Erken Evlilik Üzerine

ERKEN YAŞTA EVLİLİK SEBEBLERİ

Geçmişte ülkemizde sorun olarak görülen ama ortaya çıkarılıp tartışmaya açılmayan hatta bir sorun olarak görülmeyen evlilik ve aile problemleri son yıllarda gitgide artmasıyla göz gerisi edilemeyen ertelenemeyen bir sorun halini almıştır.

Evlilik karşılıklı cinsel doyumun sağlanmasını, birlikteliği, dayanışmayı lakin bunlardan en kıymetlisi kuşağın devamını sağlayan bir bağlantı biçimidir.

Evliliğin her toplumda taşıdığı değer ve kutsallık çabucak hemen birebirdir.

Evlilik yaşı yalnızca ülkeler ortasında değil birebir ülkede farklı bölgelerde de değişkenlik göstermektedir. Günümüzde Amerika’da evlilik yaşı 25 ve üzeri iken Türkiye’de 20’li yaşların altında evlilikler görülmektedir. Türkiye ‘ de erken yaşta yapılan evliliklerin oranı hayli yüksektir. Erken evlilik: En az biri 18 yaşından küçük olan iki kişinin yasal ya da resmi olmayan bir halde evlilik bağıyla birleşmesi manasına gelir.

Türkiye’deki en değerli toplumsal meselelerden bir tanesi çocuk evlilikleridir. Erken evliliklerin nedenleri ve görülme sıklığı bölgeden bölgeye toplumdan topluma durumdan duruma nazaran değişiklikler göstermektedir. Ancak bu evliliklerin temelini oluşturan muhakkak etmenler vardır.

Bunlar ;

  • Yoksulluk,
  • Gelenek ve görenekler,
  • Ataerkil bir aile yapısına sahip olmamız,
  • Ülkemizde ki eğitimin yetersiz ve niteliksiz olması,
  • İşsizlik

En önemli nedenleridir.

Ülke gündeminde medyada erken evlilik , çocuk gelin meselelerine yer verilmiyor olsa da erken yaşta evlilik kaçınılmaz bir problemimizdir. Kız çocukları günümüzde hala para karşılığı babaları hatta dedeleri yaşında ki şahıslarla evlendiriliyor. Evlilik yaşının küçük tutulması genelde ekonomik durumla direkt bağlıdır.. Zira bilhassa tarım kesitinde bayanın başta gelen görevlerinden biri, tez vakitte tarlada personel olabilecek çok sayıda çocuk dünyaya getirmektir. Ayrıyeten “beşik nişanı” ve çok yakın akraba ile evlenmeler (aile mülkünün dağılmaması nedeniyle) yaygın olarak görülmektedir.Yapılan araştırmalar, bugün, Türkiye’de, her üç evli bayandan birinin çocuk evliliği yaptığını göstermektedir.

Yeniden ülkemizde kimi aileler, çocuk yaşta evliliğin kız ve ailesinin namusunu koruduğuna, aklının cinselliğe tam ermeden bekaretinin bozulmadan evlendirilmesiyle kız çocuklarının namusunun korunduğuna inanılması üzere bir durumda kelam mevzusudur. Ayrıyeten toplum tarafından söylenmiş kelamlar “kız beşikte çeyizi sandıkta” üzere deyişler, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin gerekliliğinin nasıl topluma empoze edildiği gözler önüne serilmektedir.

Ayrıyeten Küçük yaşta yapılan evlilikle kocaya itaatin ve yeni yuvaya ahengin daha kolay sağlanacağına inanılmaktadır. Erkek aileleri de kendilerine ahengi daha kolay olsun diye mümkün olduğunca küçük yaşta gelin almak istemektedirler. Bir öbür bakış açısı ise Kız çocuklarının bir an evvel bir erkeğin himayesine sokulmasıyla, gelebilecek cinsel taciz ve şiddetten korunabileceği sanılmaktadır. Ayrıyeten, bu evliliklerin genç kızların karşı cinsle evlilik dışı münasebete girmelerine ve gebe kalmalarına mani olacağı kanaati yaygın bir fikir olarak görülmektedir.

Aileler kızlarının namusunun korunmasında kimseye güvenmemekte bu nedenle lakin bir erkeğin himayesine girdiği vakit aile rahatlatmaktadır. Aslında kızının namusunun korunması yükünden kurtulmaktadır. Artık kızından kendisinin sorumlu olmayacağını onun bir kocası olduğu ve bütün kızına dair bütün sorumluluğun ona ilişkin olduğunu hissetme duygusu aileye huzur vermektedir.

Eğitim düzeyi ve ekonomik seviyesi düşük ailelerde kız çocuklarının yanı sıra erkek çocuklarının bir iş sahibi olmasını eğitim almasını daha çok istemelerinden ötürü kız çocuklarının eğitimini yarıda keserek zorla evlendirme eğilimlerine sık rastlanmaktadır.

Erken yaşta evliliklerin büyük çoğunluğu görücü tarzı yahut ailenin kararı zorlama yoluyla olsa da birtakım durumlarda çocukların kendi isteklerine dayalı evliliklerde görülmektedir. Bu durumlara bakacak olursak ; aile içi şiddetli geçimsizlik çocuğu da o ailede buhrana sokmakta çocuk ise kurtuluşu evlilikte aramaktadır.

Ayrıyeten son yıllarda sıkça rastlanılan bir diğer durum ise çocuklarımızın facebook , twitter yahut arkadaş sitelerinden bireylerle tanışarak kendilerine sunulan vaadlerle kandırılıp kendilerinden yaşça büyük bireylerle kaçma yoluyla evlendiğinde göze çarpmaktadır. Birçoğu ikinci hatta üçüncü eş (kuma) olarak götürülmektedir. Erken yaşta yapılan evliliklerin genelinde kız çocukları kendilerinden yaşça büyük bireylerle evlendiği de saptanmıştır

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir