Kadınlarda yaşa göre omurga ağrıları ve dikkat edilmesi gerekenler

Çocuklarda Omurga Gelişimi: Omurga sistemi, bedenimizi birbiriyle devamlı irtibat halindeki kaslar sayesinde ayakta duran bir sistemdir. Ana yapısını kemik iskelet, bunlara hareket kabiliyeti veren eklemler ve güç üreten kaslardan oluşur. Birinci 10 yaş bu yapının sağlıklı ve güçlü olması için temellerin atıldığı devirdir. Şayet kalıtsal bir hastalık yoksa beslenme biçimi kıymetlidir ve bu devir tüm çocuklarda ortak halde seyreder. Yetersiz kalsiyum ve D vitamin alımı sonucu raşitizm en sık karşılaşılan sorundur.

Kız çocuklarında erkek çocuklarından farklı olarak 9. ve 10. yaşlardan sonra hormonların tesiriyle kemikler uzamaya, kemik kitlesi artmaya ve kaslar kalınlaşmaya başlar. Bu süratli büyüme devri ortalama 14-15 yaşına kadar devam eder ve bu devirde epey şiddetli eklem ve kemik ağrıları olarak görülebilir. Kimi vakit bilhassa geceleri ortaya çıkan sırt ve uzun kemik ağrıları nedeni ile ilaç kullanılması gerekebilir. Lakin bunlarda korkulacak bir durum yoktur. Bu devirdeki süratli uzunluk uzaması duruş ve oturuş bozukluklarına ve bazen kalıcı form bozukluklarına neden olabilir. Bu durumun önlenmesinde nizamlı yapılan spor esirgeyici rol oynar ve omurga sistemini düzenler. Kimi vakit göğüslerin büyümesi ve utanma duyusu ile bir arada öne eğik oturup saklama eğilimi de görülebilir. Psikiyatrik yardım alınması bu durumlarda yararlı olacaktır. Öteki yandan bu tıp şikayetlerin altından omurga da skolyoz (eğrilik) çıkabileceğini göz önünde bulundurarak uzun periyodik ve inatçı omurga ağrıların varlığında omurga sisteminin radyolojik olarak görüntülenmesi yararlı olacaktır. Çekilen direk röntgenler kemik yapısı, kalitesi, muhtemel doğumsal yahut sonradan kazanılmış anormallikler konusunda kâfi bilgi verir. Yirmili yaşlara kadar kemik uzaması devam etse de kızlarda daha erken sonlanacaktır.

Teknoloji Toplumu: Teknolojinin gelişimi ile daha az hareket eden toplumlar haline gelmek bir çok sorunu da berberinde getirmektedir. Yirmili yaşlarla birlikte bir kısım hanımlar çalışma hayatına atılarak bedenen çalışan, oğunu masa başında geçirmeye başlarlar. Günün yaklaşık 8 saatini bu formda geçiren hanımlarda bir mühlet sonra hareketsizliğe bağlı boyun ve sırt ağrıları ortaya çıkar. Bunun tahlili, sık sık kısa molalar, masa başı antrenmanları ve haftada üç gün 45 dakika, 1 saat civarında yürüyüşler, düşük aktiviteli sportif hareketler yada mümkünse tek başına yüzmedir. Burada kıymetli olan, bu tıp aktiviteleri uzun vadeli ve istikrarlı olarak devam edilmesi ve hayatımızın bir modülü haline getirilmesidir. Bir öteki kolay tahlil ise kısa aralarda asansör ve otomobil kullanmamak, mümkün olduğu kadar hareketli kalmak olabilir.

Hanımlar 20 li yaşlardaki risk: % 80-90 birinci hamileliklerinin gerçekleşmesidir. Bilhassa yük artışının en fazla olduğu son 3 ayda, annelerde bel ve sırt ağrıları ön plana çıkar. Bu devir annenin tüm beden hudutlarının sonuna kadar zorlandığı metabolizmasının, hormonal ve ruhsal istikrarının büsbütün değiştiği, gereksinimlerinin çok artığı ve ruhsal fizikî her türlü takviyeye gereksinimi olduğu bir devirdir. Bu periyotta annenin iç huzuru, çok ağır olmayan lakin büsbütün hareketsiz kalmadan yapacağı tertipli fizikî aktiviteler, doğum sırasında anneyi ve sonrasında çocuğunun sıhhatini olumlu etkileyecektir. Bu antrenmanlar günlük bir saat sakin bir etrafta yürüyüşler, mümkün olursa yüzme yahut spor salonunda uygun antrenman programları formunda olabilir. Yirmili yaşlar birebir zamnada büyük oranda anne olunduğu yaşlar olup, bilhassa hem çalışıp hemde emziren annelerin genel yorgunluk, uykusuzluk ve omurga ağrılarını ağır yaşadıkları devirleridir. Bu devirde annenin, hem bebeğinin bakımı hem de kendi sıhhati açısndan 3-6 ay müddet faal çalışmaması yahut düşük yoğunlukta çalışması önerilebilir.

Otuzlu yaşlarla birlikte nispeten durağan hayat, gebelikler ve beslenme alışkanlıkları ile bir arada kilo artışı belirginleşmeye başlar. Bu artışla birlikte eklemler, omurga ve kaslarda zorlanmalar, çabuk yorulmalar kimi vakit aşikâr kas kümelerini içeren kronik ağrılar ortaya çıkar. Kilo artışı ve hareketsiz yaşantı, kimi vakit tam aksisi hem iş hemde meskende çalışan, çocuklara ve eşine bakan bayan artık çok yorulmakta ve beden sonları zorlanmaktadır. Çok zorlanmış, yorgun bir beden, sttres, bel ve boyun fıtıklarının ortaya çıkışını tetikler yahut sebep olur. Altı aydan uzun süren, aralıklı gelen, bacaklara yahut kollara vuran ağrılar, omurgada fıtığın habercisi olabilir. Bunun tespiti muayene ve gereğinde ileri tetkiklerle mümkündür. Fakat daha kıymetli olan bedenimize nazik davranıp, onu hırpalamadan dinlenmesi için gereken vakti verip, gereken denetimlerini vaktinde yaptırmaktır.

Kırklı yaşlarla birlikte vicuttaki hormonal değişimler, geçirdiği hastalıklar, kilo vicudun genetik yapısı üzere pek çok faktörün tesiri ile omurgada ve diğer eklemlerde dejanaratif süreçler ön plana çıkmaya başlar. Kilo ile düşünceler artık bu devirde sistemik hastalıklar olarak, örneğin omurgada daralma, fıtıklar, dizlerde dejeneratif hastalıklar üzere kas-iskelet sistemi hastalıkları olarak birinci bulgularını verir. Bunların takibi tertipli muayene ve tetiklerle mümkündür. Hormonal değişimin başlangıcından itibaren olağan koşullarda yıllık kemik yoğunluğu ölçüme ve gereğinde ilaç tedavisi uygulanması ilerki yıllar için kollayıcı rol oynayacaktır.

Elli yaşlar ve sonrası bu vakte kadar vicudumuza ne kadar uygun, şuurlu davramamız ile ilgili, bir cins eserlerin toplandığı yaşlardır. Bayanın daha evvelki yaşantısındaki hayat biçimi, beslenme alışkanlıkları, gebelik sayısı, kilo, varsa sistemik hastalıkları bu devirde sağlığımzı tesirler ve belirleyici olur. Kemik erimesi ve dejeneratif hastalıkları bu devirde daha da barizleşir ve kimi vakit cerrahi tedavi gerektirebilir.

Hem bedensel hemde zihinsel olarak kendine dinlenecek vakit ayıran, istikrarlı ve doğal beslenmeye ihtimam gösteren ve ülkü kilosunu koruyan, mümkün olduğu kadar bedenen ve zihnen hareketli ve faal bir hayat sürdüren sigaradan uzak geçirilen bir hayat stili, size uzun yıllarda daha hizmet edecek sağlıklı bedenin habercisi olacaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir