Ağrı çekmek artık kanser hastalarının kaderi değil

Kanser, ömrü tehdit eden istikametinin yanı sıra önemli ağrı sorunları ile de hayat kalitesini ortadan kaldırmaktadır. Kanser ağrılarının dindirilmesi için tedavi yoluna gidilmesi, hastanın hayat kalitesini ve genel beden direncini yükseltmekte, kanser tedavisine ahengini artırmaktadır. Kanser, çağımızın en korkulan sıhhat sorunlarının başında gelmektedir.

Günümüzde giderek daha fazla kanser tipi bilhassa erken teşhis ve cerrahi tedavi, ilaç tedavisi, ışın tedavisi ya da başka prosedürlerle eskisi kadar korkulan bir durum olmaktan çıkmıştır. Fakat tekrar de hala tıbbın savaştığı en önemli sıhhat sorunu olma özelliğini korumaktadır.

Kanser Ağrılarını Giderici Sistemler, Kanser Tedavisi Üzerinde Ne Üzere Tesir Yapmaktadır?

Kanser; hayatı tehdit eden tarafının yanında meydana getirdiği önemli ağrı sorunlarıyla de ömür kalitesini ortadan kaldıran bir durum.

Ne yazık ki kanser hastalarında ağrı, birden fazla kere yeteri kadar ciddiye alınmamakta ve hastalığın kendisinin tedavisiyle uğraşan doktorlar tarafından tesirli yaklaşımlarla ağrı dindirilmesi yoluna gidilmemektedir.

Burada bir yanlış inanış kanserde ağrının kesilmesinin hastalığın seyri ile ilgili takipleri güçleştireceğidir. Halbuki yapılan tüm çalışmalar kanserli hastanın ağrısını dindirmenin hastalığın seyrine ve hastanın hayat mühleti üzerine olumsuz bir tesiri olmadığını göstermektedir.

Hatta ağrının ortadan kaldırılması sonucunda ömür kalitesinin yükselmesinin; hastanın kanser tedavisine ahengini artırarak ve genel beden direncini yükselterek çok olumlu katkıları olduğunu göstermektedir.

Kanser Ağrıları Nasıl Ortaya Çıkar?

Kanserde ağrı çeşitli nedenlerle ortaya çıkar. Bazen tümörün kendisi bir organa, sona yahut kemiğe baskı yaparak ağrıyı meydana getirir.

Bazen de bir damara baskı nedeniyle deveran bozukluğuna bağlı ağrı ortaya çıkabilir. Kanserde kıymetli bir ağrı nedeni de kemoterapi, radyoterapi ya da cerrahi tedavi olarak isimlendirilen tedavi formüllerinden kaynaklanan ağrılardır.

Kanser Ağrılarını Giderici Prosedürler

İLAÇ TEDAVİSİ: İster kanserin kendisine bağlı olsun, ister tedavi yollarının yan tesirleri olarak ortaya çıkan ağrılar olsun pek çok kanser ağrısı çeşidi ilaç tedavileri ve ilaç dışı tedavi yollarıyla tesirli bir formda dindirilebilir. Kanser hastalarının tesirli ve kâfi ağrı tedavisine kavuşamamalarının en kıymetli nedeni bu hususta uzman olan ağrı tabiplerine ulaşamamalarıdır.

Kanser ağrısı tedavisinde birinci seçenek ağrı kesici ilaçlardır. Bu ilaçlar belirli bir sistem içinde ve Dünya Sıhhat Örgütü’nün basamak tedavisi ismi verilen sistemine uygun olarak kullanılmalıdır. Basamak sistemine nazaran, öncelikle daha zayıf tesirli ağrı kesici ilaçlar kullanılmaya başlanır. Ağrının durumuna nazaran giderek daha kuvvetli ağrı kesici ilaçlar verilir. Burada değerli bir nokta ağrının hastalığın seyri ile münasebetinin her vakit gerçek orantılı olmadığıdır. Yani her vakit hastanın şiddetli ağrısının olması hastalığın ilerlediğinin bir bulgusu değildir.

HUDUT BLOKLARI: İlaçların ağrının dindirilmesinde yetersiz kaldığı yahut çeşitli nedenlerle bu ilaçları kullanamayan hastalarda ilaç dışı tedavi usullerine başvurulur. Ağrı sonlarının bloke edilmesi bu tekniklerden biridir. Tıpkı kanal tedavisiyle çürüyen bir dişin sonunun ağrı iletmesinin önlenmesi üzere kanserli organın ağrı hududu çeşitli kimyasal unsurlar uygulanarak duyarsızlaştırılabilir. Bu emelle radyofrekans termokoagülasyon sistemleri de kullanılabilir. Bu süreç, ağrı sonuna yüksek frekanslı radyo dalgaları uygulanarak ağrı iletiminin engellenmesidir.

MORFİN POMPASI: Morfin pompası kanserli hastaların ağrılarını dindirmede en ileri prosedürdür. Bu metotta omurilikten ağrı ileten hudutlarının yer aldığı boşluğa ince bir kateter yerleştirilir.

Akabinde da cilt altına ilacın uygulanacağı port ya da pompa yerleştirilerek kateterin ucu buna bağlanır. Bu yolla çok daha düşük doz morfin ya da morfin gibisi ilaç kullanarak hastanın ağrısını tesirli bir biçimde dindirmek mümkündür. Üstelik kullanılan morfin dozunun minimuma inmesi nedeniyle hastalar morfine bağlı yan tesirlerden uzaklaşırlar.

Kanser ağrısı ile ilgili gerçekler:

Kanser ağrısı dindirilebilir bir ağrıdır. Dünya Sıhhat Örgütü’nün raporlarında tüm kanser ağrılarının %85-90’ının çeşitli ağrı tedavi yollarıyla denetim altına alınabilir ağrılar olduğu belirtilmekte.

Pek çok kişinin korktuğunun tersine kanserli hastalarda morfin ve morfin gibisi ağrı kesici ilaçlar bağımlılık yapmaz.

Kanser ağrısında birinci seçenek ağrı kesiciler olsa da ağrı kesiciler kâfi gelmediğinde ağrıyla savaşmak için kullandığımız daha pek çok silahımız bulunmaktadır. Kanser ağrısını kesmek için HER VAKİT DAHA FAZLASI MÜMKÜNDÜR.

Kanser tedavisi bir takım işidir. Kanserde cerrahi tedavi; ilgili operaör hekimlerin, ilaç tedavisi ve radyoterapi onkolog tabiplerin uzmanlık alanıdır. Fakat kanserli hastaların her türlü ağrı tedavileri ağrı tedavisi ile uğraşan uzman doktorlarca yürütülmelidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir