Boyun fıtığı!!!

Boyun fıtığının tıbbi ismi servikal disk hernisidir. Boyun denilen servikal bölge 7 omurgadan oluşur ve her bir omurga C1 den C7 ye kadar numara alır. Boyun fıtığı en sık C5-C6 ve C6-C7 ortasındaki disklerden oluşur. Boyun fıtığının oluş nedenleri ortasında ağır kaldırma, uzun müddetli bilgisayar kullanımı üzere postür bozuklukları ve travma sayılabilir. Birtakım araştırmaların sonucunda en sık 40 yaşlarında ortaya çıktığı ve kadın/erkek oranının 1/1.4 olduğu söylenmektedir.

Boyun fıtığında bulgular boyun ağrısı, kollarda uyuşma ve uzunluğundan kola hakikat uzanan kol ağrısı, kollarda kuvvet kaybı, uzunluğundan başın ardına yanlışsız uzanan ağrılar olarak sıralanabilir. %80 birinci bulgular enseden başa hakikat yayılan ağrılar ile birlikte uzunluğunda düzleşme bulgusu ile ortaya çıkan omurga etrafındaki kasların spazmına bağlı oluşan ağrılardır. Bu tip ağrılara psikiyatrik hastalıklar dahil bir çok hastalık neden olabilmektedir. Bu nedenle ameliyat bu tip hastalarda yanlış bir tedavi seçeneği olacaktır. Hakikat tedavi seçeneği bu tip hastalar için daha çok takiptir. Birtakım araştırmalar göstermiştirki bu tip hastaların %43 ünde ağrı vakitle resen geçmektedir.

Boyun omurlarında, her düzeyin hudut kökü sıkışmasının kuvvet, hissel, refleks kayıpları olmak üzere kendine has bulguları vardır.Tutulan taraf kolun ağrıması, sıkışan hududun kolda misyon gördüğü yerde kuvvet kaybı olması ve derin tendon reflekslerinin azalması yada kaybolması halindeki bulgular tipiktir. Kuvvet kaybı sıkışmanın şiddetine ve müddetine bağlıdır. Tekrar ilgili kısımda duyu kaybı ortaya çıkarki bu, ekseriyetle kuvvet kaybıyla tıpkı vakitte görülür. Çok ileri seviyelerde yürüme bozuklukları, spastisite, hiperaktif refleksler ve patolojik refleksler üzere miyelopatik bulgularda ortaya çıkabilmektedir. Birebir vakitte ellerde beceriksizlik, çabuk yorulma, kaslarda erime bulgularıda görülebilir.

Teşhis koymak için güzel bir hikaye almak, âlâ bir nörolojik muayene ve radyolojik tetkikler korele bir formda değerlendirilmelidir. Direk grafiler incelemede başlangıç adımı olmalıdır. Böylelikle yalnızca servikal disk hernisi değil tıpkı bulguları verebilecek omurga tümörleri, kırıklar üzere hastalıklarında ayırıcı tanısı yapılabilir. Kemik yapılar ile ilgili bir hastalık düşünülüyorsa servikal tomografi tercih edilmelidir. Manyetik rezonans görüntüleme prosedürü servikal myelopati ve/veya servikal disk hernisi düşünülen hastalarda birinci tercih edilen teşhis tekniği olarak, nörolojik muayene bulgusu olan hastalarda tek başına kâfi kabul edilmektedir.

Tedavide fıtık başlangıç evresinde ve kuvvet kaybı, his kaybı, reflekslerde bozulma üzere nörolojik semptomlar ortaya çıkmadıysa, ağrı kesici, kas gevşetici ile istirahat uygulanması, antrenman programı uyglanmasıdır. Fakat miyelopatinin ortaya çıkması yahut nörolojik semptomlarda ilerleme görülmesi halinde cerrahi tedaviye gerek duyulmaktadır.

Kaynak

1- Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları, Temel Nöroşirürji

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir