Trigeminal nevralji,

Trigeminal nevralji, yüze vuran, kısa müddetli “şimşek çakar” stilde ağrılardır. Ekseriyetle ağrı, yemek yeme, su içme, dokunma, konuşma yahut yüz yıkama üzere tetikleyici bir faktörle gelir. Bu ağrının nedeni sıklıkla, baş içinde (beyincik ve beyin sapı arasında) yüz duyu hududunun (trigeminus) üzerine olan atardamar basısıdır. Bu ağrı öncelikle ilaçla geçirilebilir. Fakat ilaç tedavisi kalıcı ağrı denetimi sağlamaz, yalnızca ilaç alındığı müddet içinde ağrıyı geçirir. Ayrıyeten ilaç tedavisinde vakit içinde yan tesirlerinin ortaya çıkması yahut ilacın tesirini yitirmesi üzere problemler ortaya çıkabilir. Tekrar de trigeminal nevralji tedavisine ilaç tedavisiyle başlamak hakikat bir seçenektir.

Trigeminal nevraljide ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi tedavi formülleri ağrının geçirilmesinde tesirli olabilir. Bu tekniklerin başlıcaları, trigeminal radyofrekans rizotomi (RF), mikrovaskuler dekompresyon, trigeminal gliserol rizoliz, trigeminal balon mikro-kompresyon ve “gamma-knife” uygulamalarıdır. Bu tedavi prosedürleri ile alakalı olarak sonuçları en düzgün bilinen ve aktifliği geniş olgu serilerinde kanıtlanmış usuller: trigeminal radyofrekans rizotomi (RF) ve mikrovaskuler dekompresyon’dur. Öteki metotlar de tedavide tesirli olabilir; lakin daha küçük guruplarda uygulanmıştır ve daha çok öteki tedavi metotlarının tesirli olmadığı hastalarda yapılmaktadırlar. Trigeminal nevralji’nin cerrahi tedavisi aktif olmakla birlikte, önemli yan tesirlerin ortaya çıkabileceği hudut sistemi teşebbüsleridir; teşebbüsler sırasında beyin zarları, beyin dokusu yahut baş sonlarına yakın çalışılır ve bu nedenle kesinlikle beyin cerrahları (nöroşirürji uzmanları) tarafından yapılmalıdır.

Prof. Dr. Ali Savaş

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir