Bel fıtığı ile ilgili önemli sorular

BEL FITIĞI AMELİYATLARI RİSKLİ MİDİR?

Günümüzde gelişen mikrocerrahi teknikleri sayesinde beyin ve hudut cerrahları tarafından bel fıtığı ameliyatları çarçabuk yapılabilmektedir. Bel fıtığı ameliyatları öbür ameliyatlardan daha fazla bir risk taşımaz. Kaldı ki ameliyat alanının mikroskop yardımı ile en ince detayına kadar görülebilmesi bel fıtığı ameliyatlarında büyük rahatlık sağlar. Günümüzde bilinen en düzgün cerrahi teknik mikrocerrahidir.

Lazer, nükleotomi, disk içine uygulanan çeşitli tedavilerin uygulanabileceği hasta sayısı çok çok azdır (binde 1 oranı gibi). Çok seçilmiş, ilaç, istirahat, fizik tedavi prosedürleri uygulanmış karşılık alınamamış hastalarda tahminen yarar sağlayabilir.

Endoskopla yapılan bel fıtığı ameliyatının ise mikrocerrahi metoduna bir üstünlüğü kanıtlanmamıştır!

BEL FITIĞI AMELİYATINDA BELİME YABANCI CİSİM TAKILACAK MI?

Olağan bel fıtığı hastalığının çabucak hiçbirisinde bele vida, ortaya protez, takoz, cage, ayıraç, platin …vb şeyler takmaya gerek yoktur. “Belinizdeki fıtığı boşaltıp ortaya takoz, cage, protez,…vb..şeyler koyalım hem çökmesin, hem de tekrarlamasın.” biçimindeki tabirler katiyen yanlıştır hiçbir ispata dayalı bilimsel takviyesi yoktur. Kolay bel fıtığı ameliyatı olacaksanız hekiminizle ayrıntılı görüşerek nasıl yapılacağı konusunda bilgi alınız!!

Bu aletler daha çok belde ileri derecede kaymalarda, kırıklarda, tümörlerde ve skolyozda kullanılır ve tek başlarına kullanılmazlar!!

“Bel fıtığın var, kuvvet kaybın yok ancak ileride olabilir o nedenle sana kollayıcı bel fıtığı ameliyatı yapalım” halindeki sözler de katiyen yanlışsız değildir. Bel fıtığında gözetici ameliyat diye bir şey yoktur!!

BEL FITIĞI TEKRARLAR MI?

Hastalarımızın en çok sordukları sorulardan biridir. Bel fıtığının tekrarlama oranı hastalarımızın genel olarak korktuğu oranda değildir. Bel fıtığının ameliyat olduktan sonra tıpkı yerden tekrarlama oranı 10 yılda % 3-10 civarındadır. Ağır işte çalışanlarda, şişmanlarda, uzun müddet oturarak yahut ayakta sabit çalışanlarda, spor yapmayan ve belini gerçek kullanmayanlarda bu oranlar daha fazladır. Fakat bu kesinlikle tekrarlayacağı manasına gelmez. Bu oran ameliyat sonrası teklifler dikkate alınırsa çok daha da düşük olacaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir