Özel Öğrenme Güçlüğünün Belirtileri Nelerdir?

1-Çalışma maharetlerini kullanma yetersizliği

Öğrenme zahmeti gösteren çocukların birçoklarında ortak olarak görülen özelliklerden biri çalışma maharetlerini kullanma yeteneğindeki yetersizliktir.

Çalışma Hünerleri

a) Sorunu tesirli bir biçimde yapabilmek için gerekli olan kaynakların, stratejilerin ve maharetlerin farkına varılması.

b) İşin ya da sorunun muvaffakiyetle tamamlanmasına yol açacak biçimde yapılacak işlerin planlanması, çalışmaların aktifliğinin daima kıymetlendirilmesi üzere ögeleri kapsayan kendi kendini düzenleme düzeneğini kullanma yeteneğidir.

2-Algısal Bozukluklar

Öğrenme zahmeti gösteren çocukların değerli bir özelliği de algısal bozukluklarının olmasıdır. Görsel algılama ya da görsel duyulardan gelen uyaranların yorumlanması ve örgütlenmesinde zahmet çekerler. Görsel algılama zahmeti olan çocuklar, harfleri ve geometrik biçimleri kopya etmede zorlanırlar.

3-Genel Eşgüdüm Sorunları, Algısal, Devinimsel Sorunlar

Yaşlarına nazaran devinimsel hünerlerin kullanmasını gerektiren bedensel etkinliklerde yetersizliklerin ve eşgüdüm sorunlarının olmasıdır. Top atma, yakalama, zıplama, koşmada yetersizlik ya da yavaş gelişim kelam bahsidir. Öğrenme zahmeti ile temaslı olabilir, ancak nedeni değildir.

4-Dikkat Bozukluğu ve Çok Hareketlilik

Dikkatle ilgili zahmetlere hem işitsel hem de görsel alanda rastlanılmaktadır. Dikkatleri olağan çocuklara nazaran daha kolay dağılmaktadır.

Sınıfta dikkatsiz ve çok hareketlidirler. Sınıfta uzun mühlet yerinde oturamazlar. Birinci ya da ikinci sınıfa giden bir öğrenci üç dört yaşlarındaki çocuklar kadar hareketli ise öğrenmesi olumsuz tarafta etkilenecektir.

5-Düşünme ve Bellek Sorunları

İşitsel ve görsel uyaranların bellekte tutulamaması bakımından yetersizlik gösterirler. Rastgele bir yetersizliği olmamasına karşın, bir dizi kelimeyi ezberlerken zorlanır. Birbirine benzeyen sözleri ayırmada zahmet çekerler.

6-Sosyal Ahenk

Öğrenme zahmeti gösteren çocuklar, duygusal bozukluk gösteren çocukların davranış özelliklerini gösterirler. Birden fazla vakit mutsuzdurlar, kendini değerlendirmeleri olumsuzdur, kendi kendilerini denetim edemediklerine inanırlar ve başlarına gelen olayların öbür kişi ve olaylardan kaynaklandığını düşünürler. Gayretlerinin işe yaramadığını, ne kadar çabalarsa çabalasın öğrenemediğini düşünürler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir