen bu süreçle hastaların %80-85 kadarında ağrıda azalma ve omuz eklem hareketlerinde güzelleşme sağlanmaktadır.

USG ile Supraskapuler Hudut Bloğu

Omuz eklemi için yapılabilecek bir başka uygulama ise görüntüleme altında omuz eklemini oluşturan 3 ekleme steroid + lokal anestezik uygulamasıdır (3in1 blok). Bu süreç bilhassa eklem içinde enflamasyon olan hastalarda ağrının azaltılmasında yüksek oranda başarılı olmaktadır.

Bu tedavi formülleriyle güzelleşmeyen yahut şikayetleri kısa müddette tekrarlayan ve omuz kası tendonunda önemli yırtığı olan hastalara cerrahi sistemler uygulanarak sıkışıklık giderilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir