Priformis sendromu tedavisinde girişimsel bloğun yeri

Olgu: 35 yaşında erkek hasta 5 yıldır sağ kalça, bacak ağrısı ve ayağa yayılan duyu algılamada bozukla birlikte yürüme bozukluğu nedeniyle gittiği ortopedi polikliniği tarafından priformis sendromu tanısı konmuş ve bu nedenle opere edilmiştir. Şikayetlerinin geçmemesi üzerine algoloji polikliniğine refere edilmiştir. Bize geldiğinde VAS 9-10’du. Bu hastamıza pregabalin 150mg/gün ve parasetamol + tramadolol başlandı. Bunun üzerine hastamız bu ilaçları alınca şikayetlerin azaldığını VAS 6-7’ye gerilediğini fakat ilaç tesirinin azaldığında tekrar şikayetlerinin arttığı VAS 9-10’a yükseldiği bildirilmiştir. Bunun üzerine hastamıza sağ priformis bloğu planlanmıştır. Bu blok yapıldıktan 15 gün sonraki denetimde şikayetlerin azaldığı VAS pahasının 4-5’e gerilediğini bildirmiştir. Bunun üzerine sağ priformis bloğuna kaudal epidural bloğu eklenmiştir. 15 gün sonraki denetimde şikayetlerin çok azaldığı VAS 3-4’e gerilediğini bildirmiştir. Sağ priformis bloğu + kaudal epidural blok
tekrarlanmıştır. 15 gün sonra denetimde şikayetlerinin kalmadığı ve VAS 0-1 olduğu bildirmiştir. Bunun üzerine hastamıza medikal tedavi ayarlanmış ve girişimsel blok kesilmiştir.

Sonuç: Bu hastalarda medikal tedavinin yetersiz kaldığı durumda bu girişimsel blokların hem tedavisine hem şikayetlerin azaltılmasında daha tesirli olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle medikal tedavi cerrahi tedavi ortasında cerrahiden evvel medikal tedaviden sonra başarısız kalınırsa bu girişimsel blokların öncelikle yapılmasının daha uygun olacağını söyleyebiliriz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir