Bel- omurga enfeksı̇yonları

Birtakım durumlarda omurga kemik yapısı, omurlar ortasındaki yastıkçıklar (disk), omuriliği saran zar (dura mater) yahut omuriliğin etrafınaki boşluk içinde enfeksiyon gelişebilir. Enfeksiyonun nedeni çeşitli bakteriler yahut mantarlardan birisi olabilir.
Omurga enfeksiyonları bir omurga ameliyatı sonrası oluşabilir yada kimi risk faktörleri taşıyan hastalarda kendiliğinden gelişebilir. Enfeksiyon için risk faktörleri, berbat beslenme, bağışıklık sistemi bozuklukları, HIV enfeksiyonu, kanser, şeker hastalığı ve şişmanlık olarak sayılabilir. Ayrıyeten ülkemizde çiğ süt ve süt eserleri tüketen vatandaaşlarımız da brucella bakterisine bağlı oluşan enfeksiyonlar için risk altındadır.

Omurga Enfeksiyonlarının Belirtileri

Ateş
Halsizlik
Baş ağrısı
Boyun sertliği
Operasyon yarası yerinde şişlik Hassasiyet
Kızarıklık
Akıntı
Ağrı şeklinde ortaya çıkabilir.

Birtakım olaylarda hasta kol ve bacaklarında uyuşukluk, his kaybı, kas kuvvetlerinde zayıflık üzere bulgular hissedebilir. Bu bulgular kimi hastalarda çok sinsice yerleşirken birtakım hastalarda ise daha başlangıçtan şiddetli olarak ortaya çıkar.

Omurga Enfeksiyonlarının Ortaya Çıkma Şekilleri

Epidural Apse: Epidural apselerin klâsik tedavileri cerrahi olmuştur. Hastanın nörolojik durumu ve MRG bulguları tedaviyi belirleyici etkenlerdir.T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens, merkezinde kontrast husus tutmayan, periferisi kontrast tutan kolleksiyonlar sıvı kıvamındadır ve çarçabuk boşaltılabilinir. Nörolojik defisiti olmayan ,sıvı içerikli epidural apse’lerde bakteriyolojik teşhis varsa tıbbi tedavi uygulanabilir. Tıbbi tedaviye cevap vermeyen, bakteriyolojik tanısı bulunmayan,nörolojik tablosu düzelmeyen yahut kötüleşen olgularda cerrahi girişim uygulanması gereklidir.

Tüberküloz: Mycobacterium tuberculosisi’in damlacık enfeksiyonu ile akciğerlere yerleşmesinin akabinde bu fokusdan hematojen yolla bir segmental arter yaracılığıyla vertebra korpusunu fiyat. Bir segmenter arterin iki vertebrayı sulaması nedeniyle birden fazla segmenti meblağ.

Patoloji art elemanlardan çok vertebra cisine yerleşir.Kemikte yavaş gelişen bir nekroz, granülasyon dokusuyla kazeifikasyon nekrozu kemiğin yerini alır. Vertebra cisim çökmesi sık görülür.
Bilgisayarlı tomografide (BT) kalsifiye paraspinal bir yumuşak doku kitlesinin görülmesi spinal tüberküloz başka bir deyişle Pott hastalığı için karakteristikdir.

Hastalığın başlangıcında disk tutulumu olmaksızın kemik lezyonun manyetik rezonans görüntülemede (MRG) gözlenmesi mümkündür. MRG’de T1 ağırlıklı imgelerde disk aralğının daraldığı ve komşu omurga kemik iliklerinin düşük sinyal intensiteli imgeleri izlenir. T 2 ağırlıklı serilerde disk aralığında ve etkilenen omurga gövdelerinde yüksek sinyal intensitesi görülür. Pyojenik vertebral osteomyelit ile Potthastalığını radyolojik olarak birbirinden ayırt etmke kolay olmayabilir. Pott hastalığında disk arası korunmuştur,kifoz gelişimi ve paraspinal apse oluşumudaha fazladır.

Hastalığın tedavisinde kemoterapi ve cerrahinin yeri vardır. Cerrahi için endikasyonlar nörolojik defisit,spinal instabilite, angulasyon ve kifoz üzere deformiteler, tıbbi tedaviye karşılık alınamaması ve biyopsi ile teşhis konulamamasıdır.
Antitüberküloz kemoterapi İzoniazid, Etambutol, Rifampisin kombinasyonunu içermektedir.Tedavi en az 6 ay olamk üzere bir yıl ve gerekli durumlarda daha uzun yapılmalıdır.

Diskit: Nukleus pulposus’un primer enfeksiyonu olup kartilaj endplate ve vertebra cismini sekonder olarak tesirler.Genellikle uygun huylu seyreden, kendi kendini sınırlayan bir enfeksiyondur. Hareketle şiddetlenen lokal bel ağrısı perineye, bacağa, skrotuma yayılabilir.

BT’de endplate fragmantasyon, paravertebral yumuşak doku artışı ve yağ planlarının kapanması yahut paravertebral abse görünümü olabilir. Beyaz küre sayısı çoklukla olağan sonlardadır. Direkt kültür yapışabilirse Staphylococcus aureus en yaygın etken mikrooganizmadır.

Tedavi immobilizasyon ve antibiyotik kullanımını içerir. Antibiyotikler 4-6 hafta İV ve daha sonraki 4-6 hafta oral yahut sedimantasyon olağana düşene kadar İV daha sonra oral olmak üzere iki şekilde uygulanır.

Bruselloz: Enfekte hayvansal besinler (süt ve süt ürünleri) ile beşere bulaşan bir bakteri enfeksiyonudur.İnsanda en sık görülen, virülans ve invazif tesiri en fazla olan tip Brusella melitensis’dir. Kemik tutulum en sık görülen komplikasyon olup omurga ve sakroiliak eklemler en sık tutulan bölgelerdir.

Spinal bruselloz kanlanması âlâ olan superior endplate’den küçük bir destrüksiyonla başlar ve ilerleyerek tüm vertebra cismini ve disk aralığını fiyat. En çok L4 ve L 5 vertebraları tutulur. Klinik presentasyon sıklıkla bel ve eklem ağrıları şeklindedir.
Radyolojik teşhiste en yardımcı formül MR’dır ve endplate tutulumu, diskitis, faset eklem tutulumu, granülomatöz dokular, epidural ve yumuşak doku apseleri görülebilirAyırıcı teşhiste tüberküloz düşünülür.

Brusella spondilitinin temel tedavisi medikaldir. Doksisiklin 200 mg/gün ve rifampisin 600-900 mg/gün dozlarıyla 6-8 hafta önerilmektedir.

Omurga Enefeksiyonları Tedavi Usulleri

Cerrahi olmayan tedavi prosedürü: Antibiyotik kullanımı, antitüberküloz tedavisi ve mantar enfeksiyonu için antifungal tedavileri içerir. Tedavinin cinsi ve mühleti enfeksiyonun şiddeti ve neden olan mikroorganizmaya nazaran değişir.

Antibiyotik ve antifungal ilaçlar damardan yahut ağızdan verilir. Damardan ilaç verilmesi durumunda bu tedavi hastanede yahut takılacak bir kataterin yardımı ile ayaktan yahut konutta bir sağlık görevlisinin kontrolünde yapılabilir. Tedavi müddeti 7-10 gün üzere kısa bir mühlet olabileceği üzere 6-12 hafta üzere uzun bir mühlet de olabilir. Birtakım durumlarda hekiminiz ağrının control altına alınması ve omurganın dinlendirilmesi için korse tedavisi verebilir.

Cerrahi olan tedavi formülü: Çeşitli seçenekler vardır. Seçenekler enfeksiyonun çeşidi, yeri, absenin büyüklüğü, yarattığı harabiyet ve hastanın bağışıklık sistemine nazaran değişebilir. En kolayı apse boşaltılması ve enfekte dokuların temizlenmesi (debritman) iken bazen harap olmuş omurların yerine geçecek kafesler ve enstrümentasyonların kullanması gerekebilir. İşlem sonrası bazen yara kapanıp içeriye dren konarken, bazende yara açık bırakılıp periyodik yıkanabilir yahut basınçlı doku örtüleri (woundvac) ile negative basınç uygulayarak daima drenajın sağlanması üzere bir yol izlenebilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir