WISC-R Çocuklar İçin Zeka Ölçeği- Nedir ve Nasıl Uygulanır?

1979 yılında oluşturulmuş bu kapsamlı zeka testi, yenilenmiş ve güncellenmiş formu ile 6- 16 yaş bireylerin zeka seviyeleri hakkında fikir veren bir uygulamadır. Bu test 12 tane alt testin bir ortaya gelmesiyle oluşur.
Test 2 kısma ayrılır, 6 tanesi “Sözel Testler” dir ve Genel Bilgi, Benzerlikler, Aritmetik, Sözcük Dağarcığı, Yargılama, ve ek test olarak Sayı Dizisidir.
Genel bilgi alt alanı; çocuğun ailesinden, etrafından, arkadaşlarından vs aldığı bilgi seviyesini ölçer. Benzerlikler alt alanı; çocuğun soyut düşünebilme, ve bu kanıyı yanlışsız ve açık bir biçimde söz edebilme yeteneğini ölçer. Aritmatik alt alanında; çocuğun matematik sorularını çözebilme yeteneği, tıpkı vakitte kısa müddetli bellek ve çalışan belleğinin kapasitesi ölçülür. Sözcük dağarcığı alt alanında; sözcüklerin ve kavramların tariflerini yapabilme ve bunları söz edebilme yeteneği ölçülür. Yargılama alt alanı; muhakeme, mantık yürütme ve duygusal olgunluk düzeyini öleçreken birebir vakitte çocuğun toplumsal zekasını da ölçer. Son olarak Sayı dizisi alt alanı; çocuğunuzun işitsel kısa vadeli belleğini ve çalışma belleğini ölçer. Sesli uyaranları algılama, ve zihinsel olarak tekrarlayabilme yeteneğini gösterir. Bu son test yedek testtir ve uzman gerekli görürse yapar.
Başka 6 tanesi “Performans Testleri” dir ve Fotoğraf Tamamlama, Fotoğraf Düzenleme, Küplerle Desen, Kesim Birleştirme, Şifre ve ek test olarak Labirentler’dir.
Fotoğraf tamamlama alt alanı; çocuğun görsel dikkatini ölçmeye fayda. Fotoğraf düzenleme alt alanı, çocuğun görsel dikkatiyle birlikte, olaylar ortasında neden-sonuç bağı kurabilme yeteneğini ölçer. Hem kısa-dönemli hem de çalışan belleğin devreye girdiği bir alt testtir. Küplerle desen alt alanı, ellerle manipulasyon, hasebiyle görsel algı ile hareketsel uyumun birleştirilebilmesi son derece kıymetlidir. Şayet çocuğun küplerle desen alt testtindeki skoru ortalamanın üstündeyse, çocuğun görsel ve çevresel manipulasyon kabiliyeti epeyce yüksek demektir. Modül birleştirme alt alan; modül bütün ilgisini kavrayabilme ve görsel-hareketsel uyum yeteneğini ölçer. Şifre alt alanı; kalem manipulasyon kabiliyeti, kısa vadeli belleğe attığı bilgileri işleyebilme ve hatırlayabilme yeteneği ve konsantrasyon verebilme yeteneğini ölçer. Son olarak Labirentler alt alanı; çocuğun sorun çözebilme yeteneğini ve yaklaşımını ortaya koyar.
Testin uygulanması da raporlanması da özel uzmanlık gerektirir. Bu uzmanlık için uzmanlar hem eğitime hem de imtihana tabi tutulurlar. Lakin Türk Psikologlar Derneği’nin verdiği sertifikaya sahip bireyler bu testi uygulama ve raporlamaya ehil sayılır. Test çocuğun suratına ve verdiği gerçek yanıtlara nazaran yaklaşık 1.5 – 2 saat ortası sürmektedir.
Test sonucunda çıkan puan yalnızca bir ipucudur. Testi uygulayan uzmanın müşahedesi ve aile görüşmesi de bu testin raporlanmasına katkı sağlar. Unutmayın ki, testler çocuğunuza teşhis koymak için değil; tanıya yardımcı olabilmek için yapılan araçlardır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir