işitsel dikkat, işitsel algı eğitimi

işitsel Dikkat, İşitsel Algı Eğitimi

işitsel dikkat, işitsel algı eğitimi, dikkatini sese, konuşmaya yöneltemeyen bireylere verilen eğitimdir. Bu şahıslar konulanın yanında olsa dahi onları yeteri kadar dinleyemez, zeka sorunları olmadığı halde dinlediklerini anlamakta zorluk çekerler.

İşitsel dikkat, işitsel algı eğitimi

Niye Bu türlü Olmaktadır?

Zira bu bireyler yeteri kadar dinleyemezler. Dinliyormuş üzere yaparlar ya da hiç oralı olmazlar. Bu nedenle daima bağlantı sorunu yaşarlar, eğitimde performanslarını ortaya koymada sorun yaşarlar, ana lisanlarını dahi kullanmada sorun yaşarlar, yönergeleri yerine getirmede daima sorun yaşarlar.

İşitsel dikkat sıkıntısını kimler yaşar?

a-En başta işitme kayıplı bireyler. Esasen işitsel girdi zayıf olduğu için, sese yönelmekte, sesi takip etmekte ve algılamakta sorun yaşarlar. Kendi hallerinde, kendi dünyalarında yaşamak birazda kolaylarına gelmektedir. Herkes onları bu türlü kabul etmiştir ne de olsa. işitsel dikkat, işitsel algı eğitimi, verilen kümelerin başında gelmektedirler. Lakin bu eğitimden yarar görmeleri için kesinlikle işitme aygıtı, koklear implant üzere aygıt kullanıyor olmaları gerekir.

b- Konuşma sorunu olanlar. Rastgele işitsel sorunu olmadığı halde lisan ve konuşma sorunu olan bireylerde lisan ve konuşma gelişimin sağlanmasında işitsel dikkat, işitsel algı eğitimi son derece yararlı sonuçlar vermektedir.

c-Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayanlar. Dikkat eksikliği sorunu yaşayanlar da temel sorun dikkat olduğu için her şey üzere ses dikkat etmede de çok önemli sıkıntılar vardır. Hiperaktif gurupta ise çok hareketlilik bir şahsa ya da duruma koopere olmayı zorlaştırmakta, bazen ise imkansızlaştırmaktadır.Bu kümede da işitsel dikkat, işitsel algı eğitimi son derece başarılı sonuçlar vermektedir.

d-Öğrenme sorunu yaşayanlar.

e- Otizmli bireyler

f- Etrafıyla irtibat sorunu yaşayanlar

g- Ders ve imtihanlarda performans sorunu yaşayanlar

İşitsel dikkat, işitsel algı eğitimi nasıl verilmektedir?

Bunun için geliştirilmiş bilgisayar programları vardır. Ülkemizde de kullanılmakta olan BERARD Metodu en bilinen bilgisayar tabanlı işitsel dikkat, işitsel algı eğitimi programıdır. Bir çok çocuk ve aile bu metotdan yarar gördüğünü bildirmektedir

Kitap temelli işitsel dikkat, işitsel algı eğitimi veren yayınlar vardır. Bu tip kitaplar son periyotta eğitim ve rehabilitasyon hayatımıza süratle katılmaktadır. Her iki sistemde de bireye kulağın ve işitmenin değeri vurgulanmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir