Chiari

CHİARİ

• Beyin sapı ve serebellumun konjenital kaudal yer değiştirme ile ilgili malformasyonlardır.

• 4 tipi vardır.

Chiari Tip 1:

•En sık görülen tiptir. Bayanlarda erkeklerden daha sık görülür.

•Diğer tiplerin tersine yetişkin çağa kadar asemptomatiktir. Semptomlar, tonsillerin iniş derecesine bağlıdır. 12 mm üzeri semptomatiktir.

•İzole malformasyon olmasına karşın birden fazla malformasyon eşlik edebilir.

•%35 hadisede sirinx, % 35 olayda iskelet ve %30 hadisede hidrosefali bulunur.

•Tonsiller herniasyon ile posterior fossa içerik ve haci ortasında uyumsuzluk vardır.

•Chiari tip 1 tonsiller ektopiden ayırt edilmelidir. Tonsiller ektopi insidental saptanır ve herniasyon 3-5 mmdir.

Radyolojik Özellikler

•Foramen magnumun iç kenarları ortasındaki (opistion-basion) çizgisi geçen tonsil herniasyonu ölçülür.

•Foramen magnum üzeri olağan

•3 mm altı tonsiller ektopi

•3-6 mm şüpheli(sirinx, hidrosefali varlığı bakılır

•6mm chiari

•Tonsillerin olağan konumu yaşla değişir. Yenidoğanda foramen magnumun altındadır. 5-15 yaş ortası en alt noktaya ulaşır.

Chiari Tip 2

Omurganın ve posterior fossanın nispeten en sık görülen konjenital anomalisidir ve beyin sapı herniasyonu, küçük posterior fossa, açık lumbosakral spina bifida birliktedir. 1/1000 canlı doğumda görülür. Meningomyeloselli bebeklerin %95’inde chiari tip 2 vardır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir