Rejeneratif enjeksiyon teknikleri ile ağrı tedavisi

Yenilenme(Rejenerasyon), Birtakım doku ve hücrelerin yenilenmesi ya da verilen kayıpların tekrar yerine konması olarak tanımlanabilir. Birinci olarak ilkel deniz ve kara canlılarında tanımlanan rejenerasyon yeteneği hudutlu olarak beşerler için de kelam bahsidir. Uygun kaideler oluşturulduğunda insan bedeninde kas-iskelet sistemi için rejenerasyon yeteneğinden bahsedilebilir.

Rejeneratif Enjeksiyon; Enjeksiyon yapılan kemik, kıkırdak, tendon ve ligament bölgesinde hasarlı ve zayıf bağ dokusunda hücre çoğalması, yeni kollajen sentezi, stabilite(sağlamlık) sağlanması ve sonuçta doku yenilenmesine imkan veren enjeksiyon tekniklerinin genel ismidir.

Rejeneratif Enjeksiyon Hangi Uygulamaları İçerir?

Rejeneratif enjeksiyon, zayıflamış eski fonksiyonelliğini kaybetmiş eklemleri, kıkırdakları, ligamentleri ve tendonları güçlendirmek tekrar eski haline getirmek için kök hücre, prp yahut proliferan solüsyonların enjeksiyonu ile karakterize bir küme tedavi biçimidir; güzelleşme sistemlerini uyararak, güçsüz ve hasarlanmış dokularda hücre oluşumu ve rejenerasyon sağlar. Travma sonrası oluşan tendon ve ligament problemlerinin, yetersiz doku tamiri nedeniyle iyileşemeyip ağrıya neden olduğu hadiseler bu enjeksiyondan en fazla yarar gören hadiselerdir.

Yenileyici enjeksiyon usulünün en dikkat alımlı istikametlerinden biri tedavi müddetince fizikî bir kısıtlama yapılmaması, istirahat gerektirmemesidir. Hatta tersine enjeksiyon yapılan eklem, omurga yahut adale kümesine yönelik germe ve güçlendirme idmanları ile eklem hareket açıklığını geliştirmeye yönelik hareketler yenileyici enjeksiyon tedavisinin tamamlayıcısı olarak hastalara uygulatılır.

Rejeneratif enjeksiyon tedavileri; kendine has protokolleri olan farklı solüsyonlar kullanarak kıkırdak, tendon ve bağların güçlenmesini sağlayan bir küme tedavi formülünden oluşur. Günümüzde en çok bilineni, kişinin kendi kanının özel bir süreçten geçirilmesiyle elde edilen ”Plateletten Varlıklı Plazma” (PRP) ‘dir. Bir öteki yol tekrar özel teknik ve aygıtlar kullanarak kandaki kök hücrelerin ayrıştırılarak enjekte edilmesi aslına dayanan ”Kök hücre” formülüdür.

Teknik olarak en kompleks olan, tüm sistemlerin temelinde yatan ve el marifeti gerektiren metot ise ”Proloterapi”dir. Metodun temelleri Hipokrat’a (M.Ö. 400) dayanır. Günümüzde bilhassa A.B.D.’de hayli yaygın olarak uygulanan bu prosedür eklem ve omurga bölgesinde stabilite(sağlamlık) sağlamak için kullanılır.

Rejeneratif Tedavilerin Alışılagelmiş Yollardan Farkları Nelerdir?

Yenileyici enjeksiyon tedavisini anlamak için evvel -ilk beşerden beri var olan- doku düzgünleşme düzeneğini bilmek gerekir. Sakatlık yaşanan bölgede doku güzelleşmesi 3 kademede gerçekleşir:

. Yaralanmadan sonra 48-72 saat süren: Enflamasyon devri,

. 2-4 hafta müddetince: Tamir ve yenilenme periyodu,

. 6 ay-2 yıllık müddette: Remodeling (Yeniden şekillenme) devri.

Buna nazaran Yenileyici Enjeksiyon ile tedavi˟:

. Ön tedavi: Enflamasyon karşılığını denetim etmek maksadıyla ağrının ve kas spazmının azaltılması. (Koruma, istirahat – 48 saat)

. Kesin tedavi: Tamir fazı ve yine şekillenme müddetince tam güzelleşme sağlanıncaya kadar enjeksiyon tedavisi, sıcak uygulama ve germe-güçlendirme idman programının kombine edilerek uygulanması halinde olmalıdır.

(˟ : Klasik yaklaşımdan farklı olarak bizim uygulamamızda soğuk uygulama, yükseğe kaldırma, kompres uygulama ve non-steroid ağrı kesici kullanmanın yeri yoktur.)

Rejeneratif Enjeksiyon Tedavisi Hangi Durumlarda Tesirlidir?

Yenileyici enjeksiyon uygulamasından yarar görebilecek durumlar:

. Omuz eklemini ilgilendiren durumlar: Dejeneratif artrit (kireçlenme), tendinit, tendonların kısmi rüptürü, impingement, bankart lezyonu, rotator cuff sendromu, tekrarlayan omuz çıkıkları, donuk omuz,

. Diz eklemini ilgilendiren durumlar: Dejeneratif artrit (kireçlenme), Ön çapraz bağın kısmi rüptürü, menisküslerde dejenerasyon yahut kısmi rüptür, iliotibial bant sendromu, kondromalazi patella, os-good schlatter hastalığı, baker kisti, tendinit,

. Kalça eklemini ilgilendiren durumlar: Dejeneratif artrit (kireçlenme), Femur başı avasküler nekrozu, pubis hastalığı, tendinit, huzursuz bacak sendromu,

. Küçük eklemlerde meydana gelen bağ harabiyetleri/yırtıkları, kıkırdak sorunları,

. Omurga sorunları: Servikal ve lomber lordozda düzleşme, spondilolistezis (bel kayması), disk hernileri (fıtık), faset eklem dejenerasyonu (kireçlenme).

. Bunların dışında migren ve tansiyon tipi başağrıları, Temporomandibular (çene) eklem sorunları, ayak bileği burkulmaları, plantar fasciitis(topuk dikeni), ameliyat sonrası geçmeyen ağrılar, ..vb durumlar.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir