Konservatif tedavi ile takip edilen femurbaşı avasküler nekrozu tanılı 2 olgu

Olgu 1: 40 yaşında erkek hasta. Hasta 1992 yılında geçirdiği sarkoidoz sonrası sterosid kullanmış ve buna bağlı yaklaşık 2 yıldır, son 3 aydır çak daha şiddetli olmak üzere sızlayıcı ve uyutmayan ve gündüzleri daima karakterde kalça, kasık ağrısı yapılması ile ortepedi tarafından bileteral FAVN tanısı konan hasta cerrahi müdahaleyi kabul etmeyince algoloji ve fizik tedavi ünitelerine yönlendirilmiş, bize geldiğinde VAS kıymeti 9-10’du.

Olgu 2: 42 yaşında erkek hasta. Bu hastamız sol femur başı avasküler nekrozu nedeniyle 1 yıl evvel opere olmuş lakin sağ kalça ağrısının tekrar yeniden başlaması nedeniyle ortepedi uzmanına gitmiş ve burada tekrar cerrahi müdahale önerilmiş ve hastanın kabul etmemesi üzerine konservatif tedavinin planlanması için algoloji ve fizik tedavi ünitelerine refere edilmiştir. Bu hastamızında bize geldiğinde VAS pahası 9-10’du.

Her iki olguda da yük azaltma çalışmaları, ilgili kas kümelerine izometrik yahut dirençli kas kuvvetlendirme antrenmanları, istikrar uyum antrenmanlarından oluşan rehabilitasyon programına ek olarak algoloji ünitesince kaudal epidiral blok ve femur eklem içi enjeksiyonu uygulandı. Olgular bu tedavilerden klinik olarak yarar gördü. (1-3 ay denetim ile) VAS bedeli 1- 2 pahasına düştü. Denetim MR’larında radyolojik görüntülenme düzelme tespit edildi.

Tartışma: FAVN hadiselerinin tedavisinde multidisipliner olarak yaklaşıp ortepedi yanında fizik tedavi ve algoloji birimleride yer almalıdır. Algoloji tarafından yapılan sempatik bloklar vazodilatasyon yaparak revaskülarizasyonu artırarak bu üzere hadiselerde yararlı olmaktadır. Burada ameliyattan evvel fizik tedavi ve algoloji ünitelerince yapılacak tedaviler sonrası operasyon geciktirilebilir. Hastanın hayat kalitesi artırılabilir.

Sonuç: FAVN hadiselerinde maksat hastanın ömür kalitesinin kısıtlamamak ve ağrısız yaşamasını idame ettirmektir. Bu nedenle operasyon en son planlanacak tedavi formudur. Bu üzere hastalarda fizik tedavi ve algolojinin tedavilerini uygulamak öncelikli olmalıdır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir