Spinal metastazlarda cerrahinin planlanması

Tedavinin Planlanması

Tedavinin Düzenlenmesinde çeşitli faktörle rol oynar. Bunlar sırasıyla;

1) Primer hastalığa bağlı faktörler; Primer odağın hangi organ olduğu, ağrının varlığı ve tipi, spinal kolonun (omurganın) hangi bölgelerinin tutulduğu ve hastanın nörolojik tablosudur (hastanın felç olup olmadığı)

2) Tedaviye bağlı faktörler: XRT Radyoterapi), XRT+ cerrahi dekompresyon ve kombine tedavi (XRT+C+CT). CT(kemoterapi) yalnız Ewing’s Sarcoma, neuroblastoma kemosensitif üzere tümörlerde tesirlidir.

3) Hastaya bağlı faktörler: Spinal metastazlı hastaların ömür müddeti ve morbidite (sakat kalma) oranı çok çeşitlilik gösterir. Her şeyden önce bu hastalar eğitimli ve şuurlu olup en son tedavi seçeneklerini bir halde öğrenmiş hastalardır. Bu hastalara yaklaşımda hastanın umutları, isteği ve beklentileri doğrultusunda tedaviyi planlamak gerekir. Cerrahlar için en kıymetli karar hastalığın derecelendirilmesi ve yapılacak cerrahi teşebbüsün hastaya yarar mı yoksa ziyan mı vereceği konusunda hakikat karar verebilmesidir.

Fakat bu kararlar her hasta için kişisel olarak kıymetlendirilir. Cerrahi tedavi ömür müddetini uzatmada aktif değildir. Kanserin tipi, yaş ve hastalığın ileri devirde olması hayat mühletini etkileyen faktörledir.

Çocuklarda spinal metastazların seyri erişkinlerden farklıdır. Çocuklarda spinal metastazlar ya hematojen yayılımla ya da paraspinal bölgeden invazyonla oluşur. Ayrıyeten çocuklarda spinal metastaza bağlı oluşan total parapleji erişkinlerin tersine 48 saati geçmiş olsa bile cerrahi tedaviyle düzelebilme talihine sahiptir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir