Omurganın yapısı

Baş tabanından, kuyruk sokumuna kadar devam eden kemik sistemine omurga denir. Omurga Yastıkçık (disk) dediğimiz kıkırdaklarla birbirine bağlanmış omur cisimciklerinden meydana gelir. Bu karmaşık yapının ortasında omurilik bulunur ve beyinden gelen buyrukları , hudutlar vasıtasıyla etraf organlara iletir. Omurga tıpkı vakitte gövdenin dik durmasını sağlayan kemik sistemidir.

Beden tartısının 2/3 kadarına taşıma vazifesi görür. Bu güçlü misyonu yalnızca omur ve yastıkçık dediğimiz kemik ve kıkırdak sistemiyle değil, bunlar ortasındaki bağ dokusu, sırt adeleleri ve karın adelelerinin gücüyle sağlar. Beş adet bel omuru bulunur.

İNTERVERTEBRAL DİSK ARALIĞININ YAPISI
İntervertebral disk dediğimiz yapı, kısaca omurgalar ortası yastıkçık olarak isimlendirilir. Omurgalar ortası bir eklem olması yanında, omurgalara binen yükü emici vazifeye sahiptir.
Yapısına baktığımızda 3 başka kısma ayrıldığını görürüz:

1-Kıkırdak doku: Alt ve üst omurgalara bütünüyle yaslanan ve tüm omurga genişliğindeki kıkırdak yapıdır. Her iki omurga ortasındaki çekirdek kısmı sonlar.

2-Bağ dokusu (anulus ): Ortadaki çekirdek kısmı çepeçevre saran kuvvetli bir yapıdır. Bu elastik bağ dokusu omurganın ön kısmında en kuvvetli, omurilik ve hudutların yer aldığı art kısım ve bilhassa yanlarda daha zayıftır.
3-Çekirdek kısım (nukleus): Jelatin kıvamında , su içeriği fazla bir yapıdır. Etrafını saran elastik bağ dokusuyla birlikte, omurgaya binen basıncı karşılar.

Çekirdek dediğimiz kısmın , bağ dokusu dediğimiz elastik kısmı yırtarak, omurilik kanalı ve hudut köklerine bası yapacak usulde yırtılmasına bel fıtığı diyoruz. Bu yırtılma sonucu çekirdek kısım yalnızca bağ dokusunu omuriliğe yanlışsız ittiği üzere (en hafif biçimi -bulging) , bağ dokusunun tam yırtılmasıyla omurilik kanalında özgür parçacık biçiminde yer alabilir (en ağır durum- akmış, hür disk).

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir