Gonartroz ağrısında girişimsel blokların yeri

Olgu: 57 yaşında erkek hasta. Hastamızın sağ dizde ağrı, karıncalanma, yanma hareket kısıtlılığı vardı. VAS 9-10’du. Bunun için çeşitli kliniklere başvurmuş, sağ diz MR’ı çekilmiş. MR’da femur lateral kondil anteriorun da yaklaşık 1 cm çapında osteokondral lezyon, diz eklemi içersinde 6 mm çapında eklem faresi ve volüm kaybı, patella femoral eklem uzaklıklarında daralma tespit edilmiş. Bu nedenle bu hastamıza direk operasyon önerilmiş ancak hastamız operasyon istemediği için kliniğimize başvurdu. Hastamıza birinci başvurduğunda pregabalin 75mgX2 başlandı. 15 gün sonra denetime çağırıldı. Denetime geldiğinde VAS 8-9’du. Hastamızın ağrısı çoktu lakin yanma ve karıncalanma şikayeti azalmıştı, eklem hareket kısıtlığı devam ediyordu. Bunun üzerine hastamıza diz içi eklem enjeksiyonu yapıldı. Pregabalin 75mgX2 yazılarak 21 gün sonra denetime çağırıldı. Denetime geldiğinde VAS 5-6’idi. Yanma karıncalanma yok denecek kadar azdı, hareket kısıtlılığı azalmaya başlamıştı. Hastamıza bunun üzerine diz eklem içi enjeksiyonu yanında girişimsel blok olarak popliteal blok eklendi.

İlaç tedavisine motamot devamı önerildi ve 21 gün sonra denetime çağırıldı. Denetimde VAS 3-4’dü. Yanma karıncalanma kalmamıştı, eklem hareket kısıtlılığı yarı yarıya azalmıştı. Denetimde tekrar eklem içi enjeksiyon+ popileteal blok uygulandı. Tedavi ilacına motamot devam etmesi ve 21 gün sonra denetime çağırıldı. Denetime geldiğinde VAS 0-1’idi. Yanma karıncalanma yoktu, eklem hareket kısıtlılığı da yok denecek kadar azdı. Bunun üzerine hastamıza girişimsel süreçler motamot tekrarı yapıldı. İlaç tedavisine tıpkı formda devam etmesi önerildi ve sağ diz MR’ı istenerek 21 gün sonra denetime çağırıldı. Denetime geldiğinde hastamızın VAS’ı 0’dı. Yanma karıncalanma ve eklem hareket kısıtlılığı yoktu.

Çekilen MR’da osteokondral lezyon düzelmiş, eklem faresi küçülmüş, diz eklem içi sıvısı minimal artmış, patello femoral eklem uzaklığında düzelme tespit edilmiştir. Bunun üzerine hastamıza girişimsel süreç yapmadan 6 ay sonra denetime gelmek üzere taburcu ettik.

Sonuç: Burada diz ağrısı tedavisinde de girişimsel blokların değerli bir yerinin olduğunu gördük. Bu girişimsel blokların medikal tedaviye karşılık vermeyen cerrahiye giden hastalarda cerrahiden evvel bu blokların yapılması ve bu bloklara karşılık vermeyen durumlarda cerrahi kararı verilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz. Burada farklı olarak diz eklem içindeki patolojinin de bu girişimsel bloklar sayesinde güzelleştiğini görmekteyiz. Bu üzere hadiseleri çoğaltmak için çalışmamız devam etmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir