Dil ve Konuşma Bozukluğu

Lisan ve Konuşma Bozukluğu

Lisan ve konuşma bozukluğu bir çok çocuğun gelişim periyodunda gözlenen bir olgudur. Bebeklikte başlayan konuşma gelişimi kimi çocuklarda akranlarına nazaran yeteri kadar gelişme göstermeme, lisan ve konuşma alanında sapmaları tabir etmek için kullanılır.

Lisan ve Konuşma Bozukluğu

Lisan ve konuşma bozukluğu nedir?

a-Gelişimsel lisan geriliği: bu bozukluk cinsinde lisan şimdi kazanım kademesin da iken yetersizlik gözlenir. Çocuğun kâfi söz hazinesi yoktur. Her çocuğun yaşına uygun söz hazinesi olması gerekir. Kimi çocuklarda söz sayısı akranlarına nazaran çok azdır. 3 yaşına gelmiş hala 10-20 söz sayısına sahip çocuklar vardır. Lisan ve konuşma bozukluğu sorunun kıymetli bir kısmını oluştururlar. İşitme kaybı, mental meseleler, öğrenme problemleri, uyaran yoksunluğu, daima tv ve bilgsayarla vakit geçirme, arkadaş sayısının az olması lisan geriliğinin oluşmasında değerli bir etkendir.

b- Artükülasyon bozukluğu: halk ortasında pelteklik olarak da bilinir. Gelişimsel lisan de olduğu üzere, her harfinde söylenme yaşı vardır. /B/ için söylenme yaşı 2 iken,/ s/harfi için 4 yaş olarak beklenir.Harfleri gerçek söyleyememedir. Her harfin kelimin başında, orasında ve sonunda gerçek olarak söylenmesi gerekir. Çocuklar maksat harf (fonem) için olgunluk çağına eriştikleri halde hakikat söyleyemiyorlarsa artikülasyon bozukluğu var demektir. Terapilere 4 yaşından itibaren başlanır.

c- Kekemelik: yetişkin populasyon da en sık görülen lisan ve konuşma bozukluğu dur. Konuşurken takılma, duraklama ve uzatmalar olarak bilinir. Bir öbür ismi akıcı konuşma bozukluğudur. Konuşmanın çok süratli olması da bir konuşma bozukluğudur.

d-Afazi: nüfusun yaşlanması ile birlikte görülme sıklığı da artmaktadır. Beyin felci ya da inme sonucunda konuşma, manaya,okuma, yazma yetilerinden her hangi birinin ya da bir kaçının bozulması olarak bilinir. Hastalarının birçoklarının yaşlı olması, ek birçok sıhhat problemleri yaşamaları terapiyi güçleştirmekle birlikte başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Terapi müddeti çoklukla 2 yılı aşmaktadır.

e- Ses bozuklukları: Sesin perdesinde, şiddetinde, kalitesinde bozulmalardır. Bozulma bu üç parametrede tıpkı anda görülebilir. Ya da bu üç parametreden rastgele birinde gözlenebilir. Bu bozukluğa çoklukla kişinin sesini yanlış kullanması, sigara üzere etmenler yol açar. Fakat küçük bir kümede doğuştan getirilen hastalıklar da yol açabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir