Yeni Gelinler

ESKİDENDE YENİ GELİNLER BÖYLEMİYDİ? TOPLUMSAL MEDYA YÜZÜNDEN Mİ BU HALE GELDİK?

Sanıyorum evvelce günümüze bakıldığında oluşan en büyük fark, bu gereksinimlere ihtiyacı hissetme düzeylerimizde (özellikle sevgi/ait olma ve hürmet alanı) ki abartılı artış ile bu gereksinimleri karşılama yollarının giderilme kanallarının gelişen teknoloji ile değişmesi, artması ve sunileşmesidir. Gelişen internet imkanları ve süratle yaygınlaşan toplumsal medya araçları insanların kitlelere ulaşma ve kitlelerden haber alma kaynaklarını artırmaktadır. Bu da gereksinimlerimizin giderilmesinde bize farklı ve çeşitli imkanlar sunmak için epeyce kıymetli bir faktör üzere durmaktadır. Gün geçmiyor ki her yeni gün hayatımıza yeni bir kavram, yeni bir trend, yeni bir terim girmesin.

Evvelden de muhtaçlıklar çok farklı olsaydı atalarımızdan günümüze gelen gelin-kaynana çatışmaları, insanların kendi maddi varlıklarını göstermeye düşkünlüklerini anlatan tabirler olmazdı. Benim en uygun bildiğim öykülerden biri, gelin ve görümce ortasında geçen mesken kapısında yatan köpek örneğidir. “Gelin kocasının ona yeni aldığı yüzüğü gösterebilmek için “ellerini kullanarak kapısının önüne yatmış köpekten bahseder”, görümce ise buna karşılık kolundaki altın bilezikleri sallayarak “hoş hoş” diyemedin mi der. Bugün gelinen durum ise çok farklı değil… Yalnızca kanallarımız değişti, çeşitlendi ve çoğaldı. Ve bu öyküler internetin gücüyle herkese canlı canlı aktarılmaya ve duyurulmaya sebep oldu. Doğal bir sonuç olarak da doyum sunileşti.

BU NEYİN GÖSTERGESİDİR?

Doğal hiyerarşik gereksinimler listesi insan ruhunun derinleşmesi ve ruhsal manada sağlamlığı için tıpkı seviye ve sıralamada olsa da, gelinen teknolojik imkanlar ve bu imkanlara erişim kolaylığı ile kimi insanların bilhassa sevgi/ait olma ve hürmet alanlarındaki açlıklarını bu kanallarla doyurma sıklığında önemli bir artış oldu. O insanları da buna iten tekrar derindeki birebir ihtiyaçlar… Bilhassa yeni kurulan ailelerde yeni rollerle birlikte başlayan bu rollere ahenk ve gelinen ailelerin içinde yer edinme telaşı evliliğin birinci yıllarında hepimizin üzerine düşen baş edilmesi gereken hususlardır. Yeni kurulan ailelerde bilhassa gelin ve erkeğin aile üyeleri ortasında; hürmet görme, prestij kazanma, paha görme muhtaçlıkları karşılıklı olarak yüksektir ve birinci yıllar birden fazla ailede bu istikrarın oturtulması ile geçer. Şayet burada önemli bir dengesizlik varsa, sağlıklı ve sonları net bağlar oturtulamamışsa, erkek kendi ailesi ile yeni kurduğu ailesi ortasında düzgün bir duruş sergileyemiyorsa, bilhassa gelin ve kayınvalide ortasında bazen açık bazen yarı açık rekabet, kendini olduğundan fazla gösterme gereksinimi hisseder. Bazen olduğundan daha yeterliymiş üzere kendi bağlantılarını sunma gereksinimleri da gündeme gelebilir. Lakin iki taraf için de verilmeye çalışılan ileti daima birebirdir; ne kadar pahalı, sevilir ve sayılır biriyim.

Sevgi/ait olma ve hürmet hem çok kuvvetli gereksinimlerdir hem de aslında gerçek manada bakıldığında tatmini için çokta komplike olmayan şeylerle giderilebilir. Lakin işte gerçek manada problemler gereksinimler masaya yatırılıp gerçek adımlar atılamadığında da gereksinim giderek artar ve bugün ki tablo ortaya çıkar. Başı karışan bireyler yapay doyum kanallarını kullanırlar. Bu sebeple de herkes kendi entellektüel seviyesinde ve kendi gereksinimlerine yönelik bu araçları kullanarak nasiplenmektedir. Hal bu türlü olunca, karşımıza da çeşit çeşit renk renk kaba tabirle bazen görgüsüzlük bazen de estetik içeren bir sürü fotoğraf, paylaşım çıkmaktadır. Gerçek hisleri ve muhtaçlıkları talep etmeyi öğrenemezsek toplumsal medya üzerinden laf sokucu bildiriler, kızım sana söylüyorum gelinim sen anla diyalogları, annesi ve eşi ortasında bazen gereksiz poh pohlanıp, bazen bir oraya bir bu tarafa itilen kocaların öyküleri ve fotoğrafları, bunları takip eden insanları görmeye devam edeceğiz.

Hayranlık uyandırma, kendini gösterme, onaylanma gereksinimlerindeki abartılı artış ile tezat üzere görünse de tıpkı alanının yapay doyum karşılığı abartılı özsaygı, kendini beğenme, narsisizm bu periyoda has önemli sorunlar halini almıştır. Altında yatan en değerli öge ise ruhsal manada hissedilen yetersizlik ve kusurluluk algısı, hayata karşı manalı gayeler oluşturamama, tatmin olma hududunun artık günümüzde ucunun açık olmasıdır.Hep daha fazlası artık var! Çağımızın bu tuzağına düşmüş, sadeleşemeyen, özüne dönemeyen, hislerinin farkında olmayan, gerçek doyum kanallarını bulamayan birçok insan bu bataklığın içinde her gün yeni bir deneme ile debelenip durmakta.

BUNUN SONU NEREYE GİDİYOR? DEVASI VAR MI?

Gelinen noktada son yok sanırım. Her gün yeni bir kavram ve trend çıkıyor. Biz ferdî olarak kendimize dönüp gereksinimimizi fark edip onu gerçek manada giderecek yerler bulmadıkça ve kendimize bir dur demedikçe ucu daima açıktır.

Gerçek olan tüm bu imkanlardan geri durmak değil, hiç takdir edilmeyi istememek, hürmet beklememek ya da kayınvalideyi/ gelini red etmek değildir. Gereksinimlerin abartılması, doyum noktasındaki abartı ve bu doyumu sağlarken ruhumuzun hiçte gereksinimi olmadığı kanallarda takılıp kalmak. Temel sıhhatsiz olan budur. Yoksa kitle ulaşım araçlarıyla haber almak, haberdar olmak, hayatımızdan kesitler sunmak olağan seviyede yani “olsa da olur olmasa da olur noktasında” bu kanalları kullanmakta bir sakınca yoktur. Lakin bunu yaparken kanlı canlı bağlarının peşini bırakmayıp, olumsuz hislerimizi fark etmeyi öğrenmek zorundayız. Doğal duygusal reaksiyonlarımızı fark etmeye çalışmaktan, neye gereksinimim var diye kendimize sormaktan geri durmamalıyız. Emin Olun bunun karşılığı daha çok like, kayınvalidemi alt ettim ya da o geline gününü ne hoş gösterdim olmayacaktır.

Sağlıklı bir ruh halinin ve insanın kendinden memnuniyetinin en kıymetli belirleyicilerinden biri “hayatı manası yaşamanızı sağlayacak hedeflere ve her an temas edebildiğiniz sevilir hissettiğiniz ilişkilere” sahip olmanızdır. Kalıcı mutluluğun ve kendinden/ hayatınızdan memnuniyetin sahip olamadıklarınızla değil sahip olduklarınıza sahip çıkarak onları besleyip geliştirerek elde edeceğinizi unutmayın. Yeni kurduğunuz evliliğinizde “iyi bir gelin, düzgün bir eş “ olarak algılanmak istemeniz, yer edinmek ve hürmet görmek istemeniz pek olağandır.Kayınvalidenizle/gelininizle hayalinizdeki bağlantıyı şimdi oturtamamış ve kendinizi “istenmeyen” algılıyor olabilirsiniz. Yapmanız gereken sizi rahatsız eden durum ve şahısların davranışlarını belirleyip, sorun odaklı değil, yapan bir biçimde rahatsızlık duyduğunuz hususları açıkça karşılıklı konuşarak söz etmek, gereksinim duyduğunuz şeyi karşıdan talep etmek, vaktinde olmuş bitmiş hala önünüze gelmeyen bahisleri unutmak yani sağlıklı fakat hudutları net bağ kurabilmek için adımlar atmaktır. Toplumsal Medya aracılığı ile geline/kayınvalideye indirekt yollarla haber göndermeyi bir tarafa bırakıp, pasif agresif (çeşitli mazeretlerle münasebete ket vurma gibi) davranmaktan vazgeçerek, show üzerinden değil tahlil odaklı yaşamayı öğrenmeye çalışmalıyız.

Us Psikiyatri Enstitüsü’nden Uzman Psikolog Seliyha Dolaşır Elbeyoğlu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir