Lazer ile bel fıtığı tedavisi nedir?

~~Bel fıtığı tedavisinde çok çok kısıtlı sayıda hastada yararı olabilen bir usuldür. Diskin içine iğne ile girilip buradaki jölemsi kıvamdaki disk yapısının yakılarak buharlaştırılması ve disk hacminin azaltılarak hudut basının azaltılması temeline dayanır. 300 bel fıtığı hastasından tahminen 1 adedinde uygun olabilir. Uygulama kararı alınmadan evvel hastaların kesinlikle ilaç tedavisi, istirahat tedavisi, ve fizik tedavisi almış olmaları gerekir. Buna karşın geçmezse ve yeterli görüntülemelerde sahiden hafif taşmaların sebep olduğu bir fıtık olduğu saptanırsa uygulanabilir. 1998-2001 ortasında 13 hastada deneyimim olmuştur. Günümüzde bu ve gibisi prosedüre çok çok nadiren başvuruyorum. Rutin pratiğimde genelde bu ve gibisi usuller yoktur.

Bu usul bir iğne ile lokal anestezi altında disk aralığına girilerek yapıldığı için halk ortasında “narkozsuz, bıçaksız, kansız bel fıtığı ameliyatı” olarak yayılmış ve kimileri tarafından suistimal edilmiştir. Buna benzeri iğne ile girilip disk içini yakan, ilaç vererek diski eriten, disk içine iğne ile girilip diski aspire eden, son vakitlerin modalarından disk içine ozon veren, usuller vardır. Bu formüller yalnızca çok kısıtlı sayıda hakikaten tüm tedavilere karşın güzelleşmeyen hastalarda uygulanmalıdır. Bu usullerden hiçbirisinin mikrodiskektomi tekniğine üstünlüğü gösterilememiştir. Mikrocerrahi formül bugün için diske müdahele gereken hastalarda kendini ispatlamış en güzel yoldur

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir