YAYGIN ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU

ANKSİYETE ( KAYGI) BOZUKLUKLARI

Anksiyete bozukluğuya dakaygı bozukluğukişinin fonksiyonelliğini olumsuz tarafta etkileyen çeşitli kaygı, tasa yahut anksiyete bozukluklarınaverilen genel kapsamlı bir isimdir. Panik Atak, Agorafobi, Panik Bozukluk, Özgül Fobi, Toplumsal Fobi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Gerilim Bozukluğu ve Yaygın Anksiyete Bozukluğu olarak isimlendirilen rahatsızlıklar Korku Bozuklukları başlığı altına girmektedir. Anksiyeteaslında herkesin günlük hayatta vakit zaman hissettiği olağan ve yaygın bir histir. Anksiyete lakin kişinin günlük hayatındaki fonksiyonelliğini olumsuz tarafta etkilemeye başladığı takdirde sorun olarak kabul edilir. Anksiyetenin tanısı için aşağıdaki ölçütler kullanılabilir.

  • Kişinin anksiyeteden ötürü meslekve aile hayatında zahmetlerle müsabakası
  • Arkadaş, komşu, tanıdık ve aile üyeleri ile olan ilgilerde problemlere yol açması
  • Günün büyük bir kısmında kişinin aklını meşgul etmesi
  • Kişinin endişe ve telaşlarını denetim altında bulundurmakta zahmet çekmesi
  • Bu durumun en az 6 aydır devam etmekte olması

YAYGIN ANKSİYETE (KAYGI) BOZUKLUĞU

Yaygın dert bozukluğu, neredeyse her şey hakkında çok yahut gerçekçi olmayan telaşlara kapılmak yahut makûs bir şeylerin olacağını hissetmekle karakterize edilir. Bu dertli hisler en az altı aylık bir mühlet boyunca, günün büyük bir kısmında meydana gelir. Bayanlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Bunun sebebi olarak bayanların gebe kalmak, doğum yapmak ve çocuk yetiştirmekle ilgili telaşları ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. Yaygın dert bozukluğu hem ruhsal hem fizikî semptomları içerir. Ruhsal semptomların ortasında kolay sinirlenebilirlik, konsantre olma zorluğu ve gerçekleşmekte olan olayla orantısız olan tasayı denetim edememe bulunuyor. Daima endişelenme yüksek oranda gerilime yol açar yahut toplumsal , meslekle ilgili yahut öbür alanlarda fonksiyon görmeyi pürüzler. Fizikî semptomlar ortasında huzursuzluk, kolay yorulma, terleme, yüz kızarması, çarpıntı, uykusuzluk, baş ağrısı, kas gerginliği ve ağrısı bulunmaktadır. Yaygın Anksiyete Bozukluğu DSM-4 teşhis kriterleri aşağıdaki üzeredir:

A) En az 6 ay müddetle, çabucak her gün, birçok olay ya da aktiflik hakkında (işte ya da okulda muvaffakiyet gibi) çok kaygılanma ve kuruntulara kapılma.

B) Kişi, kendini kuruntulara kapılmaktan alıkoyamaz,

C) Telaş ve kuruntu, aşağıdaki altı semptomdan üçüne (ya da daha fazlasına) eşlik eder (son altı ay boyunca çabucak her vakit en azından birtakım semptomlar bulunur). Çocuklarda yalnızca bir unsurun bulunması kafidir.

1) huzursuzluk, çok heyecan çekme ya da tasalanma

2) kolay yorulma

3) kanılarını odaklayamama ya da zihnin durmuş üzere olması

4) irritabilite

5) kas gerginliği

6) uyku bozukluğu (uykuya dalma ya da sürdürmekte zahmet çekme ya da huzursuz ve dinlendirmeyen uyku)

D) Anksiyete ya da dert bir panik atak olacağı, genel bir yerde utanç duyulacağı, hastalık bulaşmış olma, konuttan ya da yakın akrabalarından uzak kalma, kilo alma, birçok fizikî yakınmaların olması ya da önemli bir hastalığının olması ile ilgili değildir ve anksiyete ve ıstırap yalnızca Travma Sonrası Gerilim Bozukluğu sırasında ortaya çıkmamaktadır.

E) Korku, kuruntu ya da fizikî yakınmalar klinik açıdan bariz bir gerilime ya da toplumsal, mesleksel alanlarda ya da değerli başka fonksiyonellik alanlarında bozulmaya neden olur.

F) Bu bozukluk bir hususun ya da genel tıbbi bir durumun direkt fizyolojik tesirlerine bağlı değildir ve yalnızca bir Duygudurum Bozukluğu, Psikotik bir Bozukluk ya da Yaygın bir Gelişimsel Bozukluk sırasında ortaya çıkmamaktadır.

YAYGIN DERT BOZUKLUĞUNDA TEDAVİ

Yaygın telaş bozukluğu çoğunlukla psikoterapi ile ilaçlı yahut ilaçsız olarak tedavi edilmektedir. En sık yazılan ilaçlar, benzodiazepin olarak bilinen kümeye dahil olan alprazolam ve diazepam üzere ilaçlardır. Makul dozlarda alınan benzodiazepin ekseriyetle alışkanlık yaratmaz.Ancak yüksek dozda alınması durumundabu ilaçlar alışkanlık yapar ve yeni öğrenilmiş bilgilerin hatırlanmasını pürüzler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir