EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİSİ

Evlilik terapisi, çift terapisi ve ilgi terapisi; bireylerin birbirleriyle kurdukları yakın münasebetleri desteklemeyi maksatlar.

-Aile üyelerinden birinin alkol ya da unsur kullanımı

-Çocuk ve ergenlerin davranış bozuklukları ya da sıkıntıları

-İhmal ve şiddet uygulama

-Boşanma ya da ayrılık kararı alma

-Evlilik ya da ilgiyi kurtarma

-Sağlıklı bir ayrılma süreci

-Duygusal istismar

üzere farklı duygusal ve ruhsal sorunlarda evlilik terapisi gereksinimi doğabilir.

    Bireysel terapi evlilikle ilgili meseleleri çözmede yetersiz kaldığında, eşlerden biri ya da her ikisindeki sorunun başlangıcının evlilikle ilgili olaylarla ilişkisi olduğunda ve çatışma halinde olan bir çift evlilik terapisi istediğinde eş terapisi düşünülür.

    Dışarıdan bakıldığında ferdi üzere görünen ruhsal rahatsızlığın altında bir evlilik probleminin yatması olasıdır ve eşlerden biri bu durumu kabul etmekte zorlanabilir.

    Evlilik/çift terapisinin gayesi; çiftlerde kendini ve eşini anlamayı öğrenmektir. Münasebetiyle irtibat kurmayı öğrenmek en temel gayedir. Çiftler değişime ve gelişime açık oldukları sürece çözülemeyecek sorun yoktur.

    Evlilik terapisinde ele alınan bahislerden kimileri:

-Eşlerin birbirini bağımsız, kendine has bir insan olarak görebilmeyi öğrenmeleri, birbirlerini olduğu üzere kabul edip güzel görebilmelerini sağlama

ele alının mevzulardandır.

-Eşlerin ; birbirleriyle  arkadaşlarıyla ve aile büyükleriyle ilgilerinin düzenlenmesi

-Çatışmaları fırsata çevirmeyi öğrenme, bağlantı marifetlerini artırma

-İlişkinin güçlü yanlarını fark etmeyi sağlama

-Ailede yaşanan çatışma ve uyumsuzlukların çocuk psikolojisi üzerindeki tesirlerini ele alma.

    Sağlıklı bir münasebet elbette tartışmaların olmadığı bir münasebet manasına gelmez. Hakikaten tartışmanın olmadığı bir bağ düşünülemez. Fakat tartışmalar; ilgiyi güçlendirmekten çok yıkıcı tesirler bırakıyorsa o noktada tedbir alınması gerekir.

Bağlantı ve münasebette yapılan en büyük yanlışlardan biri hislerimizin nedenini kendimizde  de aramak yerine daima dışarıda aramaktır. “Beni üzdün”, “Beni kırdın”, “Beni memnun et” yaklaşımı yerine “Beraber nasıl keyifli olabiliriz” yaklaşımına büründüğümüzde pek çok sorun resen çözülecektir. “Ben” demek yerine “Biz” diyebilmek ve “Biz” olmayı başarabilmek çok şeyin üstesinden gelecektir.

Evlilik terapisinde memnun bir evlilik için yapılması önerilen metotlardan biri de “üç maymunu oynamak”tır.  Günümüzde “üç maymunu oynamak”  ifadesi insanın gördüğü, duyduğu, bildiği şeyleri “çıkarı için” görmemiş, duymamış, bilmiyormuş üzere yapması manasında kullanılmaktadır. Halbuki “üç maymun oynamak” Japonya’daki bir tapınakta resmedilmiş olan bir öğretidir. Tapınağın duvarındaki kabartmada biri gözünü, başkası kulağını, oburu de ağzını kapatmış üç maymunla tasvir edilen bu öğretinin özü “kötüye bakmamak, makûs olanı dinlememek ve makus şeyler söylememektir.”  Yapılması gereken tek şey eşin yaptığı her yanılgıyı görüp yüzüne vurmamak, söylediği her berbat kelamı duyup karşılık vermemek ve makus konuşmamaktır.

    Evliliklerin birinci birkaç yılı zordur. Birbirinden farklı iki kişinin tıpkı çatı altına girmesi beraberinde birtakım uyuşmazlıkları getirebilir. Fakat bu noktada çiftlerin birbirini olduğu üzere kabul etmesi, birbirlerini değiştirmeye çalışmaktan çok birbirlerini anlamaya odaklanması büyük ehemmiyet taşımaktadır.

    Evliliğin birinci yıllarında uyumsuzluk, çatışma ve ayrılık riski yüksektir.  Bu devri atlatan çiftlerde çocuk sahibi olduktan sonra da evlilikte çatışmalar görülebilmektedir. Ailede yaşanan çatışma ve uyumsuzluklar çocuk psikolojisini direkt etkilemektedir. Çocukta gelişen ruhsal sorun büsbütün kişisel bile olsa, tedavide ebeveynlerin işbirliği ve birlikte hareket etmesi çok değerlidir. Bundan dolayıdır ki evlilik terapisi bu noktada yeniden tedaviye takviye olacaktır.

    Eğer  bir evlilikte ‘iyi ki’ lerle başlayan cümlelerden çok ‘keşke’lerle dolu cümleler yer alıyorsa bir uzmana başvurmak gerekmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir