Nevruz Bayramdır Dünyaya

Gelenekten güne nevruziye ile bakmak ismine Azerbaycan Edebiyatının bedelli usta şairlerinden siirlerle yeni başlangıçları selamlayalım. Farsça kökenli “Yeni gün” demek olan nevruz bu yıl da tekrar hayatın akışını gücünü müjdeliyor. Bir çeşit yaşamsal değişimin dönüşümün provasıdır. Etnik farklılıklar taşısa da özünde hayatın canlanması, yenilenmesi dramatize edilmektedir. Bu yanıyla Etno dramatik özelliklere sahip ve bir o kadar da duygudaşlık sağlama yanıyla kıymetlidir.

Guzullar teze ot ayağlayanda,
Zirveler döşünden sél çağlayanda,
Gonçeler içinde gül bağlayan da,
Tamamıyla çemene, çöle uyardıg.
…..
Gırmızı şamlardan her vilayet Novruzu,
Sürfeler başında garşılayardığ.

Mirvarid Dilbazi
………………
Bulağların gözü açığ,
Ormanların üzü açığ;
Durnalardır uçup gelen
Gaggıldaşa gaggıldaşa!

Çaylar ahar deryalara
Şaggıldaşa şaggıldaşa!…
Her yandan güzel avaz gelir,
Sular déyir; Yaz, Yaz gelir!…

Ahmed Cevad

Yazbaşı geldi, vilayet dönümüne girdik, bahar bayramı, tabiat uyanıyor!…
Tabir biçimi değişse de, her yeni yazın karşılanmasında nevruz kutlamaları derin manası olan bir bütünlüğü yansıtır. Bir gün değil hazırlıkları, yaşattıkları, sevinci ve rahmetiyle bir koca ay, hatta kimi topluluklar da 40 gün süren kutlamalar bütünüdür. Dünya kültürel gelişiminde yaygınlığı ve ortak kutlanılışı açısından en eski gelenek olduğu bilinir. Yazılı olarak da 2. yüzyılda Pers kaynaklarında rastlanmıştır.

Farklı ülkelerde, farklı topluluklarda değişik sözcüklerle isimlendirilir;

 • Türkiye : Nevruz, nevruz-i Sultan
 • Azerbaycan : Novruz yahut Névruz
 • Özbekistan :Navruz
 • Kırım : Nawros
 • Kazakistan : Noyruz
 • Kuzey Kıbrıs : Mart Dokuzu
 • Tataristan : Noyruz
 • Türkmenistan : Nowruz
 • Kırgızistan : Noruz
 • Çuvaşistan : Naurus,
 • Batı Trakya Türkleri : Sultan Mevriz
 • Orta Asya Türk Toplulukları : Sultan Navrız

İsimlendirmeler ne olursa olsun kullanıldığı ülkelerin her birinde coşkulu şenliklerle karşılanmaktadır;
Değişik tabirler kullanılsa da Nevruzun tarifinde ortak yaklaşım; yeni bir yılın karşılanması, tabiatın canlanması yenilenmesi, durağan kış aylarının yerine yeni günle gelen canlılığın kutlanmasıdır.

Dostluklara hayata yürek açan her can için kutlu olsun!.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir