Menenjion operasyonu olmasına rağmen geçmeyen baş ağrısında girişimsel blokların yeri

Olgu: Hastamız 46 yaşında bayan hastadır. Hastamız 10 yıldır geçmeyen baş ağrısı için kliniğimize başvurdu. En son gittiği beyin cerrahisi kliniği (4,5 yıl önce) kontrastlı beyin MR’da Menenjiom tespit edilmiş olup opere edilmiştir.

Lakin bu hastamıza bu operasyona karşın hastamızın baş ağrıları geçmemiştir. Hastamızın operasyondan sonra 6 aylık denetimlerinden son periyotlardaki MR’larında da nüks menenjiomlar milimetrik boyutlarda görülmeye başlamıştır. Hastamız bize başvurduğunda VAS 9-10’du. Öncelikle hastamıza Greater-lesser occipital blok ve supra orbital infra orbital trochlear hudut bloğu yaptık. Hastamızın ağrısı çabucak VAS 5-6’ya geriledi. Bunun üzerine 15 gün sonra denetimde VAS 3-4’dü. Hastamıza tekrar birebir blokları yaptık ve kontrastlı beyin MR’ı istedik ve en son beyin cerrahi denetiminde çekilen MR’ı da istedik ve karşılaştırmak istediğimizi söyledik. Bunlarla birlikte 15 gün sonra denetimde VAS 1-2’idi. Denetim MR’ında; ö nceki beyin cerrahi denetiminde isreği MR daki menenjiom rezidülerinin kaybolduğunu gördük.

Sonuç: Burada baş ağrısı tedavisinde de girişimsel blokların çok kıymetli bir role sahip olduğunu görmekteyiz. Tekrar bu denetim MR’ındada bu imaj değişikliklerinin girişimsel bloklarda yapılan sempatik blokaj nedeniyle hasarlı bölgede vazodiletasyon ve oksijen artımına bağlı olduğunu düşünmekteyiz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir