PICT( İçimdeki Çocuk Terapisi) neden ve nasıl bu kadar etkili ve kalıcı?

Daha evvel de belirtildiği üzere problemlerin birçok kökü bilinçaltında saklıdır ve danışanın sorunu neden yaşadığıyla ve hasebiyle ondan nasıl kurtulacağıyla ilgili hiçbir fikri yoktur. Lakin, danışanlar kök nedenleri bilseler bile bu erken periyot tecrübeler çoklukla büyük oradan suçluluk ve utançla çevrelenmişlerdir. Bu çeşit hisler rahatsız edicidir ve beşerler bunlara bakmak istemezler. PICT danışanlara bunu olaylardan bağımsız olacak biçimde öğretir zira olay çocuklukta yaşanmıştır çocuğa hiçbir utanç ya da cürüm bulaşmamıştır. 
Çocuklar suçlanmış çok kolay kabul ederler fonksiyonsuz aileler tarafından buna muhakkak itilirler. Fonksiyonsuz ailelerin kendi yetersizliklerini ve suçluluklarını yansıtmak için çocuklarını birer nesne olarak kullanmaları çok kolaydır. Büyük oranda çocukların kusurları hayatın kurallarını yeni öğrendiği için masumanedir. Çocuklar hayatta inançlı ve uygun biçimde yol almak için ebeveynlerinden gelecek bilgilere bağımlıdırlar. Şayet ebeveynler misyonlarını hakkıyla yapamazsa çocuklar çok önemli yanlışlar yapmaya açık olurlar. Hasebiyle şayet ebeveynler sorumluluklarını yerine getirmede başarısız oldularsa çocuğun kusurlarının hatası otomatik olarak onların omuzlarına düşmelidir. Lakin, bu mevzular nadiren tartışıldığı yahut incelendiği için çocuklar yersiz bir suçluluk ve utançla büyüyebilirler. 
PICT’e nazaran yalnızca şuurla (yetişkin halle) ya da bilinçaltıyla (çocuk halle) başka ayrı çalışmak sorunun tahlili için gereksinim duyulan istikrar ve ahengi yaratmakta nadiren başarılı olur. Yalnızca bilinçte/yetişkine halde değişim yaratmaya çalışmak tam olarak sindirilmez ve kişi kendini bir uğraş verirken bulur. Zira davranışaları ‘yöneten’ hisler ve inanışlar şimdi değişmemiştir ve kişi o yalnızca hislerin peşinden gitmemek için efor gösterebilir. Tıpkı formda yalnızca bilinçaltı/çocuk halde değişim yaratmaya çalışmak da bırakılmak istenen davranışlar için muhtaçlık duyulan anlayışın yerleşmesinde yetersiz kalır ve istenmeyen davranışın bazen geri gelmesine sebep olur. 
Değişim sürecinin tam manasıyla sindirilmesi içininanışların oluşturuldukları/öğrenildikleri düzeyde değiştirilmesi hayatidir. Bilginçaltı için metaforlar ve görselleştirmeler kullanarak ve eşzamanlı olarak şuur için de uygun bilgileri yerleştirerek PICT faal bir formda kontakları kurar ve danışanların sıkıntısız olarak suçlamaya, suçlanmaya ve utanca bağladıkları bahisleri tespit edip çözmesine yardımcı olur. Bu süreç değerli ve güçlü sonuçlar ortaya koyan yeni kalıcı sinirsel ilişkiler yaratır, tahlilin ve davranış değişikliğinin oluşmasını sağlar. 
Danışanın ‘yetişkin hali’ ‘içindeki çocukla’ uygun bir formda bağlantı kurmaya başladığında bu çok sarsıcı bir tecrübedir. Birçok insan rahatlama ve umutla ağlar zira artık ‘gerçek’ meseleye nihayet dokunulmş üzere hissederler- ki bu da doğrudur. İrtibat sürecinden tam manasıyla faydalanabilmek için yetişkin halin içindeki çocuğa uygun terapi prosedürlerini kullanarak uygun bilgileri vermesi değerlidir. Dr. Jean Baker Miller’in çok desteklenen ilişkisel teori çalışması alakalarda özel ve karşılıklı kontakların kurulmasının değerini tanımlar. Erskine (1993)’e nazaran ‘Çözülme kullanan danışanların ilişki-bazlı bir psikoterapiye muhtaçlığı vardır’. PICT ele alınması gereken birinci bağlantının kişinin kendisiyle olan alaka olduğunu gösterir. Kişi içi dünyasının (yetişkin/ebeveyn/çocuk ego hallerinin) istikrarda ve merkezde olduğunu hissederse başkalarıyla istikrarlı münasebetler kurması mümkündür. 
İçerideki çocuk yetişkin kısım tarafından duyulduğunu hissettiğinde ve kendisinde travmaya ya da istismara sebep olan birçok soruyla ilgili karşılıklar almaya başladığında kendine inanmaya başlayabilir ve yetişkin kısmıyla itimada dayalı bir bağlantı kurabilir. Gerekli bilgileri edindikten, uygun terapi modellerini kullandıktan, fonksiyonsuz bireylerden edinildiği öğrenilen kusurlu fikir ve inanışları sınırladıktan sonra yeni olumlu inanışlar başkalarının yerine geçer. 
PICT terapisinin sonunda danışanlar çoklukla bir çeşit tamamlanma hissettiklerini, neden ve nasıl problemler yaşadıklarıyla ilgili yeni bir anlayışa ulaştıklarını belirtirler. Artık hayatlarının bütün modüllerinin tekrar birarada olduğunu hissederler- ‘Hayatımın artık bir manası var’ çok sık kullanılan bir sözdür. Bu hisler şuur ve bilinçaltı ortasındaki ilişkinin yarattığı içsel ahenkten kaynaklanır. Bu içsel ahenk çoklukla danışanların hayatlarındaki rastgele bir yeni durumda daha güçlü hissetmelerine sebep olur zira artık geçmişin sıkıntıları ve travmalarıyla boğuşmuyorlardır. Hem danışan hem de terapist terapi bağlantısını bir çeşit memnunluk ve hakedilmiş bir muvaffakiyet hissiyle tamamlarlar.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir