HİPNOZA DAİR MERAK EDİLENLER

Hipnoz Nedir?
Hipnoz, bakışla, kelamla yahut birtakım yardımcı objeler kullanılarak, telkin ile oluşturulan özel bir şuur
hâlidir. Bir öteki deyişle bir trans hâlidir. Bu trans sırasında, kişi etraftan gelen tüm (ses, ışık, koku vb.)
uyaranlara kendini kapatır yahut aldırmazken, hipnoz yapan kişinin telkinlerini artmış bir dikkatle dinler,
anlar ve istekli iştirakle uygular.

Hipnoterapi Nedir?
Hipnoz aracılığı ile (hipnoz sırasında) uygulanan tedavilere verilen genel isimdir.

Hipnoz bir uyku mudur?
Hipnoz katiyetle bir uyku hâli değildir. Dışarıdan bakıldığında, hipnozdaki kişi güya derin ve huzurlu bir
uykudaymış üzere görünür. Birebir yanlış müşahedesi yapan İskoç Tabip James Braid 1840 yılında bu trans
hâline, Eski Yunan’daki uyku ilahı Hypnosis’tenesinlenerek hipnoz ismini vermiştir. Çok kısa bir mühlet
sonra şahsen Dr. Braid bu trans hâlinin uyku olmadığını fark etmiş ve hipnoz isminin uygun olmadığını
açıklamış olmasına rağmen, bu yerleşmiş olduğu için hipnoz isminin kullanımı devam edegelmiştir.

Bir kişi, isteği dışında zorla ya da farkında olmaksızın hipnoza sokulabilir mi?
Hayır! Bu mümkün değildir. Hipnoz kişinin istekli isteği ve iştirakiyle gerçekleştirilen bir trans hâlidir.
Hipnoz yapan kişi, hipnoza girmeyi istekli olarak kabul eden şahsa hipnoza girmesini sağlayacak kimi
telkinler verir. Kişi bu telkinleri uygulayarak hipnoza girer. Hipnoza girmek istemeyen bir kişi kendisine
söylenen telkinleri gerçekleştirmeyi reddedeceği için hipnoza girmez.

Hipnozdaki kişi hipnoz yapanın tüm söylediklerini olduğu üzere kabul eder ve motamot uygular mı?

Hayır!Hipnoz sırasında kişinin şuurlu denetimi ortadan kalkmaz. Hipnoz yapan kişinin söylediği her şeyi
duyar, anlar, hatta yargılar. Yapması istenilen şey kişinin toplumsal ve ahlâki kıymetlerine uygun değil ise
kabul etmez, uygulamaz. Israr edilirse kişi hipnozdan çıkar.

Hipnoza giren bir kişi istemediği hâlde sırlarını açıklar mı?
Hipnozdaki kişinin şuurlu denetimi ortadan kalkmadığı için istemediği sürece hiçbir sırrını söylemez, özel
bilgileri vermez. Hipnozdaki kişi fakat, söyleyeceği şeylerin kendisi için (örneğin hastalığının tedavisinde
işe yarayacağı şeklinde) faydalı olacağına inanır ve hipnoz yapan şahsa güvenirse sorulan sorulara
cevaplar verir.

Hipnozdan “uyanamamak” mümkün müdür?
Hipnoz bir uyku olmadığı için, uyanamamak diye bir şey olamaz. Hipnoz yapan doktor, terapi sonunda
bireye hipnozdan çıkacağı telkinini verdiği vakit kişi hipnozdan çıkarak gözlerini açar.

Hipnoz nasıl oluşur? Hipnoza girmenin temel şartları nelerdir?
Hipnozun oluşmasında üç temel öge vardır: Gönüllülük, konsantrasyon ve hayal gücü. Hipnoza
başlanırken, kişi evvel hipnoza girme konusunda istekli ve istekli olmalıdır. İstekli ve istekli olan kişi,
tabibin kendisine söylediği (hipnoza giriş için verdiği) telkin cümlesine tüm dikkatini verir, ağırlaşır.

Sonra da söylenen telkinin içeriğini hayal ederek gerçekleştirir. Buradan da anlaşılabileceği üzere bir
kişinin hipnoza girebilmesi için istekli olması, konsantrasyonunun ve hayal gücünün kâfi olması
mecburidir. Yahut bir öteki deyişle isteksiz, gönülsüz olanlar ya da konsantrasyonu ve hayal gücü
yetersiz olanlar hipnoza giremezler.

Hipnozla geçmiş hayatlara yahut geleceğe gitmek mümkün müdür?

Mutlaka hayır! Maâlesef en çok berbata kullanılan alanlardan biri de budur. Tahminen kişinin kendi
hayatındaki birtakım bilinçdışına bastırılmış rahatsızlık verici anıları ortaya çıkarmakta kullanılabilirse de,
bu çok özel ve muhakkak uzmanlarca uygulanabilecek bir tekniktir. Evvelki hayatlara ve hele geleceğe
gitmek mümkün olsaydı, herkes Toto, Loto, Altılı Ganyan ve aklınıza gelebilecek her şeyi görüp vaktin
akışını değiştirirdi! Bu türlü vaatlerle yaklaşan teğin katiyetle şarlatan yahut kendisi psikiyatrik hasta olan
birisi olduğunu düşünebilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir