Beyincik tümörleri; kistik serebellar astrositom

Beyincik tümörlerini erişkinler ve çocukluk yaşı olarak iki farklı başlıkta incelemek gerekir. Erişkin beyin tümörlerinin yaklaşık % 70-75 beyinde yerleşir.

Çocukluk çağı beyin tümörlerinin % 60-70 ise beyincikte görülmektedir. Bir diğer deyişle tüm erişkin beyin tümörlerinin 2/3’si beyinde görülürken çocukluk yaş beyin tümörlerinin 2/3’si ise beyincikte görülmektedir.

Erişkinlerde en sık beyin tümörü glial tümörlerlerden (astrositomlar) görülürken buna karşılık en sık beyincik tümörü ise genetik geçişi düzgün bilinen hemanjioblastomlardır.

Çocukluk çağı lösemilerden sonra en sık görülen tümörler beyincik tümörleridir.

Çocukluk çağı beyincik tümörleri ortasında en sık görülenleri (medulloblastom, astrositom, epandiom, beyin sapı gliomları dermoid ve epidermoid kistler v.b).

Erişkin beyincik tümörleri içerisinde bilhassa erişkinlerde pontoserebellar köşe bölgesinde en sık görülenleri ise (Schwannoma, meningioma, araknoid ve epidermoid kistler,plazmasitomlar, glomus jugulare tümörleri, beyincik metastazlar v.b)

KİSTİK SEREBELLAR ASTROSİTOM

Bu beyincik tümörü çocukluk çağı beyin tümörlerinin ortalama olarak% 10-20 sini teşkil ederler. En sık olarak hayatın birinci 5 yaşlarında görülür. Erkek ve bayanlar görülme oranları ortasında bir fark yoktur. Çocuklardaki kistik serebellar astrositomların yeterli bir tabi öyküsü var. Mutlaka bu çocuklar öbür beyincik tümörlerinden olan medulloblastoma, epandimomlar ve beyin sapı gliomalı lezyonlarından daha düzgün sonuçları vardır.Bu tümörlerin tamamı alındığında uzun periyodik ömür oranları vardır. Başarılı bir bayincik ameliyatı sonrası tedavide kür elde edilir. Zira bu lezyonların yalnızca % 5-20’inde histopatolojik olarak habis özellikleri vardır.

Hastalığın öyküsü

Bu çocukların birden fazla birkaç haftalık müddetli sabahları baş ağrısı ve kusma şikayetleri başlangıçlıdır. Bu şikayetler başlangıçta hiç bir vakit beyincik tümörü düşünülmeden öbür hastalıklar ön tanısı ile tedavi edilmeye çalışılır. Bu öncü şikayetler vakitle devamlı ve inatçı hale gelir.

Şikayet ve Bulgular;

Bu çocuklar da öncelikle; kişilik değişikleri, olağandışı yürüyüşler, çift görme ve şuur düzeyinde değişiklikler görülür. Ense ağrısı, kalp suratında yavaşlama (bradikardi), nefes alma sıklığında azalma (bradipne), hipertansion şikayetleri ve bulguları, beyin sapında basınç artmasına bağlı olarak gelişir. Şuur bulanıklığı ve kapanması sürekli berbat bir sonucu gösterir. Göz muayenesinde papil ödemi yahut bazende optik atrofi görülür. Baş içi basınç artmasına ( KİBA) bağlı 6. kranial hudut felci takriben bu hastaların % 15’de görülmektedir. Bundan farklı olarak baş dönmesi ve öbür kranial hudut felçleri nadiren görülür. Trunkal ataksi sıktır. Daha büyük çocuklarda ise kuşkulu olmakla birlikte tandem yürüyüş vardır. Büyük çocuklarda dismetri sıktır. Nistagmus daha az sıklıkla görülmektedir. Serebeller fits daha ender görülen bir tablodur.

Teşhis

Tüm beyincik tümörlerinde olduğu üzere beyin görüntüleme yollarından ilaçlı beyin Magnetig Rezonans (MR) tekniği bu lezyonların teşhisinde epey kıymetli sağlam zararsız bir test prosedürüdür. Bunun dışında ilaçlı beyin Bilgisayarlı Tomografi (BT) tekniği kimi beyincik tümörlerinde (örneğin epandimom, kistik serebellar astrositomlar) üzere tümörlerde MR tekniğine göre ek ek bilgiler sunmaktadır. Beyin damar anjiografi testi bu lezyonların teşhisinde yeri yoktur. Fakat von-Hippel Lindou ve beyin damar yumağı hastalıkları düşünülenlerde yapılmalıdır. Bu test ile tümörün etrafıdaki damarsal bağlar gösterilmektedir. Sonuç olarak bir beyincik tümörü düşünüldüğünde teşhiste günümüzün ileri teşhis yollarıyla çok çabuk, süratli, sağlam bir biçimde konulmaktadır. Beyincikteki kistik serebellar astrositomların teşhisinde kandan ve Beyin omurilik suyundan tümör belirtec testleri malesef yoktur. Ayıcı teşhiste bilhassa kistik komponentli olan von-Hippel lindau hastalığı akılda bulundurulmalıdır.

Tedavi

Tüm beyincik tümörleri olduğu üzere şayet tabip ameliyat öncesi devirde beyincikteki lezyonun astrositom olduğunu düşünürse ayırıcı teşhisteki von-Hippel lindou hastalığı olup olmadığını ekarte etmelidir. Bu lezyonların tedavi stratejisinde öncelikle lezyonun mümkünse cerrahi olarak tamamı çıkarılmalıdır. Deneyimli bir cerrah beyincik ameliyatı esnasında bu türlü bir lezyonun nereden orijinlendiğini ve nerelere yanlışsız büyüdüğünü bilerek ameliyatı yönetir. Zira beyincik tümörleri ameliyatı esnasında tüm anatomik dokuların hayatı işlevleri değer arzetmektedir. Kistik serebellar astrositomlarda bilhassa kist içerisinde sarı renkli kistik mayi bu tümörlerin özelliğidir. Ayrıyeten kistik komponente eşlik eden soliter tümör çoklukla kansız, yumuşak kıvamda lezyonlardır. Tümörün tamamı ameliyatla alındıktan sonra histopatalojisi düşük evreli atrositom olarak olarak teyid edilirse, tedaviye ek adjuvan radyoterapi yahut kemoterapi gerek yoktur. Lakin histopatalojik astrositomun malign tipi rapor edilirse ameliyat sonrası dönemede ek radyoterapi ve kemoterapi seçenekleri gerekir.

Sonuç

Bu tümörler şayet kistik serebellar astrositom ise ve total olarak çıkartıldı ise sonuçları harikadır. Zira bu lezyonların yalnızca % 5-20 histopatolojik olarak habis niteliktedirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir