Bel ağrısında tanı nasıl konur?

Bel ve bacak ağrısı ile seyreden hastalıklar çok çeşitlidir. Yani bel ve bacak ağrısı bulunan her hastaya “Mutlaka bel fıtığı !” peşin kararı ile yaklaşmak gerçek değildir. Bel fıtığı tablosunu taklit eden pek çok hastalık vardır. Kolay bir spor yaralanması romatizma, enfeksiyon hastalıkların, kanser ve bel kayması üzere birçok hastalık bel ve/veya bacak ağrısı ile seyredebilir.

Mesela mekanik bel ağrısı kümesine soktuğumuz ve en sıklıkla görülen bel ağrısı Kas-İskelet Sistemi hastalıklarına bağlıdır. Çoğunlukla kaslarda, bağ dokusunda yahut eklemlerdeki ufak hasarlanmalar ile oluşur. Bunun yanı sıra makûs ve yanılgılı beden duruş hali, bir bacak kısalığı, beldeki omur ve kıkırdakların az oksijenlenmesine neden olduğu için sigara kullanımı, gerilim üzere psikososyal faktörler de nedenler ortasında sayılabilir.

Daha önemli olan kümede bel ağrısı yakınmasına en sık yol açan rahatsızlıklar ise bel fıtığı (lomber disk hernileri), disk dokusunun yıpranması (dejeneratif disk hastalığı), bel kayması (lomber spondilolisthezis), bel omurga kanal daralması (lomber dar kanal, stenoz) üzere durumlardır. Bunların dışında çok daha az görülen, ancak omurganın önemli rahatsızlıkları olan tümör, enfeksiyon, travma, kemik erimesine (osteoporoz) bağlı omurga kırığı sayılabilir.

Bu sebeple evvel teşhisin ne olduğu net olarak ortaya konmalıdır. Zira tedavide muvaffakiyete giden yol her şeyden evvel hakikat teşhisten geçer. Bel ağrısı araştırılmasında düz röntgen sinemalarının ehemmiyeti günümüzde azalmış olmakla birlikte bilhassa dinamik sorunların incelenmesinde hareketli sinemaların yeri hala doldurulamamıştır. Günümüzde güçlü manyetik rezonans aygıtları (MR) ve EMG dediğimiz tetkik tercih edilmekte ise de bazen kemik dokusuyla ilgili patolojilerde bilgisayarlı tomografiye (BT) de başvurulur. Bilhassa ameliyat sonrası devirde gerçekleştirilen çekimlerden elde edilen imgelerin yorumlanması deneyim gerektirir.

Bazen bel fıtığı ile hayati kıymet arz eden öteki birtakım hastalıkların ayırıcı teşhisini yapabilmek için kemik sintigrafisi; ve kemiklerin kuvvet ve yoğunluğu hakkında fikir edinmek ve osteoporoz teşhisini katılaştırmak hedefiyle kemik yoğunluk ölçümlerine de başvurulabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir